№ 15 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Результати експериментальних досліджень процесу зміни технічного стану вантажних вагонів в експлуатації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Шапошник, Владислав Юрійович
  UK: У роботі представлені результати експериментальних досліджень при переході до системи технічного обслуговування і ремонту за технічним станом із застосуванням візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів вантажних вагонів.Експлуатаційні дослідження за діючою системою технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів підтвердили вплив людського фактора під час виконання технічного обслуговування піввагонів. Показано, що обсяг проведеного технічного обслуговування впливає на подальшу експлуатацію піввагонів (пробіг без відмов). У залежності від впливу людського фактора, кількість відмов та імовірність безвідмовної роботи при відновленні працездатного стану вантажних вагонів різниться в межах 0…38,6 %.При застосуванні візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів піввагонів відбувається зниження впливу людського фактора на технічний стан при проведенні технічного обслуговування та ремонту. Крім того, знижується трудомісткість робіт при проведенні такого обслуговування піввагонів. Під час проведення технічного обслуговування оглядачем чи слюсарем по ремонту вантажних вагонів при застосуванні візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів знижується вплив людського фактора, навіть, за песимістичним прогнозом.Наведені залежності імовірності відмов піввагонів від пробігу для системи технічного обслуговування і ремонту за технічним станом із застосуванням візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів показали, що ця імовірність знижується до 35 % за песимістичним прогнозом, та до 49 % за середньозваженим прогнозом у порівнянні з імовірністю відмов піввагонів для діючої системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів.
 • Item
  Микропроцессорные системы электрической централизации с применением оптоволоконных кабелей связи на железных дорогах Украины
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Сердюк, Татьяна Николаевна; Лысюк, Валерия Владимировна; Мищенко, Мария Александровна; Журавлёв, Антон Юрьевич; Сердюк, Ксения Николаевна; Кузнецова, Алиса В.
  RU: Целью статьи является анализ существующих видов оптоволоконных линий, оценка достоинств и недостатков, возникающих при их обслуживании, и определение направления в модернизации линий связи железных дорог Украины.Выполнен анализ существующих микропроцессорных систем железнодорожной автоматики на Украине, в частности на Приднепровской железной дороге.Научная новизна: усовершенствованы формулы для определения увеличения коэффициента затухания в волоконно-оптических линиях за счет учета коэффициента, зависящего от длины и амплитуды микро и макроизгибов.Установлено, что увеличение числа микроизгибов на единицу длины волоконно-оптической кабельной линии приводит к увеличению затухания до 0,445 дБ/км при числе изгибов 20. Дополнительное затухание не должно превышать собственное затухание волокна более чем на 40…50 %. Следовательно, при нормированном затухании 0,5…1 дБ/км и длине волны 1,31 мкм для одномодового волокна число микроизгибов на единицу длины не должно превышать девяти (десяти).Также по результатам моделирования можно сделать вывод, что при увеличении шага скрутки от 12 до 30 мм дополнительное затухание уменьшается от 0,1 до 0,021 дБ/км, что не превышает допустимые значения.Оценены параметры надежности волоконно-оптических линий, применяемых на Приднепровской железной дороге.
 • Item
  Порівняльний аналіз методів контролю функціонального стану та пильності машиніста
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Гончаров, Костянтин Вікторович; Нагорна, Надія Андріївна
  UK: Однією із причин порушення безпеки руху поїзда є зниження рівня пильності та працездатності машиніста. Традиційний метод перевірки пильності шляхом вимірювання часу реакції машиніста на сигнал звукового або світлового попередження не дозволяє об’єктивно визначати рівень його фізіологічного стану. Крім цього постійні періодичні перевірки пильності відволікають локомотивну бригаду від поточної роботи по керуванню поїздом. Метою даної роботи є порівняльний аналіз можливих методів контролю фізіологічного стану та пильності машиніста. Розглянуті контактні та безконтактні методи контролю. Метод енцефалографії дозволяє достатньо точно визначити рівень фізіологічної активності людини. Головними недоліками даного методу є відносно висока вартість при-строїв, складність аналізу отриманих даних, а також неможливість отримання коректної енцефалограми при неправильному розташуванні датчиків. Методи контролю фізіологічного стану людини за допомогою пульсометрії, а також за допомогою акселерометра є достатньо простими. Проте кожен з них сам по собі не може дати повну картину про рівень активності та працездатності. Головною перевагою методів на базі відеоспостереження є те, що вони не відволікають водія і ніяким чином не заважають процесу перевезень. Проте такі методи не дозволяють отримати достатню інформацію про функціональний стан лю-дини. Достатньо ефективним є метод вимірювання електродермальної активності. Доцільним є комплексне застосування даного метода у поєднанні з іншими, наприклад з пульсометрією або з методами на базі відеоспостереження. Комплексний аналіз різних діагностичних параметрів дозволить об’єктивно визначити рівень фізіологічного стану та працездатності машиніста.
