Магістерські роботи кафедри Мости та тунелі (КМТ)

Permanent URI for this collection

UK: Магістерські роботи кафедри "Мости та тунелі"
EN: Master Thesis "Bridges and Tunnels"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Особливості проектування та будівництва металевих залізничних мостів на діючих залізничних перегонах
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Тимошенко, Дмитро Валентинович
  UK: Дипломний проект представлений на 129 сторінках та містить 31 рисункок, 13 таблиць, 62 літературних джерел, 1 додаток. Об’єкт: Залізничний шляхопровід над автомобільною дорогою. Мета: Рішення задач по тимчасовому перевлаштуванню існуючого перегону та розроблення способу будівництва шляхопроводу. Робота складається з 5 розділів. В першому розділі наведені основні будівельні рішення по конструкціям шляхопроводу та приведені основні технічні показники. В другому розділі описується організаційно-технічна послідовність основних робіт при будівництві даного шляхопроводу. В третьому розділі приводиться розрахунки системи шпунтової огорожі. В четвертому розділі наведений розрахунок головних балок прогонової будови з пониженим перерізом в приопорних вузлах. В п’ятому розділі описані вимоги стосовно безпеки праці при будівництві опор шляхопроводу та дії працівників в аварійних ситуаціях.
 • Item
  Обґрунтування параметрів при проектуванні сталезалізобетонної прогонової споруди
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Щербина, Дарина Ігорівна
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз проблеми реконструкції, що отримала найбільшу значимість, особливо для мостів, розташованих на магістральних дорогах. Розроблені варіанти капітального ремонту та на основі техніко-економічного порівняння виконана розробка конкретного варіанту. Виконаний аналітичний розрахунок плити проїзної частини. Проведено розрахунок сталезалізобетонних балок мостів з врахуванням особливостей їх роботи. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні параметрів при проектуванні сталезалізобетонної прогонової споруди. Об’єкт дослідження – сталезалізобетонна прогонова споруда. Предмет дослідження – напружено-деформований стан прогонової споруди. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Закономірності напружено-деформованого стану металевих автодорожніх мостів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Федченко, Валерія Юріївна
  UK: В магістерській роботі проведено визначення закономірностей напружено-деформованого стану металевих автодорожніх мостів. Робота складається з 5 розділів. В першому розділі дається загальна характеристика мосту на основі якого буде запроектована плита. В другому розділі стисло описуються розрахункові схеми і методи сталевих прогонових будов. В третьому розділі проводиться моделювання двох варіантів мосту з різними видами верхніх ортотропних плит (за першим варіантом – трапецієподібні повздовжні ребра, за другим – смугові повздовжні ребра). В четвертому розділі розраховуємо дані варіанти мосту аналітичним методом. В п’ятому розділі описані вимоги безпеки праці під час влаштування металевої нерозрізної прогонової будови на автодорожніх мостах та дії працівників в аварійній ситуації при локально несправній лінії електропередачі у місці підключення ручного електричного інструменту.
 • Item
  Напружено-деформований стан металевих прогонових будов складних просторових конструкцій
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Співак, Дмитро Сергійович
  UK: У магістерській роботі проведено аналіз особливостей трубобетонних мостів. Розроблено схему аркової прогонової будови. Виконаний програмний та аналітичний розрахунок схеми. Проведені перевірки головних елементів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях будівництва мосту. Метою роботи є загальне порівняння напружено-деформованого стану двох мостових споруд під автодорогу. Порівнюється однопрогонова аркова будова з існуючою нерозрізною трипрогоновою металевою балкою із суцільною стінкою. Предмет дослідження – напружено-деформований стан аркової прогонової будови. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Розробка раціональних рішень при реконструкції аркового залізобетонного автомобільного мосту через річку Уж
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Соколов, Микола Андрійович
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз проблеми реконструкції при наявності в експлуатації мостів з різними технічними параметрами і експлуатаційними показниками, різноманітними конструктивними схемами, матеріалами, технологією будівництва, вантажопідйомністю тощо. Розроблені варіанти мостового переходу та на основі техніко-економічного порівняння обране конструктивне рішення мосту. Виконаний аналітичний розрахунок монолітної накладної плити. Проведено розрахунок вартості будівництва та детально розроблено організацію робіт під час спорудження посту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження полягає в розробці раціональних рішень при реконструкції аркового залізобетонного автомобільного мосту через річку Уж. Об’єкт дослідження – залізобетонна прогонова споруда. Предмет дослідження – силові фактори при експлуатації прогонової споруди. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Обґрунтування альтернативної лінії Дніпровського метрополітену з проектом будівництва підводної частини. Перегінні тунелі підводної частини
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Самборська, Яна Борисівна
