№ 02 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Обґрунтування і методика визначення форми та параметрів струму компенсуючого пристрою тягових мереж
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Петров, Андрій Володимирович; Костін, Микола Олександрович
  UKR: Приведена методика визначення форми та параметрів струму компенсуючого пристрою для зниження непродуктивних втрат електроенергії в тяговій мережі постійного струму. Наведені часові залежності такого струму для реально діючої ділянки Придніпровської залізниці.
 • Item
  Рациональное регулирование установленной мощности тягового средства в процессе движения
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Саблин, Олег Игоревич; Бондарь, Олег Игоревич
  RUS: Для снижения избыточной мощности электротранспорта с дискретным регулированием мощности рассмотрена возможность оперативного отключения групп тяговых двигателей в режиме тяги. Выполненные расчеты показывают, что снижение избыточной мощности тягового средства позволяет уменьшить расходы электроэнергии на тягу за счет снижения расходов электроэнергии от неравномерного электропотребления в системе тяги и силовом кругу тягового средства.
 • Item
  Визначення низькоомної опори контактної мережі об’єднаних груповим заземленням без від’єднання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Полях, Олександр Миколайович
  UK: Виконані розрахунки і аналіз знаходження низькоомної опори контактної мережі, яка приєднана до групового заземлення без її від’єднання.
 • Item
  Дослідження залежності втрат потужності в тяговій мережі від показників нерівномірності потоку потягів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кузнецов, Валерий Геннадиевич; Калашников, Константин Алексеевич
  RUS: Исследованы зависимости потерь мощности в контактной сети от показателей неравномерности потока поездов на межподстанционной зоне.
 • Item
  Енергетичні характеристики і показники електротягових мереж системи постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Костін, Микола Олександрович; Петров, Андрій Володимирович
  UKR: Представлено методики визначення та результати розрахунків деяких енергетичних характеристик і показників в мережах системи електричної тяги постійного струму. Проаналізовано характер та причини їх поведінки.
 • Item
  Вплив рекуперації та вибігу електрорухомого складу на його енергетичні показники
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Костін, Микола Олександрович; Саблін, Олег Ігорович; Нікітенко, Анатолій Володимирович
  UKR: В роботі виконано оцінку впливу рекуперативного гальмування і вибігів електрорухомого складу на якість рекуперованої електроенергії, а також на енергетичні показники електрорухомого складу. Числові розрахунки виконано для трамваїв ТЗД, а також для електровозів ВЛ8, що експлуатуються на ряді ділянок Придніпровської залізниці.
 • Item
  Реалізація двозонного захисту фідерів тягових підстанцій постійного струму 3,3 кВ на мікропроцесорному комплекті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Данилов, Олексій Анатолійович; Рябокінь, Борис Анатолійович
  UK: В статті розглянуто можливість застосування мікропроцесорного захисту в якості двозонного захисту фідерів тягових підстанцій постійного струму при використанні нових швидкодіючих вимикачів.
 • Item
  Визначення траєкторії розташування контактного проводу для фізичної моделі взаємодії контактної підвіски зі струмоприймачем електрорухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Босий, Дмитро Олексійович; Мандич, Валентин Григорович
  UK: В статті приведено методологію визначення траєкторії контактного проводу для фізичної моделі для різних типів контактних підвісок. На підставі аналітичних виразів в загальному вигляді визначено необхідні довжини контактного проводу для монтажу на кільцевому стенді.
 • Item
  К вопросу об интеграции технологий экспертной системы задачи текущего контроля состояния схемы секционирования контактной сети в АРМе участкового энергодиспетчера
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Войтиков, Д. В.; Иванов, Валерий Владимирович
  RU: Рассматривается решение практической проблемы интеграции экспертной системы с эксплуатируемым программным обеспечением и БД, на примере конкретного АРМа железнодорожного энергодиспетчера. Рассматриваются варианты интеграции. Приводятся результаты тестирования временных характеристик работы прототипа интегрированной системы на реальном объекте внедрения.
 • Item
  Ефективність компенсації реактивної потужності на ділянці електричної тяги змінного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бондар, Ігор Лазаревич; Кагляк, Г. В.; Крушельницька, Ю. С.
  UK: Приведені дослідження компенсації реактивної потужності: матричний метод аналізу електричних кіл з врахуванням трансформації, розміщення пристроїв компенсації.
 • Item
  Дослідження зносу накладок струмоприймачів електрорухомого складу постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Баб’як, Микола Олександрович; Недужа, Лариса Олександрівна; Котик, В. Я.
  UK: Подано деякі дані експлуатаційних випробувань накладок струмоприймачів електровозів постійного струму.
 • Item
  Електрифікація транспорту № 2
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені висвітленню сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання.