Випуск 13 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Випуск 13. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2018)
  UK: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Development of Technology of Arranging Areas with Transitional Stiffness Index on Approaches to Railway Bridges
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Marochka, Vitalii V.; Boboshko, Stepan H.
  EN: Purpose. To investigate the issue of transitional rigidity on the railways of Ukraine, to form a complex of existing measures to strengthen the transitional sections, to develop and justify the solution to the problem of transitional stiffness on approaches to railway bridges. Methodology. Theoretical research methods analysis and synthesis has been used. For mathematical modeling of the structure, a finite element method has been used - a three-dimensional mathematical model was created with stiffnesses corresponding to real ones, and loaded by static load of the rolling stock. Findings. The analysis of the literature and the experience of developed countries on the issue of arranging areas with transitional stiffness index on approaches to railway bridges, proposed and developed a solution for amplifying sections with transitional stiffness, a theoretical calculation of the mathematical model of the corresponding areas was developed the working draft for arranging areas with transitional stiffness index on approaches to railway bridges has been designed. Originality. The technology of amplification of areas with transitional stiffness has been proposed, a model of a section with a transitional stiffness index has been developed and constructed in the first approximation. Practical value. Developed construction of soil-cement piles allows to enhance areas with transitional stiffness index on approaches to railway bridges. The obtained data open up new possibilities in the experimental study of areas with a transitional stiffness index.
 • Item
  Удосконалення технологічного процесу обслуговування понтонних секцій наплавного залізничного мосту (НЗМ-56)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Северин, Олександр Петрович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Шаптала, Олександр Іванович; Крамар, Ігор Євгенович
  UKR: Мета. Модернізація технологічного процесу обслуговування понтонних секцій НЗМ-56 в ПТОР військової частини з метою продовження їх експлуатаційного терміну придатності. Методика. Прикладні дослідження. Результати. Розроблено технологічний процес і нові засоби для обслуговування понтонних секцій комплекту наплавного мосту НЗМ-56. Наукова новизна. Новизна полягає в тому, що технологія процесу обслуговування понтонних секцій НЗМ-56 в ПТОР військової частини запропонована і апробована вперше в частинах Держспецтрансслужби. Практична значимість. Отримані результати технологічного процесу будуть впроваджені в технологічний процес військовими частинами Держспецтрансслужби при проведення технічного обслуговування і постановки секцій понтонів, інвентарю і елементів мостів НЗМ-56 на різні види зберігання.
 • Item
  Чисельний аналіз конструкції перегінних тунелів, що знаходяться в різних рівнях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Хавін, О. Б.
  UKR: Мета. Створення методології розробки скінченно-елементних моделей для визначення напружено-деформованого стану (НДС) оправ перегінних тунелів, що знаходяться в різних рівнях. Методика. Застосування чисельного методу скінченних елементів для розрахунку НДС оправ перегінних тунелів по п’яти варіантам розташування, що знаходяться в різних рівнях. Розроблені об’ємні скінченно-елементні моделі на основі просторових елементів, що дозволяють врахувати розміщення перегінних тунелів в оточуючому масиві по глибині та відносно друг друга. Результати. Отримані ізолінії та ізополя напруженого і деформованого станів п’яти варіантів розташування перегінних тунелів. Встановлено, що розміщення перегінних тунелів безпосередньо один над одним та з деяким зміщенням по горизонталі не призводить до збільшення НДС і повністю відповідає потрібним значенням горизонтальних, вертикальних, поздовжніх і дотичних напружень в залізобетонній оправі з урахуванням різного виду навантажень. Наукова новизна. Висновки чисельного аналізу НДС п’яти скінченно-елементних моделей (п’яти варіантів) в програмного комплексі SCAD свідчать про достатній запас міцності бетону для всіх п’яти варіантів оправ перегінних тунелів, що знаходяться в різних рівнях, оскільки розрахункова міцність для бетону класу В30 складає 21 МПа. Практична значимість. На основі результатів аналізу можна рекомендувати запроектовані варіанти конструкцій, що мають високий рівень міцності, до впровадження оправ перегінних тунелів, що знаходяться в різних рівнях, з ме-тою суттєвого зменшення об’ємів використання підземного простору при спорудженні об’єктів метрополітену мілкого закладення в мегаполісах України.
