Текстові матеріали 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Материалы IІI Международной научно-практической конференции «Энергосбережение на железнодорожном транспорте»
  (ДНУЗТ, 2012)
  RU: В сборнике представлены материалы IІI Международной научно-практической конференции «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ», которая состоялась 30 мая – 02 июня 2012 г в пгт. Воловец, Закарпатской обл. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и ученых высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
 • Item
  Тези доповідей X Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
  (ДНУЗТ, 2012-04)
  UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів. RU: В сборнике рассматриваются экономические проблемы структурной реформы Укрзализныци, развития транспортных систем, их взаимосвязь с основными отраслями народного хозяйства и адаптация к современным рыночным условиям, а также теоретические и практические вопросы финансирования транспорта и исследования в области экономического перевода. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог Украины, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
 • Item
  Тезисы докладов 72 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта»
  (ДНУЗТ, 2012)
  RU: В сборнике представлены тезисы докладов 72 Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», которая состоялась 19-20 апреля 2012 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены вопросы, посвященные решению задач, стоящих перед железнодорожной отраслью на современном этапе. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. Печатается по решению ученого совета Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна от 19.03.2012, протокол № 8.
 • Item
  Тези доповідей ХIІI Міжнародной конференціі «Проблеми механіки залізничного транспорту. Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження»
  (ДНУЗТ, 2012-05)
  UK: У тезах приведені результати теоретичних та експериментальних досліджень динаміки і міцності рухомого складу залізниць, у тому числі високошвидкісного, зносу коліс і рейок, безпеки руху. RU: В тезисах представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований динамики и прочности подвижного состава железных дорог, в том числе высокоскоростного, износа колес и рельсов, безопасности движения. EN: Results of theoretical and experimental investigations of railway rolling stock dynamics. and strength, includin high-speed rolling stock, wheel/rail wear, safety of motion are presented in the abstracts.
 • Item
  Матеріали І-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
  (ДНУЗТ, 2012-04)
  UK: У збірнику представлені матеріли І-ої міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 26-27 квітня 2012 року в м. Дніпропетровськ, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Тезисы V Международной научно-практической конференции «Безопасность и электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте»
  (ДНУЗТ, 2012)
  RU: В сборнике представлены тезисы докладов V Международной научно-практической конференции «Безопасность и электромагнитная совместимость на железнодорожном транспорте», организованную Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Конференция проходила в туристическом комплексе «Водограй» (пгт. Чинадиево, Мукачевского р-на Закарпатской обл.) 14-17 февраля 2012 г. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. UK: У збірнику представлені тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та електромагнітна сумісність на залізничному транспорті », організовану Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Конференція проходила в туристичному комплексі «Водограй» (смт. Чинадієво, Мукачівського р-ну Закарпатської обл.) 14-17 лютого 2012 Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
 • Item
  Тезисы Международной научно-практической конференции «Перспективы взаимодействия железных дорог и промышленных предприятий»
  (Моршин, 2012-02)
  RU: В сборнике представлены тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Перспективы взаимодействия железных дорог и промышленных предприятий», которая состоялась 23-25 февраля 2012 г. в г. Моршин Львовской области. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов. UK: У збірнику представлені тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи взаємодії залізниць і промислових підприємств», яка відбулася 23-25 лютого 2012 в м. Моршин Львівської області. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізних доріг, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
 • Item
  Тезисы Международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании»
  (ДНУЖТ, 2012-04)
  RU: В сборнике представлены тезисы докладов международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании», которая состоялась 5-6 апреля 2012 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены вопросы, посвященные решению задач, стоящих перед железнодорожной отраслью на современном этапе. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и ученых высших учебных заведений, аспирантов и студентов. UK: У збірнику представлені тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», яка відбулася 5-6 квітня 2012 р. в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто питання, присвячені вирішенню завдань, що стоять перед залізничною галуззю на сучасному етапі. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, наукових організацій, викладачів і вчених вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.