Випуск 02 (АВФД)

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або збірника   "Антропологічні виміри філософських досліджень"
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine or at Collection of "Anthropological Measurements Of Philosophical Research"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 2, 2012 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Философское учение Канта как поиски аутентичной формы антропологической метафизики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Маливский, Анатолий Николаевич
  RUS: Учитывая насущную необходимость в современной культуре метафизического осмысление природы человека, укорененного в философском наследии Канта, автор сосредотачивает внимание на экспликации антропологической интенции знаменитых кантовских «Критик», акцентируя амбивалентность позиции философа на проблеме аутентичности метафизической антропологии.
 • Item
  Пропедевтика етичної проблематики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Варшавський, Олександр Павлович
  UK: Речі представляються нам у своїй ситуативній підручності найближчими уявленнями, у результаті чого утворюється їх широкий смисловий діапазон. А через те завжди необхідна попередня феноменологічна «експертиза» з виявлення «генуїнного» поняття. Її і проводить пропоноване дослідження на матеріалі етичних характеристик людської присутності.
 • Item
  Философская мысль и математизация научного знания: античный период
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Дешко, Лариса Константиновна; Пономаренко, Ирина Юрьевна; Дешко, Наталья Андреевна
  RU: В статье рассматриваются основные вехи процесса математизации научного познания в истории философской мысли, анализируются роль и место математики в разрешении основных проблем философии.
 • Item
  Пізнавальна динаміка історично-антропологічних досліджень у ХХ-на початку ХХІ ст.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Айтов, Спартак Шалвович
  UKR: Вивчаються логіко-методологічні аспекти розвитку історично-антропологічних студій у ХХ-на початку ХХІ ст.
 • Item
  Образование: cущее и должное
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Хмель, Владимир Васильевич
  RUS: Нынешний контекст информатизации общества характеризуется возрастанием роли и значимости образовательных технологий. На первый план выходит вопрос о том, каким должен быть процесс образования в ситуации постмодерна и на базе Болонской концепции. Статья содержит сравнительный анализ систем образования Германии, России и Украины.
 • Item
  Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Паращевіна, Ольга Степанівна
  UK: В статті розглядаються питання формування духовності студентської молоді у вищих навчальних закладах України: пріоритети, напрямки, зміст, завдання.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна