Випуск 21

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Вип. 21 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Використання методу імітаційного моделювання для оцінки впливу параметрів структури на зносостійкість підшипників ковзання двигунів магістральних електровозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Мещерякова, Тетяна Миколаївна; Кузін, Микола Олегович
  UK: З використанням методу імітаційного моделювання структури проведено аналіз впливу кількості твердої фази на параметри зносостійкості антифрикційного сплаву Б16. Розроблена методика оптимізації лінійної інтенсивності зношування в залежності від кількісного співвідношення між структурними складовими матеріалу, отримані розрахункові дані корелюють з результатами випробовувань на зносостійкість.
 • Item
  Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов’язані із зносом колійної інфраструктури
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Корженевич, Іван Петрович; Курган, Микола Борисович; Бараш, Юрій Савелійович
  UK: Розглядається вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов’язані із зносом колійної інфраструктури.
 • Item
  Наукові підходи до визначення меж державного втручання у перерозподіл доходів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження факторів впливу державного регулювання процесів розподілу доходів. Аналізується ефективність державного регулювання перерозподілом доходів.
 • Item
  Аналіз причин виникнення дефектів на поверхні кочення залізничних коліс
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег Миколайович; Анофрієв, Василь Григорович; Крот, В. С.
  UKR: Виникнення руйнування залізничного колеса обумовлено формуванням високих локальних напружень від неоднорідної пружно-пластичної деформації за рахунок циклічної зміни температур під час гальмування.
 • Item
  Дослідження етапів зародження та зростання тріщин при натурному випробуванні на втомленість
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Перков, Олег Миколайович
  UKR: Для залізничної осі в залежності від стадій зростання тріщини наведені закономірні зміни структури поверхні руйнування при випробуваннях на втомлюваність.
 • Item
  Структурные изменения в углеродистой стали в течение длительных выдержек при субкритических температурах
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Вакуленко, Игорь Алексеевич
  UK: Сфероїдізація та коалесценція цементиту вуглецевої сталі залежить від формування нових та переміщення існуючих меж розподілу.
 • Item
  О построении систем станционной автоматики повышенной безопасности
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Хмарский, Юрий Иванович; Хмарський, Юрій Іванович; Khmarskyi, Yurii I.
  UK: Розглядається структура і принцип побудови мікропроцесорних схем низової залізничної автоматики за релейно-контактним принципом, які реалізують трирівневу фільтрацію помилок, забезпечуючи найбільш високу захищеність систем станційної автоматики від помилок.
 • Item
  Вероятностная оценка причинно-следственных связей в конструкции рельсовых экипажей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Приходько, Владимир Иванович; Босов, Аркадий Аркадьевич; Мямлин, Сергей Витальевич
  UK: В статті наводиться обґрунтування існування причинно-слідчого зв’язку між різними елементами рейкових екіпажів. Наводиться ймовірна оцінка взаємного зв’язку між технічним станом окремих елементів.
 • Item
  Розробка та дослідження комплексу ідентифікації аутентифікації в інформаційних системах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Остапець, Денис Олександрович; Лапін, В.
  UK: Розглянута організація підсистем ідентифікації / аутентифікації в інформаційних системах, виконано аналіз їх недоліків. Показана доцільність використання систем генерації одноразових паролів. Описане програмне забезпечення комплексу генерації одноразових паролів, проведене дослідження його характеристик (часового вікна та вимог до апаратної бази).
 • Item
  Исследование режимов ведения поездов с учетом стоимости активной и реактивной электроэнергии
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Иванов, Александр Петрович
  UKR: Розроблено уточнену модель розрахунку режимів тяги з урахуванням вартості як активної, так і реактивної енергії в умовах застосування змінних тарифів оплати електроенергії.
 • Item
  Анализ параметров модуляции информационных сверхнизкочастотных составляющих (кинем) речевого сигнала
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Журавлев, В. Н.; Архипов, А. Е.; Жуковицкий, Игорь Владимирович
  UK: Проведено аналіз інформаційних параметрів модуляції зверхнизькочастотних складових (кінем) мовного сигналу для шепоту. Експериментально доведено, що в рівноартикуляційних смугах найбільший індекс кутової модуляції, який обумовлює стохастичність амплітудного спектру потужності фонем, є суттєво більшим за одиницю.
 • Item
  Целочисленная векторная оптимизация в задаче определения рациональной композиции пассажирских поездов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Босов, Аркадий Аркадьевич; Кодола, Г. Н.
  UK: Запропонований алгоритм для визначення цілочисельного розв’язання задачі векторної оптимізації для опуклих функцій.
 • Item
  Розрахунок економії вагоно-годин накопичення вагонів при формуванні двогрупних поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Божко, Микола Павлович; Мазуренко, Олександр Олександрович
  UKR: Запропоновано вирішення задачі визначення економії вагоно-годин простою вагонів у сортувальному парку при формуванні окремого двогрупного поїзда у порівнянні з формуванням одногрупних поїздів. Отримано формулу для визначення скорочення простою вагонів під накопиченням на станції формування.
 • Item
  Теоретичні основи визначення напружено-деформованого стану глинистого породного масиву як в’язко-пружно-пластичного середовища
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: В статті наведені теоретичні основи визначення напружено-деформованого стану глинистого породного масиву з позиції положень теорії в’язко-пружно-пластичного середовища.
 • Item
  Исследование действительной работы металлоконструкций висячего мостового перехода для аммиакопровода через р. Днепр пролетом 720 м
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Тарнопольский, А. А.; Ротмистровский, М. М.; Казакевич, Михаил Исаакович
  RU: В статье представлены результаты более чем тридцатилетнего мониторинга за состоянием и исследованием действительной работы металлоконструкций уникального висячего мостового перехода, сданного в эксплуатацию в 1978 г. Приводятся основные проблемы и сложности, выявленные в процессе эксплуатации сооружения, а также авторские проектно-конструкторские решения по их ликвидации.
 • Item
  Конечно-графовый подход к решению задач динамики стержневых конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: На основе линейной теории графов, метода начальных параметров и ассоциированных матриц предложен универсальный аналитический подход к расчету свободных и вынужденных колебаний стержневых конструкций. Показано формальное однозначное соответствие между структурой конструкции и структурой получаемых уравнений. Исследованы особенности представления графа для моделирования совместных колебаний стержневых систем.
 • Item
  Організаційно-технологічні рішення улаштування буронабивних паль у водонасичених ґрунтах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: У даній статті викладені матеріали дослідження технології та організації улаштування буронабивних паль в водонасичених ґрунтах.
 • Item
  Исследование параметров процесса инъектирования полимерраствором
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Ульченко, Татьяна Владимировна
  UK: Наведено теоретичне обгрунтування дослідження параметрів процесу ін’єктування та призначення режиму руху розчину по трубопроводу в струмені стиснутого повітря.
 • Item
  Числовий аналіз напружено-деформованого стану залізничного насипу із варіантами підсилення його конструкції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Петренко, Володимир Дмитрович; Гузченко, Віктор Трохимович; Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: В статті наведені результати числового аналізу напружень і деформацій залізничного насипу із варіантами його підсилення залізобетонними плитами і компенсаційним шаром.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна