Магістерські роботи кафедри Філологія та переклад (КФП)

Permanent URI for this collection

ENG: Master Thesis of Philology and Translation

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Лексико-семантичне поле негативних емоцій у літературному жанрі хоррор (на матеріалі роману Стівена Кінга «Інститут»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ревединська, Марія Олександрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 116 сторінках, з них основного тексту – 94 сторінки. Список використаної літератури охоплює 89 позицій (у тому числі 49 іноземними мовами). У дисертації здійснено спробу аналізу засобів вираження лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Мета дослідження – визначити особливості функціонування конституентів лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Об’єктом дослідження є репрезентація лексико-семантичного поля негативних емоцій у жанрі хоррор. Методи дослідження – метод суцільної вибірки; компонентний аналіз, аналіз словникових дефініцій, контекстологічний аналіз; описовий метод; стилістичний аналіз; герменевтичний аналіз; метод кількісного аналізу; загальнонаукові методи синтезу, аналізу, дедукції та індукції.
 • Item
  Мовна характеристика персонажів у новелах О. Генрі: лексико-семантичний аналіз
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Моргуль, Анастасія Андріївна
  UKR: У дисертації досліджується своєрідність художнього стилю О. Генрі, який оприявнюється за допомогою вміщених морфологічних особливостей та лексико-стилістичних засобів, зокрема у прямій мові головних та другорядних персонажів. Матеріалом дослідження слугують вісім коротких оповідань О. Генрі: «Дари волхвів», «Кімната на горищі», «З любові до мистецтва», «Фараон і хорал», «Приворотне зілля Айкі Шоенштайна», «Золото і кохання», «Роман біржового маклера», «Двадцять років потому». Мета дослідження – за допомогою вивчення вживання морфем та аналізу лексико-семантичних особливостей мовлення, схарактеризувати образи головних та другорядних персонажів новел О. Генрі з його збірки The Four Million (1906). Об’єктом дослідження є новелістика американського письменника О. Генрі. Методи дослідження – метод суцільної вибірки, дефінітивний метод, описовий метод у комбінації з прийомами спостереження та узагальнення, метод стилістичного аналізу, метод кількісного аналізу, загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція та емпірико-теоретичні: аналіз, синтез.
 • Item
  Художня репрезентація соціокультурних мутацій сучасності в антиутопії Вільяма Ґолдінґа «Володар мух»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лукашенко, Владислава Володимирівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 95 сторінках, містить 102 використаних джерела. Роботу присвячено аналізу роману-параболи В. Ґолдінґа «Володар мух» – своєрідної антиробінзонади з типовими елементами антиутопії, що яскраво демонструє моральну деградацію світового суспільства на прикладі ізольованої групи хлопчиків, які живуть і діють на острові так само, як це роблять дорослі на «великій землі». Мета дослідження полягає у реактуалізації соціокультурної проблематики, зумовленої трансформаціями сучасного людства, та акцентуації способів її художньої репрезентації у «Володарі мух». Об’єктом дослідження постає роман В. Ґолдінґа, предметом – специфіка репрезентації у його художній тканині соціокультурних мутацій сучасності як своєрідного тла постгуманічничного світобачення і трансформацій антиутопійної ідентичності. Для студіювання зазначеної сентенції у міждисциплінарній парадигмі обґрунтованим є звернення до феноменологічного підходу, методів концептуалізації і герменевтичної інтерпретації, інтертекстуального аналізу, культурологічного і лінгвостилістичного підходів. «Володар мух» постає потужною алегорією темряви, яка закладена у людській природі. Використовуючи символіку, конфлікти і аналітичний підхід, Ґолдінґ створює захоплюючу і спонукальну до роздумів історію, яка досліджує найактуальніші теми у динаміці. Соціокультурні мутації дітей на острові змушують нас зіткнутися з жорстокою правдою про те, що темряву у людині стримує лише тонка оболонка цивілізації.
 • Item
  Семантика образу головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Одушенко, Майя Дмитрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 103 сторінках, з них основного тексту – 81 сторінка. Список використаної літератури охоплює 71 позицію (у тому числі 56 іноземними мовами). У дисертації досліджуються образ головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст», його семантичне наповнення, еволюцію та репрезентацію у контексті сюжетних подій. Мета дослідження – комплексний аналіз особливостей відображення семантики образу головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст». Окрему увагу звернено на специфіку використання різноманітних стилістичних засобів для створення художніх образів, адже такий підхід дозволяє зрозуміти, за допомогою яких засобів автору вдається досягти найбільшого впливу на читача. Методи дослідження – метод суцільної вибірки, описовий метод у комбінації з прийомами спостереження та узагальнення, метод стилістичного аналізу, загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція та емпірико-теоретичні: аналіз, синтез.