Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених “Молода Академія 2023”, Том 1

Permanent URI for this collection

ENG: All-Ukrainian scientific and technical conference of students and young scientists "Young Academy 2023", Volume 1, May 24-25, 2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода Академія 2023” Том 1
    (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
    UKR: У збірнику приводяться тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів “Молода академія – 2023”, в яких узагальнюються підсумки науково-технічної творчості студентів вищих навчальних закладів України. У збірнику розглянуті питання раціонального використання мінерально- сировинних і енергетичних ресурсів, створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, екологічних та економічних проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.
© Український державний університет науки і технологій, 2023