Інші праці НДЧ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуатаційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2011) Козаченко, Дмитро Миколайович
  UKR: Дисертація присвячена питанням підвищення безпеки та експлуатаційної ефективності процесу розформування-формування составів вантажних поїздів за рахунок покращення як ості правлінських та проектних рішень, що приймаються на підставі науково-обґрунтованих методів оцінки сортувальних гірок. У роботі виконано дослідження технічного забезпечення сортувальних гірок України та вагонопотоків, що на них переробляються. Для дослідження величини сил, що діють між вагонами відчепа, між окремими елементами вагона та у його взаємодії з колією розроблено імітаційну модель, в якій відчеп розглядається як просторова динамічна система. На основі запропонованої моделі розроблено методи оцінки безпеки регульованого скочування відчепів. Удосконалено методи оцінки динаміки скочування відчепів з гірки за рахунок урахування випадкового характеру їх параметрів та умов їх скочування. Це дозволило досліджувати вплив режимів гальмування на параметри розподілу випадкових величин швидкості та часу скочування відчепа. Для оцінки якості режимів гальмування розроблено комплекс імовірнісних показників. Сформульована задача вибору режимів гальмування відчепів состава як задача пошуку таких швидкостей їх виходу з гальмових позицій, що забезпечують мінімальну величину вікон на сортувальних коліях та мінімімальний ризик нерозділення відчепів на стрілках при заданому рівні безпеки сортувального процесу. Задача формалізована і розв’язана як задача динамічного програмування. Розроблено модель розформування потоку составів. Методами моделювання оцінено ефективність впровадження розрахункової швидкості підходу вагонів до відчепів на сортувальних коліях та підвищення точності реалізації уповільнювачами заданих швидкостей виходу з гальмових позицій. Результати роботи впроваджені на Придніпровській, Донецькій та Литовській залізницях, при розробці нормативного документа „Правила і норми проектування сортувальних пристроїв на залізницях України” та у навчальному процесі при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».
 • Item
  Підвищення ефективності роботи залізничних станцій на основі оптимізації поздовжнього профіля станційних колій
  (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту., 2001) Козаченко, Дмитро Миколайович
  UKR: Робота присвячена питанням оцінки впливу поздовжнього профілю станційних колій на будівельно-експлуатаційні витрати та його оптимізації.
 • Item
  Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Козаченко, Дмитро Миколайович; Вернигора, Роман Віталійович; Малашкін, Вячеслав Віталійович
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо побудови математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, сітьове планування та управління, теорія масового обслуговування, імітаційне моделювання. Викладення матеріалу супроводжується відповідними прикладами. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 275 «Транспортні технології» при вивченні дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах».
 • Item
  Функциональное моделирование работы железнодорожных станций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Бобровский, Владимир Ильич; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Монография посвящена вопросам разработки функциональных моделей железнодорожных станций и их использования при выполнении исследований по совершенствованию технико-технологических параметров станций. Для ученых, инженеров, аспирантов, студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта.
 • Item
  Слово і переклад
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2015) Власова, Тетяна Іванівна; Мямлін, Сергій Віталійович
  UK: Навчальний посібник Т. І. Власової «Слово і переклад» представляє собою практичний посібник зі слововживання у сучасній англійській мові з акцентом на лексичних проблемах перекладу слів і словосполучень.
 • Item
  Переклад англомовної літератури в галузі залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2015) Мямлін, Сергій Віталійович; Власова, Тетяна Іванівна; Білан, Наталія Іванівна; Тюренкова, Вікторія Яківна
  UK: Навчальний посібник охоплює широкий спектр теоретичних проблем перекладу науково-технічних текстів та практичних труднощів, з якими стикаються студенти при перекладі текстів залізничної тематики. Книга призначена для студентів IV–V курсів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів та аспірантів ВНЗ залізничного транспорту, а також широкого кола перекладачів.
 • Item
  Теорія та практика перекладу англомовної літератури у галузі залізничного транспорту
  (Маковецький, Дніпропетровськ, 2013) Мямлін, Сергій Віталійович; Власова, Тетяна Іванівна; Білан, Наталія Іванівна; Тюренкова, Вікторія Яківна
  UK: Навчальний посібник охоплює широкий спектр теоретичних проблем перекладу науково-технічних текстів та практичних труднощів, з якими стикаються студенти при перекладі текстів залізничної тематики. Посібник складається з 10 розділів, у яких на матеріалі текстів, що пов'язані з конструкцією та динамікою pyxoмогo складу залізниць і промислового транспорту, розглядаються такі важливі аспекти перекладу як концепт, дискурс, контекстуальна співвіднесеність, еквівалентність, лексичні та граматичні трансформаціі у науково-технічній літературі. Для практичної частини було залучено монографію "Гасителі коливань та амортизатори ударів рейкових екіпажів" авторів Л. А. Манашкіна, С. В. Мямліна та В. І. Приходько (англійською мовою). Книга призначена для студентів 4-5 курсів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів та аспірантів ВНЗ залізничного транспорту, а також широкого кола перекладачів.
