Випуск 5 (Вчені записки КДІД_ІПБД)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Magna Charta Universitatum як документальна фіксація формування європейської та світової співдружності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Шевченко, Марія Тарасівна
  UKR: Розглядається Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) як результат та перспектива співдружності провідних сучасних закладів вищої освіти.
 • Item
  Документна комунікація як найважливіша підсистема соціальної комунікації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Уманська, Марія Султанівна
  UKR: Розглядається поняття документної комунікації, яка є однією із основних складових соціальної комунікативної системи.
 • Item
  Рекламне звернення як засіб представлення інформації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Алексейчук, Єлизавета Дмитрівна
  UKR: Розглядається роль та місце інформаційного блоку у процесі розробки рекламного звернення для ефективної рекламної пропозиції.
 • Item
  Для чого потрібне документознавство?
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савчук, Ганна Володимирівна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Розкрито контекст появи документознавства як науки та комплексної навчальної дисципліни, запропоновано синтетичне визначення поняття «документознавство» та сформульовано його завдання.
 • Item
  Початок комп’ютерної доби у сфері фіксації інформації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Панасенко, Валентина Сергіївна; Панасенко, Валерія Сергіївна
  UKR: Розглядається новий етап розвитку технології документування інформації, який почався з появою персонального комп’ютера.
 • Item
  Інформаційне поле соціуму на етапах розвитку цивілізації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савич, Анжеліка Вікторівна
  UKR: Розглядаються особливості інформаційної складової соціуму в залежності від розвитку цивілізації.
 • Item
  Законодавчі зміни у кадровому діловодстві в умовах воєнного стану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна; Соломчак, Анастасія Олександрівна
  UKR: Розглядаються законодавчі зміни в організації трудових відносин в умовах воєнного стану.
 • Item
  Документно-інформаційне забезпечення як основа комунікаційних процесів в сучасному суспільстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Богданова, Ірина Юріївна; Дорошук, Яна Владиславівна; Шаповал, Ольга Сергіївна
  UKR: Аналізується сучасний період розвитку суспільства як інформаційно-комунікаційне середовище взаємодії людини і документа.
 • Item
  Особливості мови і стилю процесуального документа в галузі судочинства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Решетілова, Оксана Михайлівна
  UKR: Розглядаються мовні та стильові особливості процесуального документа, які є важливими для законного прийняття судового рішення.
 • Item
  Вступ до вивчення системи соціальних комунікацій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Нікітчук, Юлія Сергіївна
  UKR: Аналізуються комплекс організованих суспільних дій, якій дає можливість для обміну інформацією усім без виключення представникам людського співтовариства.
 • Item
  Християнські церкви Дніпропетровщини в кінці 40-х років ХХ сторіччя
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мосюкова, Наталія Геннадіївна
  UKR: Висвітлено вплив релігійної політики держави на функціонування християнських церков Дніпропетровщини в кінці 40-х років ХХ сторіччя.
 • Item
  Джерелознавство як засіб пізнання світу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна
  UKR: Аналізуються джерела, що містять історичну та літературну інформацію, у якості цілісного культурного феномену.
 • Item
  Нове педагогічне мислення сучасного викладача як вимога часу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лучанінова, Ольга Петрівна
  UKR: Аналізується нове педагогічне мислення сучасного викладача як філософсько-освітня категорія, що не має прив’язки до конкретної професійної діяльності, а наповнюється новим змістом і цінностями залежно від рефлексії педагога як професіонала й особистості, його бажання і вміння працювати в нових умовах, нових смислах.
 • Item
  Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: Досліджено питання документознавства, інформаційної діяльності та керування персоналом підприємства в історико-культурному та соціально-комунікативному контекстах, вивчено роботу архівних, бібліотечних, інформаційних тощо установ. Збірник побудовано на матеріалах роботи кафедр гуманітарного та суспільного профілю ННІ «ІПБТ» УДУНТ та інших споріднених ЗВО. Для документознавців-фахівців, викладачів вищих, середніх спеціальних навчальних закладів, аспірантів та студентів-документознавців.
© Український державний університет науки і технологій, 2022