 • Item
  Методики розрахунку та дослідження матеріалів газопроводу на міцність, втомну тріщиностійкість
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Лучко, Йосип Йосипович
  UK: Мета. Метою роботи є аналіз методів розрахунку та виконати оцінку міцності і втомної тріщиностійкості газопроводу тривалої експлуатації. Методика. На основі аналізу сучасних методів розрахунку магістральних трубопроводів на міцність і довговічність та на цій основі сформульована методика комплексної оцінки роботоздатності досліджуваного етиленпроводу, як з позицій класичних критеріїв міцності, так і підходів механіки втомного руйнування, які дозволяють врахувати циклічний характер зміни навантажень у трубопроводі. Результати. Одержані результати розрахунків міцності і втомної тріщиностійкості газопроводу тривалої експлуатації за класичними критеріями міцності та оцінки роботоздатності трубопроводів з враху-ванням їх дефектності на основі механіки руйнування. Отримані експериментальні дані міцності і тріщино-стійкості трубної сталі і її зварних з’єднань газопроводу. На основі комплексу експериментів побудована діаграма втомного руйнування газопроводу. Наукова новизна. Автором вперше проведені багатоваріантні експериментальні і теоретичні розрахунки міцності та втомної тріщиностійкості трубної сталі тривало екс-плуатованих потенційно-небезпечних ділянок магістральних трубопроводів. Практичне значення. Одержані результати міцності і втомної тріщиностійкості дозволили удосконалити методичні засади експрес методу оцінки роботоздатності потенційно-небезпечних ділянок магістральних трубопроводів.
 • Item
  Комплексний підхід до вирішення проблем довговічності залізобетонних мостових конструкцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Коваленко, Валентина Володимирівна; Заяць, Юрій Львович; Коваленко, Сергій Володимирович
  UK: Мета. Попередження передчасного руйнування мостових конструкцій. Методика. В роботі застосовані макроструктурний, фрактографічний, аналітичний аналізи, методи фізико-механічних випробувань зразків бетону. Результати. В роботі предметом дослідження є не тільки структурний стан та властивості бетону мостових конструкцій, а й фізико-хімічні властивості сировинних матеріалів. Проведені дослідження передчасно зруйнованих балок мостових плитного типу показали: 1) невідповідність сировинних матеріалів: піску, щебеню та цементу вимогам стандартів; 2) наявність у хімічному складі води затворювання великої кількості карбонатних та гідрокарбонатних комплексів; 3) невідповідність вимогам сучасної технології методів та технічного регламенту виробництва в цеху мостових конструкцій заводу, що належить ПАТ «Укрзалізниця». Інноваційна технологія виробництва бетону мостових конструкцій дозволить попередити їх передчасне руйнування. Наукова новизна. В роботі застосовано комплексний аналітичний і технічний підхід до виявлення причин передчасного руйнування балок мостових плитного типу. Оцінено максимальну кількість факторів, які могли вплинути на їх передчасне руйнування. Показано, що сукупність факторів, які негативно вплинули на структурні характеристики бетону балок мостових плитного типу була значно поглиблена наявністю ефективних каталізаторів руйнівних процесів. Упровадження додаткових до українських стандартів вимог випробувань мікроструктурних характеристик щойно виготовленого бетону мостових конструкцій дозволить на ранніх стадіях виявити небезпечні фактори та спрогнозувати строк служби мостових конструкцій. Практична значимість. Дослідження фізико-механічних властивостей зразків бетону, виготовленого за новітніми технологіями підтвердили їх високу якість. Складність контролю хімічного складу сировинних матеріалів значно спрощується шляхом дослідження структурних параметрів цементного каменю готових виробів. Доведено необхідність впровадження інноваційної технології виробництва бетону та залізобетону мостових конструкцій.
 • Item
  До питання вантажопідйомності старих прогонових будов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Ключник, Сергій Владиславович
  UKR: Мета. Визначити вантажопідйомність реальної споруди в м. Жовті Води (ферми з нижнім поясом пара-болічної форми) з урахуванням часу експлуатації, особливості роботи прогонової будови і наявних дефектів, а також визначення можливості і умов пропуску по мосту сучасних поїзних навантажень і вирішення питань посилення, ремонту або заміни прогонових будов. Методика. Вантажопідйомність прогонових будов моста визначається методом класифікації відповідно до Галузевого стандарту України ДСТУ 32.6.03.111-2002 «Правила визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов залізничних мостів». Результати. На основі виконаних розрахунків отримані класи прогонової будови і класи сучасного і перспективного рухомого складу. Проведено аналіз використання прогонової будови яка відслужила вже понад 100 років під сучасне навантаження. Наукова новизна. Порівняно несучу здатність прогонових будов розрахованих по нормам 1886 р. з литого заліза з сучасними нормами. Практична значимість. На основі аналізу результатів проведених розрахунків встановлено запас міцності реального прогонової будови. Вказана можливість експлуатації прогонових будов моста в даний час під сучасні навантаження.