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз особливостей будівництва підводних тунелів. Розроблені варіанти оправи та проведено їх техніко-економічне порівняння. Виконаний аналітичний розрахунок оправи перегінного тунелю підводної частини та її чисельний аналіз. Проведене обґрунтування щитової проходки перегінного тунелю підводної частини із аналізом технологічних процесів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при перегінних тунелів підводної частини. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні спорудження перегінних тунелів підводної частини альтернативної лінії Дніпровського метрополітену та у визначенні закономірностей напружено-деформованого стану їх оправи під час дії гідростатичного тиску. Об’єкт дослідження – перегінні тунелі підводної частини альтернативної лінії Дніпровського метрополітену. Предмет дослідження – напружено-деформований стан перегінних тунелів підводної частини. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Обґрунтування технології підсилення земляного полотна на основі бурозмішувальної технології
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Резуник, Юлія Вадимівна
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз стану питання проєктування підсиленого земляного полотна залізниці. Застосовано методику математичного моделювання земляного полотна за допомогою методу скінченних елементів та розроблено алгоритм розрахунку підсиленого земляного полотна з допомогою комплексу SCAD. Виконано математичне моделювання варіантів підсилення земляного полотна на основі бурозмішувальної технології із варіацією геометричних параметрів елементів підсилення. Проведено обґрунтування технології підсилення земляного полотна на основі бурозмішувальної технології. Мета роботи полягає в обґрунтування технології підсилення земляного полотна на основі бурозмішувальної технології. Об’єкт дослідження – підсилене залізничне земляне полотно. Предмет дослідження – параметри підсилення земляного полотна на основі бурозмішувальної технології. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Обґрунтування раціональних рішень при реконструкції балкового залізобетонного автомобільного мосту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Процик, Володимир Васильович
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз проблеми реконструкції для мостів, що не відповідають сучасним нормам проєктування і існуючим реальним навантаженням від автомобільного транспорту. Розроблені три варіанти реконструкції та на основі техніко-економічного порівняння обраний конкретний варіант. Виконаний аналітичний розрахунок плити проїзної частини. В програмному комплексі «ЛІРА» було виконано розрахунок зусиль в балках. Виконано порівняльний розрахунок і визначення оптимального варіанту реконструкції автодорожнього мосту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні раціональних рішень при реконструкції балкового залізобетонного автомобільного мосту. Об’єкт дослідження – залізобетонна прогонова споруда. Предмет дослідження – силові фактори при експлуатації прогонової споруди. Методи дослідження – аналітичний та метод скінченних елементів.
 • Item
  Спорудження станції метрополітену колонного типу із збірного залізобетону
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Поташник, Руслана Олегівна
  UK: В магістерській роботі виконано аналіз впливу геологічних та гідрогеологічних умов будівництва на технологію спорудження станції із збірного залізобетону. Виконані розрахунки колонної станції метрополітену глибокого закладення із збірного залізобетону. Проведене обґрунтування технології спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення із залізобетонних блоків з використанням тимчасового кріплення. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в умовах розробки породи буро-вибуховим способом при спорудженні станції метрополітену. Мета роботи полягає в обґрунтуванні технології спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення із залізобетонних блоків з використанням тимчасового кріплення. Об’єкт дослідження – станція метрополітену глибокого закладення колонного типу із збірного залізобетону. Предмет дослідження – технологія будівництва колонної станції метрополітену глибокого закладення із збірного залізобетону. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Обґрунтування альтернативної лінії Дніпровського метрополітену з проектом будівництва підводної частини. Перегінні тунелі, що споруджуються NATM
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Попова, Катерина Юріївна
  UK: В магістерській роботі проаналізовані інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови будівництва. Розроблені варіанти оправи та проведено їх техніко-економічне порівняння. Проведений чисельний аналіз конструкції оправи перегінного тунелю NATM на основі методу скінченних елементів. Розроблений проєкт спорудження перегінного тунелю NATM. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при спорудженні NATM на основі БВР. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні перегінних тунелів, що споруджуються NATM, при спорудженні альтернативної лінії Дніпровського метрополітену. Об’єкт дослідження – перегінний тунель, що споруджується новоавстрійським методом (NATM). Предмет дослідження – напружено-деформований стан перегінного тунелю, що споруджується NATM. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Аналітичні закономірності технології відновлення конструкцій фундаментів та основ на базі буроін’єкційних свердловин
