Міжнародна науково-практична конференція «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

Permanent URI for this collection

Відбулася 14.04.2017 р.
RU: Международная научно-практическая конференция «Феномен волонтерства в дискурсах и нарративах истории и культуры конца ХХ – начала ХХІ вв.», 14.04.2017 г.
EN: International Conference «The Phenomenon of Volunteering in Discourses and Narratives of History and Culture of the Late XXth – Early XXIst Centuries», 14.04.2017.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.»
    (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017)
    UK: У збірці представлені тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.», яка відбулася 14 квітня 2017 р. у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тематика збірки охоплює результати наукових досліджень щодо проблем розвитку публічної політики в Україні і ролі регіональних структур у процесі формування волонтерського руху як потенційного інституту громадянського суспільства. Збірка призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів. Тези доповідей друкуються мовою оригіналу без редакційної правки.