Інші праці КЕСЕ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Тепломасообмін
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Біляєва, Вікторія Віталіївна; Усенко, Андрій Юрійович; Форись, Світлана Миколаївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами спеціальності 144 «Теплоенергетика» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Тепломасообмін». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт та вимоги до аналізу результатів.
 • Item
  Дослідження енергетичної ефективності заходів з енергозбереження в хлібопекарській печі
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна, 2021) Шишко, Юлія Вікторівна; Пінчук, Валерія Олександрівна; Бебко, С. П.
  UKR: З метою дослідження енергетичної ефективності заходів з енергозбереження в хлібопекарській печі Г4-ХП-2,1-56 виконано розрахунок теплового балансу печі та визначено напрямки найбільших втрат теплоти. Запропоновано заходи з енергозбереження в печі, а саме: заміна теплової ізоляції печі та встановлення за піччю утилізатора теплової енергії димових газів. Виконана оцінка енергетичної ефективності від впровадження кожного з заходів окремо та обох разом.
 • Item
  Розробка ефективних рішень з енергетичного використання відходів вуглезбагачення
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна, 2021) Пінчук, Валерія Олександрівна; Шишко, Юлія Вікторівна; Зима, О. В.
  UKR: Проведено дослідження газифікації відходів вуглезбагачення довгополуменевого вугілля з зольністю 32-40,8%. Процес газифікації досліджувався при атмосферному тиску, як окислювач використовувався повітря, повітря, збагачене киснем і кисень. Показано, що при газифікації відходів вуглезбагачення в залежності від складу застосовуваного дуття, кількісного співвідношення реагентів, параметрів технологічного режиму можливе отримання газів різного складу і теплової цінності. Запропоновано реалізацію процесу газифікації відходів вуглезбагачення здійснювати в реакторі-газифікаторі циклонного типу, в якому відбувається потокова автотермічна газифікація з рідким шлаковидалення.