Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених " Наука і сталий розвиток транспорту 2023". Том. III. 23 жовтня 2023

Permanent URI for this collection

ENG: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists "Science and Sustainable Development of Transport 2023". Vol. III. October 23, 2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Збірник тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту 2023». Том 3
    (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
    UKR: У збірнику приводяться тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Наука і сталий розвиток транспорту 2023”, в яких розглянуті питання раціонального використання енергетичних ресурсів, створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, екологічних та економічних проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. У матеріалах ІІІ тому збірника узагальнено позитивний досвід інших країн за ключовими напрямами: економіка, менеджмент, фінанси, бухоблік, інтелектуальна власність. Надано рекомендації щодо успішного функціонування провідних галузей шляхом вирішення окреслених в тезах проблем в України в умовах воєнного стану. Розглянуті питання інженерної екології та безпеки життєдіяльності. Також висвітлюються актуальні питання науки, освіти, технологій та суспільств, питання: історії та культурології, філософії та політології, документознавства та інформаційної діяльності, української мови, педагогіки і психології, філології, перекладу, іноземних мов та фізичного виховання.