Випуск 06 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Випуск 6. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Аналіз сучасного порядку розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Пшінько, Павло Олександрович; Марочка, Віталій Владиславович; Ковальчук, Василь Володимирович; Калашников, Іван Володимирович; Гуменюк, Анастасія Володимирівна
  UK: Мета. Дослідження стану питання розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію об’єктів будівництва при реконструкції, модернізації та капітальному ремонті лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що експлуатуються на залізницях України та визначення проблемних питань для наукових і проектних установ в даній галузі господарської діяльності. Методика. Проведення аналізу нормативної документації та законодавства України щодо питань порядку оформлення, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України, в процесі розробки робочого проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області. Результати. В результаті аналізу нормативної документації, законодавства України та досвіду розробки і узгодження реального проекту на капітальний ремонт залізничного шляхопроводу, що експлуатується на під’їзній залізничній колії промислового підприємства в Дніпропетровській області, встановлені недоліки законодавства України, що унеможливлюють виконання робіт з капітального ремонту лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту в стислі терміни і можуть призводити як до значних економічних збитків, так і безпосередньо впливати на безпеку руху залізничного транспорту. Наукова новизна. Встановлені перспективні напрямки науково-практичних досліджень, проведення яких дозволить удосконалити нормативну документацію та законодавство України, що регламентують порядок оформлення, складу, узгодження проектної документації на капітальний ремонт, отримання дозволів на виконання будівельних робіт та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути застосовані в наукових та проектних установах України під час розробки та корегування нормативної документації, що регламентує порядок розробки, узгодження проектів будівництва, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту.
 • Item
  До питання допустимої швидкості руху поїздів по наплавних мостах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Горбатюк, Юрій Миколайович; Солдатов, Кім Іванович; Артьомов, Віталій Євгенович
  UKR: Мета. В публікації наведені результати розрахунків прогонових будов для наплавних мостів. Метою даного дослідження є визначення: максимально допустимої швидкості руху транспорту, яка не призводила б до появи наднормативних напружень і деформацій в конструкціях моста. Методика. В роботі використовується порівняльний метод, аналітичні методи розрахунку мостів, розрахунки на міцність, витривалість, максимальні дотичні напруження. Результати. Збільшення довжини понтону навіть на 1м. (з 10,5 до 11,5 м) супроводжується зниженням переміщень (та інших похідних параметрів напружено-деформованого стану) прогонової будови у 4, 7, 9 разів; за певних розмірів понтонів система значно втрачає стабільність у водному середовищі; висота перерізу понтону не суттєво впливає на стан прогонової будови плавучої системи; швидкість течії водотоку суттєво впливає на напружено-деформований стан наплавного моста; аналіз фазових траєкторій свідчить, що коливання наплавного моста у водному середовищі мають періодичний, але не зовсім стабільний характер; Наукова новизна. Дослідження дозволяє зробити новий крок в детальному моделюванні роботи наплавного мосту з урахуванням швидкості руху тимчасового навантаження. Практична значимість. Враховуючи те, що єдиного нормативного документу, який регламентував би порядок визначення швидкісних режимів руху залізничного і автомобільного транспорту по наплавних мостах в Україні, наразі не існує, публікація дає змогу зробити ряд висновків, що є універсальними для розрахунку допустимої швидкості руху по наплавних мостах.
 • Item
  Современное развитие проектирования и строительства средне- и длиннопролетных мостов на высокоскоростных железных дорогах (HSR) Китая
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Казакевич, Михаил Исаакович
  RU: Цель. Обзор методов проектирования и строительства железнодорожных мостов средних и больших пролетов на высокоскоростных магистралях Китая. Методика. Для достижения поставленной цели изучен опыт проектирования и строительства средне и длиннопролетных мостов на высокоскоростных железных дорогах Китая. Результаты. Анализ традиционных и современных подходов к проектированию мостов на высокоскоростных магистралях железных дорог Китая и разработка современных требований к проектированию таких мостов. Научная новизна. Предлагаются новые, высокоэффективные подходы к разработке проектов железнодорожных мостов на высокоскоростных магистралях. Практическая значимость. Применение полученных результатов к расчетам и проектированию мостов на высокоскоростных магистралях железных дорог Китая.
 • Item
  Анализ причин обрыва тяги в металлической эстакаде через шлюзы Днепровской ГЭС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Сухоруков, Борис Дмитриевич
  RU: Цель. Выяснение причин обрыва тяги и их учёт при её восстановлении. Методика. Для достижения поставленной цели составлена конечно-элементная модель эстакады. С использованием вычислительного комплекса «Лира» построены линии влияния продольных усилий, возникающих в ригеле и передающихся на устои. Результаты. Получены значения усилий в тяге от различных факторов силового воздействия на сооружение, а именно: временной подвижной нагрузки, колебаний температуры и ветровой нагрузки Проведен численный анализ значимости каждой из них. Научная новизна. Предложен эффективный подход к анализу причин отказов в конструкциях мостов. Практическая значимость. Определены наиболее неблагоприятные сочетания условий, при которых в тяге возникают максимальные усилия. Это позволило наметить меры по ёё восстановлению и усилению.
 • Item
  World Experience of Design of Bridges and their Operating Conditions on Railways with a High Speed of Trains
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Solomka, Valentina I.; Ovchinnikov, Pavlo А.
  EN: Purpose. Analysis of world experience of design bridge structures and their operation conditions for higherspeed railways. Browse questions of experimental and theoretical research of interaction of bridge structures and moving load. Methodology. To perform the analysis of published works that display world experience on design bridge structures and their operation conditions for higher-speed railways, university’s library resource and possibility of unlimited Internet access were used. Findings. In this article the result of literature sources research, which displays world experience of design and computation of bridge structures on high-speed railways are presented. Originality. Results of this work show the present state of in research interaction of bridges and rolling stock on the high-speed railways of Ukraine and the world as well as of possibilities of using bridges, exploited for a long period of time, under loads which move on of high speed and what are features of work construction elements in this case must be considered. Practical value. A problem that regarded in the article will allow us to develop methodology of calculation for bridge structures that are in operation on the high-speed railways and apply results of the science work when developing of new projects span structures.