Випуск 03 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Випуск 3. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників. ENG: The journal aims to illuminate the topical issues on the calculations, design, construction, maintenance and reconstruction of bridges, tunnels and other engineering structures, the use of modern building materials and construction technologies, finding ways to improve the reliability and increase the durability of engineering structures. The collection of scientific papers is of interest to workers of research organizations, teachers higher educational institutions, doctoral students, graduate students, undergraduates and engineering and technical workers.
 • Item
  Моделювання прогонових будов мостів за їх фактичними модальними характеристиками
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Редченко, В. П.; Косяк, Вікторія Миколаївна
  UK: В статті розглянуто моделі лінійних динамічних систем, запропоновано методику моделювання таких систем за їх фактичними модальними характеристиками.
 • Item
  Некоторые аспекты надежности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Савчинский, Борис Васильевич
  RU: В статье рассматриваются особенности и эффективность методики расчетного прогнозирования срока службы железобетонных пролетных строений автодорожных мостов, сделан анализ различных методик вероятностной основы запасов прочности конструкции, приведен нормативный график долговечности.
 • Item
  Визначення класів залізничних залізобетонних прогонових будов мостів за величиною пружних прогинів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Солдатов, Кім Іванович; Журбенко, Михайло Кузьмич; Ключник, Сергій Владиславович; Мірошник, Віталій Анатолійович
  UKR: У статті розглядається методика визначення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов під залізницю на основі виміру їх прогинів при статичних випробуваннях.
 • Item
  Порівняльний розрахунок класу залізничної залізобетонної прогонової будови моста
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Солдатов, Кім Іванович; Журбенко, Михайло Кузьмич; Ключник, Сергій Владиславович; Гармаш, Артур Володимирович
  UKR: У статті співставляються дві методики визначення вантажопідйомності залізобетонної прогонової будови під залізницю (за опалубними кресленнями – теоретична та за прогинами від випробувального навантаження–практична).
 • Item
  Распределение временной нагрузки между балками в автодорожном железобетонном путепроводе рамно-неразрезной системы
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Сухоруков, Борис Дмитриевич
  RU: Влияние эксцентриситета на работу сжатых элементов в каркасе здания. Приводятся результаты испытаний путепровода рамно-неразрезной системы, отражающие фактическое распределение временной нагрузки между его главными балками. С фактическим сравнивается распределение, найденное экспериментально-расчётным методом «условной поперечной балки». Отмечено их удовлетворительное совпадение.
 • Item
  Оцінка вірогідності моделей вибору режимів організаційно-технологічних процесів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Радкевич, Анатолій Валентинович; Ткач, Т. В.
  UKR: У статті досліджено підхід до оцінки вірогідності організаційно-технологічної надійності на основі методу статистичного моделювання.
 • Item
  Порівняльний аналіз напруженого стану конструкцій станцій односклепінчастного типу мілкого закладення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровсь, 2012) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Харатян, М. В.; Петренко, Володимир Іванович
  UKR: В статті наведені результати порівняльного аналізу напруженого стану стандартної односклепінчастої станції мілкого закладення та модифікованої конструкції для наскрізної проходки.
 • Item
  Исследование напряженного состояния пролётного строения с предварительно напряженного железобетона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Попович, Николай Михайлович; Клименко, Игорь Владимирович
  RUS: В статье рассматривается напряженное состояние предварительно напряженной железобетонной балки типового пролетного строения эксплуатируемого на железной дороге, описаны результаты исследования напряженного состояния железобетонной балки с применением смешанного армирования и с изменением формы поперечного сечения.
 • Item
  Розподіл температури у залізобетонних балкових конструкціях мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Лучко, Иосиф Иосифович; Ковальчук, Віталій Володимирович
  UK: У даній роботі складено модель для аналізу теоретичного розподілу температури за проникненням в залізобетонних балкових мостових конструкціях та приведені експериментальні результати розподілу температури по їх поверхні за допомогою тепловізора testo-875-1.
 • Item
  Шляхи удосконалення системи управління станом штучних споруд на залізницях України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Линник, Георгій Олегович; Соломка, Валентина Іванівна
  UK: У статті розглянуто перспективи впровадження автоматизованої системи управління станом штучних споруд на залізницях України, та виконано аналіз закордонного досвіду застосування АСУ мостів.