 • Item
  Модель індуктивного датчика контролю автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Возняк, Олег Михайлович
  UK: У роботі розглянуто модель індуктивного датчика, який використовується для контролю наявності автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів під час руху поїзда ділянкою наближення.Актуальність роботи. При спрацюванні системи автоматичної переїзної сигналізації деякі автодорожні транспортні засоби продовжують перетинати залізничний переїзд, створюючи, тим самим, загрозу безпеці руху, що може спричинити небезпечну, а то й катастрофічну транспортну ситуацію. Хоча на залізничних переїздах відбувається незначна кількість ДТП у порівнянні із загальною кількістю ДТП на мережі автодоріг, однак їх наслідки (як людські, так і матеріальні втрати) значно важчі. Тому існує потреба у пристроях, які контролюватимуть процес перетину меж залізничного переїзду автодорожніми транспортними засобами під час руху поїзда ділянкою наближення. Мета. Розробка моделі індуктивного датчика, який використовується на залізничних переїздах з метою контролю за автодорожніми транспортними засобами. Наукова новизна. Окреслено метод, який дає змогу визначити оптимальні параметри індуктивної петлі, яка використовується у якості датчика наявності автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів. Практичне значення. Використання індуктивного датчика наявності автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів під час руху поїзда ділянкою наближення сприятиме можливості прийняття додаткових заходів як для автодорожніх, так і залізничних рухомих одиниць. Завдяки чому забезпечиться зниження кількості ДТП на залізничних переїздах.
 • Item
  Математична модель роботи чотирьохзначного станційного вихідного світлофора у вигляді дискретного автомату моделі Мура
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Маловічко, Володимир Володимирович; Маловічко, Наталія Валентинівна
  UK: Мета. Створення математичної моделі роботи чотирьохзначного вихідного станційного світлофора, як скінченного дискретного автомату. Методика. Для створення математичної моделі вихідного світлофору з чотирма вогнями у вигляді скінченного дискретного автомату необхідно побудувати граф станів автомату, виконати кодування входів, виходів та переходів автомату, побудувати секвенціальні вирази та виконати їх мінімізацію. Також на базі тригерів необхідно створити чарунку пам’яті, для зберігання попереднього стану автомата. Результати. Отримана математична модель світлофору може бути використана для тестування правильності функціонування систем МПЦ що дозволить уникнути виникнення частини небезпечних ситуацій під час їх експлуатації. Наукова новизна. В ході роботи створена математична модель роботи вихідного світлофору з поїзними та маневровими сигналами у вигляді дискретного автомату моделі Мура. Практичне значення. Завдяки отриманій моделі світлофора з’являється можливість моделювання роботи сигналів за допомогою обчислювальної техніки з комбінуванням виникнення різних типів відмов в різні моменти часу при русі поїздів по станції та створенні поїзних і маневрових маршрутів. Це дає змогу відслідковувати реакцію системи та об’єкта на відмови на стадії тестування та запуску.
 • Item
  Дослідження доцільності електропостачання контактної мережі з живленням підвищеною напругою через перетворювач 6/3 кВ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Ляшук, Віталій Михайлович; Павлюков, І. Ю.
  UKR: Стаття присвячена питанню використання методу перетворення напруги постійного струму з використанням ланки високої частоти для перетворення напруги рівня 6,6 кВ в напругу 3,3 кВ для живлення електричного транспорту, наводиться опис і принцип роботи перетворювача напруги.Метою науково-дослідної роботи є розробка заходів щодо збільшення швидкості руху та вагових норм поїздів, що сприятиме створенню нових електровозів більшої потужності, розробка способу посилення електропостачання тяги постійного струму.Розроблена схема імпульсного перетворювача постійного струму ППН-6 на IGBT транзисторах з напругою на вході 6 кВ і номінальним вхідним струмом 1 кА, який повинен бу-ти використаний на тягових підстанціях для підвищення напруги контактної мережі. За-пропоновано використати транзистори IGBT на 5,2 кВ та (в дослідному порядку) на 6,5 кВ. Із застосуванням цих приладів стає можливим забезпечити високий ступінь спрощення силові схеми перетворювачів постійного струму 6 / 3кВ.Оцінені способи захисту схем, побудованих на IGBT транзисторах.
 • Item
  Дослідження сумісної роботи споживачів власних потреб з нетрадиційними джерелами енергії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Полях, Олександр Миколайович; Кугаєнко, Юлія Олександрівна
  UK: Метою науково-дослідної роботи являється дослідження сумісної роботи споживачів власних потреб тягової підстанції з нетрадиційними джерелами енергії.Для впровадження на залізниці застосування альтернативної енергетики необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати всі власні потреби які споживає тягова підстанція; зробити аналіз можливості розташування альтернативних джерел живлення на тери-торії тягової підстанції; дослідити як може працювати система живлення власних потреб тягової підстанції (як напряму так і в паралельному режимі роботи).Підводячи підсумки дослідження сумісної роботи споживачів власних потреб тягової підстанції з нетрадиційними джерелами енергії, можна зазначити наступне: для розміщення сонячних батарей на даху тягової підстанції необхідно 900 м2 від загальної площі, що говорить про можливість розташування фотоелектричних модулів на дахах а на тяговій підстанції, також достатньо місця для розміщення акумуляторних батарей в акумуляторному приміщенні; проведено аналіз кількості річного споживання електроенергії на власні потреби тягової підстанції, встановлено що у січні найбільше середнє значення спожитої електрое-нергії 717 кВт∙год; система живлення власних потреб за рахунок сонячної енергії має найбільший ефект при встановленні модулів потужністю 200 Вт, що працює як напряму так і в паралельному режимі, та додатково можна продавати електроенергію по зеленому тарифу.
