Інші праці КФ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Фізика. Ч. VI : Термодинаміка
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гришечкін, Сергій Анатолійович
  UKR: Навчально-методичний збірник задач призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)». Навчально-методичний збірник задач вміщує завдання за програмою курсу фізики, які призначені для проведення поточного контролю підготовки студентів до практичних занять.
 • Item
  Фізика. Ч. V: Молекулярно-кінетична теорія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гришечкін, Сергій Анатолійович
  UKR: Навчально-методичний збірник задач призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)». Навчально-методичний збірник задач вміщує завдання за програмою курсу фізики, які призначені для проведення поточного контролю підготовки студентів до практичних занять.
 • Item
  Спосіб отримання металевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами (патент 125839)
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2018) Заблудовський, Володимир Олександрович; Титаренко, Валентина Василівна; Штапенко, Едуард Пилипович
  UKR: Спосіб отримання металевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами включає використання лазерного випромінювання довжиною хвилі 0,6943 мкм для цинку і 1,06 мкм для нікелю. Осадження композиційних електролітичних покриттів проводять локально при значеннях катодного потенціалу -1,01…-1,05 В для цинку і -1,14…-1,22 В для нікелю.
 • Item
  Спосіб осадження композиційних електролітичних нікелевих покриттів
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2017) Заблудовський, Володимир Олександрович; Титаренко, Валентина Василівна; Штапенко, Едуард Пилипович
  UKR: Спосіб осадження композиційних електролітичних нікелевих покриттів, модифікованих наноалмазами, програмованим імпульсним струмом, у якому шпаруватість імпульсів струму збільшується від пачки до пачки імпульсів від 2 до 50 при незмінних значеннях частоти імпульсів і середньої густини струму. Осадження проводять із використанням лазерного випромінювання довжиною хвилі 1,06 мкм.
 • Item
  Спосіб осадження композиційних електролітичних покриттів із заданою структурою (патент 106392)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2016) Заблудовський, Володимир Олександрович; Титаренко, Валентина Василівна; Штапенко, Едуард Пилипович
  UKR: Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами та імпульсним струмом включає введення в електроліт фракцій наноалмазів розмірами менше 200 нм. При цьому концентрацію наноалмазів змінюють у діапазоні 0,515 г/л.
 • Item
  Пристрій для живлення гальванічних ванн пульсуючим струмом
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Зубенко, Василь Анатолійович; Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Дудкіна, Валентина Василівна; Ганич, Руслан Пилипович
  UK: Пристрій для живлення гальванічних ванн пульсуючим струмом складається з первинного джерела живлення, двох імпульсних стабілізаторів струму, двох транзисторних ключів та системи керування. Транзисторні ключі включені паралельно виходам стабілізаторів, а гальванічна ванна включена між позитивними виходами стабілізаторів.
 • Item
  Спосіб визначення модуля пружності матеріалу з кристалічною структурою у різних кристалографічних напрямках
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Воронков, Євген Олегович; Дудкіна, Валентина Василівна
  UK: Винахід належить до способів визначення міцнісних властивостей матеріалів, а саме - до визначення модуля пружності матеріалу з кристалічною структурою в різних кристалографічних напрямках, і може використовуватися для визначення і прогнозування їх механічних властивостей. Спосіб визначення модуля пружності матеріалу з кристалічною структурою у різних кристалографічних напрямках полягає у вимірі періоду кристалічної решітки і обчислення модуля пружності для різних кристалографічних напрямів за формулою, що пов′язує енергію зв'язку атомів в заданому кристалографічному напрямі, період кристалічної решітки та константу, залежна від типу кристалічної решітки. Технічним результатом є зниження трудомісткості, можливість прогнозування механічних властивостей матеріалу з урахуванням анізотропії властивостей, підвищення точності визначення модуля пружності (модуля Юнга) в різних кристалографічних напрямках і спрощення способу його визначення.
 • Item
  Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Дудкіна, Валентина Василівна; Терещенко, Олег Сергійович
  UK: Спосіб отримання нікелевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами включає введення в електроліт фракцій наноалмазів розмірами менше 200 нм, диспергованих до нанесення покриття і в процесі нанесення покриття шляхом впливу на суспензію електроліту кавітацією, причому електроосадження проводять імпульсним струмом з частотою f=50¸800 Гц і шпаруватістю Q=2¸50.
 • Item
  Спосіб отримання металевих покриттів, модифікованих наноалмазами
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Дудкіна, Валентина Василівна; Зражевський, Олександр Вікторович
  UK: Спосіб отримання металевих гальванічних покриттів, модифікованих наноалмазами включає введення в електроліт фракцій наноалмазів розмірами менше 200 нм, диспергованих до нанесення покриття і в процесі нанесення покриття шляхом впливу на суспензію електроліту кавітацією, причому електроосадження проводять із використанням лазерного випромінювання довжиною хвилі λ = 0,6943 мкм для цинку, λ = 1,06 мкм для нікелю та міді.
 • Item
  Спосіб локального лазерно-стимульованого електролітичного осадження плівок цинку
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2006) Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Дудкіна, Валентина Василівна
  UK: Спосіб локального лазерно-стимульованого електролітичного осадження плівок цинку виконують при постійному струмі і зовнішній стимуляції лазерним випромінюванням. Осадження локальних плівок цинку проводять при густині струму 0,01-0,09А/дм2 із використанням лазерного випромінювання довжиною хвилі =0,6943мкм.
