Інші праці КФC

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Экзистенциально-антропологическое измерение метафизики
  (Право и экономика, Минск, 2010) Маливский, Анатолий Николаевич
  RU: В исследовательской литературе преобладает техноморфный образ картезианской метафизики. Обосновывается целесообразность и правомерность тезиса о существенности для Декарта экзистенциально-антропологического измерения.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 18, 2020 р.
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 17, 2020 р.
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Епістемологічні стереотипи в гуманізації соціального управління
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2019) Хміль, Володимир Васильович; Хміль, Тетяна Володиміровна
  UKR: Процес гуманізації влади, державної служби в Україні та інших країнах світу є важливим і актуальним у зв’язку з тим, що суспільство поступово змінюючись, переходить на новий щабель розвитку, потребує більш демократичної влади, оскільки заслуговує на неї.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 16, 2019 р.
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Незнаний Декарт: антропологічний вимір у філософуванні
  (Герда, м. Дніпро, 2019) Малівський, Анатолій Миколайович
  UKR: Нині відходить у минуле образ мислителя як утілення наївності та простоти. Очевидною є неможливість вмістити філософську спадщину Рене Декарта в Прокрустове ложе техноморфного тлумачення. Більш широке бачення контексту та звертання уваги на біографію мислителя відкривають перспективу рецепції його вчення як першої змістовної розбудови антропології, яка є відповіддю на запит епохи Нового часу. Виявлення замаскованого Декартом та традиційно обділеного увагою дослідників антропологічного виміру його вчення актуальне своєю співзвучністю сучасній епосі. Автор обґрунтовує тезу про запит сучасної епохи на експлікацію антропологічно-етичного мотиву його філософування. На основі сучасних досліджень та текстів мислителя доводиться, по-перше, нередукованість позиції Декарта до гносеології та методології науки; по-друге, здійснюється розгляд антропології, етики та метафізики як пріоритетних для нього галузей філософування. Головна увага в дослідженні зосереджена на окресленні передумов та форм оприявнення в філософії Нового часу антропологічних поглядів та здійснення історико-філософської реконструкції основних етапів творчості Декарта через призму наскрізного інтересу до людини. Книга розрахована на фахівців з історії філософії та філософської антропології. Вона стане у нагоді для викладачів вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів та докторантів гуманітарних спеціальностей, а також для тих, хто має інтерес до духовних підвалин європейської культури.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 15, 2019 р.
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Сучасна фiлософiя icторiї: icторично-антропологiчний горизонт
  (Лipa, Днiпро, 2018) Айтов, Спартак Шалвович
  UKR: Дослiджується виникнення i становлення icторично-антропологiчного аспекту сучасних філософсько-історичних студiй. У роботi вiдтворено та осмислено захiдну й схiдноєвропейську моделi гуманiтарного вимipу модерних філософсько-історичнх концепцiй. Проаналiзовано вплив людиновимipних площин студй у сферi філософії історії на динамiку icторiософiї та фiлософiї культури та особливостi і зміст процесів історико-культурної динаміки. У працi сформовано концептуальний образ прогностичного зрізу гуманiтарних аспектiв сучасної філософії історії у царинi розумiння соцioкультурних процесiв через посередництво дослiдження когнiтивних взаємодiй перших iз соцioгуманiтарними науками та осмислення їх культурно-онтологічного потенціалу. Для фахівців з філософії історії, соціальної філософії, історичної антропології, «глобальної історії», теорії і методології історії та усіх, хто цікавиться зазначеними науками.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 5, 2014 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 4, 2013 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 3, 2013 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 2, 2012 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 1, 2012 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 14, 2018 р.
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2019)
  UK: У збірнику представлені матеріли 8-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 18–19 квітня 2019 року в м. Дніпро, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 9, 2016 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 6, 2014 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 7, 2015 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 11, 2017 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 8, 2015 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.