 • Item
  Моделювання напружено-деформованого стану кріплення глибокого котловану
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Купрій, Володимир Павлович; Тютькін, Дмитро Вікторович
  UKR: В статті розглянуті питання кріплення глибоких котлованів. На основі моделювання напружено-деформованого стану визначений вплив різних параметрів, таких як кількість розстрілів, вид контрфорсів, а також запропонований новий спосіб кріплення за допомогою застосування нижніх залізобетонних в’язей (розпірок) під дном котловану.
 • Item
  Причины глобальных и локальных отказов вантовых мостов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Казакевич, Михаил Исаакович
  RU: В статье рассматриваются основные причины отказов вантовых мостов по нескольким направлениям: физическим, математическим и технологическим. Дана оценка этих направлений. Описаны самые существенные недостатки вантовых мостов больших пролетов. Обсуждается понятие области их рационального применения. Уделено внимание актуальной проблеме стабилизации вантовых мостов больших пролетов в ветровом потоке.
 • Item
  О реальной стоимости сооружений
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Казакевич, Михаил Исаакович
  RU: Статья посвящена оценке реальной стоимости сооружения, т.е. стоимости владения сооружением. Традиционно она включает оптимальную стоимость строительства моста, в том числе изыскания, проектирования, научного сопровождения, изготовления всех элементов мостового перехода, обустройства подходов. Вместе с тем, она учитывает эксплуатационные затраты: стоимость периодических ремонтно-восстановительных работ в течение всего срока эксплуатации, обновления ограждающих элементов конструкций вследствие морального и/или физического износа, утраченную прибыль в связи с выполнением обновлений и ремонтно-восстановительных работ.
 • Item
  Класифікація підпірних стін
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Гузченко, Віктор Трохимович; Лісневський, Максим Анатолійович
  UK: У статті наведено класифікацію різних конструкцій підпірних стін. Особливу увагу приділено матеріало-зберігаючим конструкціям. Зокрема, розглянуто конструкції підпірних стін з застосуванням мембранних матеріалів і армованого ґрунту. Відзначено підпірні стіни з застосуванням залізобетонних оболонок різної форми, стіни на пальовому фундаменті, стіни з габіонів та анкерно-контрфорсні стіни.
 • Item
  К вопросу о выявлении трещин в транспортных конструкциях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Брынза, Анатолий Александрович
  RU: Исследуется влияние усталостной трещины на динамические характеристики транспортной конструкции с помощью математической модели, построенной с использованием обобщенных функций.
 • Item
  Математична модель оптимальної структури комплекту машин мобільних загонів механізації будівництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Баранов, О. П.; Щека, Ігор Миколайович
  UKR: На основі аналізу використання засобів механізації для будівництва, реконструкції, відновлення об’єктів національної транспортної системи запропонована математична модель для визначення оптимального складу спеціалізованих комплектів будівельних машин.
 • Item
  Концептуальні напрямки розвитку техніки державної спеціальної служби транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Баранов, О. П.; Яковлєв, Сергій Олександрович; Крамар, Ігор Євгенович; Шаптала, Олександр Іванович
  UKR: В статті розглядаються питання теоретичного обґрунтування критеріїв методики вибору зразків мобільної універсальної техніки для виконання завдань по відновленню об’єктів транспортної системи України.
 • Item
  К вопросу о точности вычислений в расчетах строительных конструкций
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Артемов, Виталий Евгеньевич; Распопов, Александр Сергеевич
  RU: В работе рассмотрены основные факторы, которые приводят к появлению погрешностей в расчетах строительных конструкций. Перечислены недостатки и преимущества различных методов решения линейных алгебраических систем уравнений.
 • Item
  Моделювання напружено-деформованого стану кріплення глибокого котловану (препринт)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Купрій, Володимир Павлович; Тютькін, Дмитро Вікторович
  UKR: В статті розглянуті питання кріплення глибоких котлованів. На основі моделювання напружено-деформованого стану визначений вплив різних параметрів, таких як кількість розстрілів, вид контрфорсів, а також запропонований новий спосіб кріплення за допомогою застосування нижніх залізобетонних в’язей (розпірок) під дном котловану.