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Петров, Олег Миколайович
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз задачі відновлення конструкцій фундаментів та основ. Виконаний аналітичний розрахунок напружено-деформованого стану системи «фундамент–основа» із визначенням міцності основ, геометричних розмірів фундаменту та його осідань. Виконаний чисельний аналіз напружено-деформованого стану системи «фундамент–основа», для чого створені скінченно-елементні моделі, що максимально повно відтворюють взаємодію відновлених частин системи. Отримані аналітичні закономірності буроін’єкційної технології відновлення конструкцій фундаментів та основ. Мета дослідження полягає в отриманні аналітичних закономірностей технології відновлення конструкцій фундаментів та основ на базі буроін’єкційних свердловин. Об’єкт дослідження – фундаменти та підфундаментна основа. Предмет дослідження – напружено-деформований стан системи «фундамент–основа». Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Застосування сталевих балок з попереднім вигином в сталезалізобетонних прогонових будовах мостів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Лагоржевський, Іван Анатолійович
  UK: В магістерській роботі розроблені варіанти балок та на основі техніко-економічного порівняння виконана розробка конкретного варіанту. Виконаний аналітичний розрахунок плити проїзної частини. Проведено розрахунок сталевих балок з попереднім вигином в сталезалізобетонних прогонових будовах мостів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні параметрів сталевих балок з попереднім вигином в сталезалізобетонних прогонових будовах мостів. Об’єкт дослідження – сталезалізобетонна прогонова споруда. Предмет дослідження – напружено-деформований стан прогонової споруди. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Обґрунтування альтернативної лінії Дніпровського метрополітену з проектом будівництва підводної частини. Аналіз транспортної проблеми та спорудження станцій метрополітену
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Гузиєнко, Михайло Валерійович
  UKR: В магістерській роботі виконано аналіз транспортної проблеми м. Дніпра та станцій метрополітену глибокого закладення. Виконаний чисельний аналіз напружено-деформованого стану станцій метрополітену глибокого закладення пілонного та колонного типу. Розроблена технологія БВР проходки станційних тунелів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при спорудженні станції метрополітену БВР. Мета дослідження полягає в отриманні параметрів напружено-деформованого стану станцій метрополітену пілонного та колонного типу глибокого закладення та обґрунтуванні спорудження станції метрополітену пілонного типу для альтернативної лінії Дніпровського метрополітену. Об’єкт дослідження – станції метрополітену пілонного та колонного типу глибокого закладення. Предмет дослідження – напружено-деформований стан станцій метрополітену пілонного та колонного типу глибокого закладення. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Обґрунтування спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення із клинчастими перемичками
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Візір, Павло Андрійович
  UK: В магістерській роботі виконано аналіз геологічних та гідрогеологічних умов будівництва та проведене обґрунтування конструкції станції з клинчастими перемичками. Виконані статичний розрахунок та чисельний аналіз колонної станції із клинчастими перемичками методом скінченних елементів. Проведене обґрунтування спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення із клинчастими перемичками БВР. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при спорудженні станції метрополітену БВР. Мета роботи полягає в обґрунтуванні спорудження колонної станції метрополітену глибокого закладення із клинчастими перемичками та визначенні параметрів напружено-деформованого стану її оправи. Об’єкт дослідження – колонна станція метрополітену глибокого закладення із клинчастими перемичками. Предмет дослідження – напружено-деформований стан колонної станції метрополітену глибокого закладення із клинчастими перемичками. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Особливості проектування криволінійних сталезалізобетонних автодорожніх балок
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Віданов, Артем Дмитрович
  UK: Об’єктом дослідження є споруда №13, що знаходиться у місті Запоріжжя. Споруда №13 представляє собою криволінійну, сталезалізобетонну автодорожню балку, естакаду. Метою моєї магістерської роботи є отримання результатів переміщень від стадій зведення. Коли встановлюється опалубка та виконується бетонування автодорожньої плити проїзду, є потреба в контролюванні відміток переміщень. Це можливо зробити тільки маючи модель, яка наведена у даній роботі. Переміщення це є кінцевий результат, згідно переміщенням буде виконуватись монтаж. Без цих даних бетонування плити не є можливим. У даній роботі виконано аналітичний розрахунок та моделювання МКЕ у ПК Midas Civil. Були отримані зусилля та порівняння отриманих результатів. Моделювання виконано у вісім стадій зведення з урахуванням реологічних властивостей бетону на кожній зі стадій. Отримані результати переміщень на кожній стадії зведення. Галузь застосування приведених споруд мaє великий спектр мостобудування у всьому світі. Використовується як автомобільних переправ, так і для залізничних мостів під високошвидкісні потяги.