 • Item
  Спосіб електролітичного осадження аморфних сплавів кобальт-вольфрам
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2005) Заблудовський, Володимир Олександрович; Герасименко, Дмитро Валерійович; Дорогань, Тетяна Євгенівна; Штапенко, Едуард Пилипович; Дудкіна, Валентина Василівна; Краєва, Віолета Святославівна; Гулівець, Олексій Миколайович; Ганіч, Руслан Пилипович; Баскевич, Олександр Семенович
  UK: Спосіб електролітичного осадження аморфних сплавів кобальт-вольфрам здійснюють із електроліту, що містить сірчанокислий кобальт 1,5-2,5 г/л в перерахунку на метал, вольфрамат натрію, лимонну кислоту 50-100 г/л, водний розчин аміаку, який забезпечує рН 3-10. Осадження проводять електричним струмом густиною 700-1500 А/дм2 при температурі електроліту 30-70°С та вольфрамовому аноді. Осадження проводиться імпульсним струмом з частотою слідування імпульсів f < 30Гц та шпаруватістю Q > 8 при вмісті вольфрамату натрію в розчині електроліту 2,5-3 г/л в перерахунку на метал.
 • Item
  Спосіб лазерно-стимульованого електролітичного осадження баготошарових сплавів нікель-фосфор
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2005) Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Дудкіна, Валентина Василівна; Краєва, Віолета Святославівна; Гулівець, Олексій Миколайович; Ганіч, Руслан Пилипович; Герасименко, Дмитро Валерійович; Баскевич, Олександр Семенович
  UK: Спосіб електролітичного осадження багатошарових сплавів нікель-фосфор імпульсним струмом із електроліту з гіпофосфітом натрію включає чергуванням режимів електролітичного осадження імпульсним струмом та лазерне випромінювання.
 • Item
  Спосіб електролітичного осадження аморфного сплаву нікель-фосфор
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Заблудовський, Володимир Олександрович; Гулівець, Олексій Миколайович; Штапенко, Едуард Пилипович; Ганіч, Руслан Пилипович; Баскевич, Олександр Семенович; Герасименко, Дмитро Валерійович
  UK: Спосіб електролітичного осадження аморфного сплаву нікель-фосфор струмом із розчину електроліту, що містить домішку гіпофосфіту натрію, в якому осадження проводять імпульсним струмом шпаруватістю при частотах слідування імпульсів Гц із розчину електроліту при температурі 18-20 °С, що містить гіпофосфіту натрію 7-8 г/л .
 • Item
  Спосіб електролітичного осадження багатошарових сплавів кобальт-фосфор
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Заблудовський, Володимир Олександрович; Штапенко, Едуард Пилипович; Гулівець, Олексій Миколайович; Ганіч, Руслан Пилипович; Баскевич, Олександр Семенович; Дудкіна, Валентина Василівна; Кайсін, Станіслав Геннадійович
  UA: Спосіб електролітичного осадження багатошарових сплавів кобальт-фосфор імпульсним струмом із електроліту полягає у тому, що осадження проводять групами імпульсного струму, що чергуються, частотою імпульсів струму f = 30-50 Гц та шпаруватістю імпульсів струму у непарних групах Q ≤ 4, у парних групах - Q ≥ 16.
 • Item
  Спосіб вимірювання часу розповсюдження акустичних коливань в матеріалах
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Гришечкін, Сергій Анатолійович
  UA: Спосіб вимірювання часу розповсюдження акустичних коливань в матеріалах полягає у їх випромінюванні в матеріалах, прийманні після проходження через матеріал, встановленні двох рівнів електричного сигналу, вимірюванні часу досягнення переднім фронтом прийнятого коливання першого рівня та визначенні часу корекції. При цьому другий рівень встановлюють рівним амплітуді першої півхвилі сигналу.
 • Item
  Программный импульсный электролиз металлов и композиционных материалов
  (Lambert Academic Publishing, 2019) Заблудовский, Владимир Александрович; Штапенко, Эдуард Филиппович; Титаренко, Валентина Васильевна
  RU: В монографии обобщаются теоретические и экспериментальные результаты исследований перспективного научного направления в области материалловедения и прикладной электрохимии — программного импульсного электролиза. Рассмотрены вопросы кинетики электродных процессов при импульсных режимах и влияния параметров поляризующего тока на электрохимические характеристики процесса осаждения. Приведены результаты исследования влияния параметров импульсного тока на структуру и свойства покрытий. Отдельная глава посвящена исследованиям влияния параметров импульсов тока на структуру и свойства композиционных покрытий. Приведены обоснования выбора параметров программных режимов импульсного тока для получения функциональных покрытий металлами и сплавами, а также композиционными покрытиями градиентного по концентрации дисперсных наночастиц состава. Монография будет полезна для научных работников и специалистов-материаловедов и электрохимиков, занимающихся электроосаждением металлических покрытий, а также преподавателей и студентов соответсвующих специальностей.
 • Item
  Розв’язування фізичних задач з механіки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Гришечкін, Сергій Анатолійович
  UKR: Інтерактивний підручник вміщує короткі теоретичні відомості з кінематики, достатню кількість прикладів розв’язування задач на закони механічного руху та електронний тест з кінематики. Для студентів молодших курсів університету. Може бути використаним у коледжах та ліцеях.