 • Item
  Моделювання області керуючих параметрів в рівнянні руху поїзда при вирішенні задач тягового забезпечення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Арпуль, Сергій Вікторович; Афанасов, Андрій Михайлович
  UKR: Специфіка визначення керуючих параметрів рівняння руху в задачах тягового забезпечення полягає у відсутності тягових характеристик і даних про величину маси електровоза.У роботі запропоновано рішення цієї задачі за рахунок вводу відносної маси локомотива і використання універсальних тягових характеристик, отриманих для електровозів з колекторними тяговими двигунами постійного і пульсуючого струму, а також з асинхрон-ним тяговим приводом. В результаті запропоновані аналітичні вирази для визначення основного питомого опору руху і граничної тягової характеристики для всіх зон регулювання потужності основних типів тягових приводів.Запропоновано аналітичну залежність для визначення маси електровоза. Аналіз якої показав, що основними параметрами, що визначають масу електровоза при фіксованій масі складу, є: тип тягового приводу і прискорення поїзда при пусковий швидкості.Основною особливістю отриманих виразів для визначення керуючих параметрів рівняння руху є те, що вони не включають в якості параметра масу складу і електровоза. Це дає можливість рішення поставленої задачі базувати на результатах тягових розрахунків.
 • Item
  Аналіз існуючих способів стикування електрифікованих ділянок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Дьяков, Віктор Олексійович; Звягинцев, Сергій Володимирович
  UKR: Метою даної статті є аналіз існуючих способів стикування електрифікованих ділянок різних систем струму і рівнів напруги в контактній мережі при наскрізному русі поїздів.При перепалі проводів контактних підвісок на нейтральних вставках і станціях стикування відбувається розрегулювання контактної мережі на суміжних анкерних ділянках і, як наслідок, необхідні значні витрати часу на її відновлення.Крім того, при перепалі й обриві проводів контактної мережі відбувається пошкодження струмоприймачів і іншого дахового обладнання електрорухомого складу, що призводить до тривалих затримок поїздів. У зв'язку з цим для запобігання цих негативних явищ рекомендується використовувати закордонний досвід струморозподілу на переїздах, де експлуатується негабаритний автомобільний транспорт.
 • Item
  The Accuracy of Traction Current Harmonics Parameters Determination by Windowed FFT
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Havryliuk, Volodymyr I.
  EN: In the work the correct choosing of the windowed FFT parameters to achieve the necessary time and frequency resolution of the traction current spectral analysis in accordance with the re- quirements of regulatory documents has been briefly overviewed and investigations of the influence of FFT parameters on the accuracy of the determination of harmonics parameters (such as effective current, frequency, duration) have been carried out.To assess the accuracy of determining the RMS current and frequency of the harmonics, a computer study was performed using a synthesized current with known harmonics parameters, the values of which were chosen in accordance with the permissible values of the parameters determined by regulatory documents and standards.For the spectral analysis of traction current, four types of windows were selected: rectangular, Hann, Hamming and Blackman windows with duration of 0.3 and 1 s. For a sampling frequency of 27500 Hz and a window length of 0.3 s, the frequency resolution is 0.27 Hz for a rectangular window, 0.54 Hz for Hann and Hamming windows and 0.81 Hz for Blackman's window, which is consistent with the requirements of the specifications.The results of spectral analysis of traction current showed that the frequency resolution of harmonics, and accordingly the relative error in determine the frequency and the RMS value of harmonics is lower for high frequencies in spectrum.The type of windows used has a slight effect on the accuracy of determining the frequency of harmonics. The relative error of the effective value of the harmonic current was higher for a rectangular window, and relative error decreased in the row from the rectangular window to the Blackman window. The values of the relative error of the RMS current for several frequencies ofthe harmonics did not meet the requirements necessary for the practical use of the method, and this is due to spectrum leakage and scalloping.For windows with a length of 1 s, the frequency resolution of the traction current was higher. than for windows with a length of 0.3 s, and the relative error of the RMS current and frequen- cies of the harmonics were much lower, but even in this case, the relative error was high for individual frequencies .To ensure the necessary accuracy of the traction current spectral analysis with using win- dowed FFT, proper choosing of the spectral analysis parameters taking into account the traction current parameters is necessary. Taking into account a wide frequency range of traction current, a technique with variable window length and sampling frequency for different parts of the spectrum is perspective for using.