 • Item
  Експлуатаційна робота залізничних станцій: приклади та задачі
  (ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014) Козаченко, Дмитро Миколайович; Коробйова, Руслана Геннадіївна; Левицький, Ілля Юхимович; Лашков, Олександр Васильович
  UKR: В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Управління експлуатаційною роботою».
 • Item
  Совершенствование конструкции и технологии работы сортировочных комплексов железнодорожных станций
  (Маковецкий Ю. В., Днепропетровск, 2012) Бобровский, Владимир Ильич; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Колесник, Антон Игоревич; Демченко, Евгений Борисович; Дорош, Андрей Сергеевич
  RUS: Монография посвящена разработке методов совершенствования конструкции горок и технологии работы сортировочных комплексов станций. Книга предназначена для ученых, инженеров, аспирантов, студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта.
 • Item
  Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуатаційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, 2011) Козаченко, Дмитро Миколайович
  UKR: Дисертація присвячена питанням підвищення безпеки та експлуатаційної ефективності процесу розформування-формування составів вантажних поїздів за рахунок покращення якості правлінських та проектних рішень, що приймаються на підставі науково-обґрунтованих методів оцінки сортувальних гірок. У роботі виконано дослідження технічного забезпечення сортувальних гірок України та вагонопотоків, що на них переробляються. Для дослідження величини сил, що діють між вагонами відчепа, між окремими елементами вагона та у його взаємодії з колією розроблено імітаційну модель, в якій відчеп розглядається як просторова динамічна система. На основі запропонованої моделі розроблено методи оцінки безпеки регульованого скочування відчепів. Удосконалено методи оцінки динаміки скочування відчепів з гірки за рахунок урахування випадкового характеру їх параметрів та умов їх скочування. Це дозволило досліджувати вплив режимів гальмування на параметри розподілу випадкових величин швидкості та часу скочування відчепа. Для оцінки якості режимів гальмування розроблено комплекс імовірнісних показників. Сформульована задача вибору режимів гальмування відчепів состава як задача пошуку таких швидкостей їх виходу з гальмових позицій, що забезпечують мінімальну величину вікон на сортувальних коліях та мінімімальний ризик нерозділення відчепів на стрілках при заданому рівні безпеки сортувального процесу. Задача формалізована і розв’язана як задача динамічного програмування. Розроблено модель розформування потоку составів. Методами моделювання оцінено ефективність впровадження розрахункової швидкості підходу вагонів до відчепів на сортувальних коліях та підвищення точності реалізації уповільнювачами заданих швидкостей виходу з гальмових позицій. Результати роботи впроваджені на Придніпровській, Донецькій та Литовській залізницях, при розробці нормативного документа „Правила і норми проектування сортувальних пристроїв на залізницях України” та у навчальному процесі при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».
 • Item
  Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках
  (Маковецкий Юрий Вадимович, Днепропетровск, 2010) Бобровский, Владимир Ильич; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Божко, Николай Павлович; Рогов, Н. В.; Березовый, Николай Иванович; Кудряшов, Андрей Вадимович
  RUS: Монография посвящена разработке методов оптимизации режимов торможения отцепов на сортировочных горках. Книга предназначена для ученых, инженеров, аспирантов, студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта.
 • Item
  Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций
  (Маковецкий Ю. В., Днепропетровск, 2010) Бобровский, Владимир Ильич; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Монография посвящена вопросам автоматизации проектирования путевого развития железнодорожных станций. Книга предназначена для ученых, инженеров, аспирантов, студентов высших учебных заведений железнодорожного транспорта.
 • Item
  Подвижной состав и технологии RailRunner для бимодальных перевозок
  (Севастополь, 2010) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Фоскетт, Чарльз; Граафф, Вольфганг
  ENG: Description of the bi-modal transportation technology is presented in the report. Introduction of vehicles which are able to travel by rails as well as by road allows to cut transportation and stores marshalling costs considerably. The proposed technology allows to increase competitiveness of railway transport considerably at transportation of freight in universal and specialized containers.