Том 1 № 150 (СТ ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Volume 1 No. 150 (ST IIBT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Математична модель топологічної структури міської мережі водопостачання
    (Український державний університет науки і технологій, ННІ ≪Інститут промислових та бізнес технологій≫, ІВК ≪Системні технології≫, Дніпро, 2024) Гнатушенко, Володимир Володимирович; Миросенко Дмитро Олексійович
    UKR: Для ефективного управління міськими мережами водопостачання комунальним підприємствам, які забезпечують водопостачання та водовідведення (надалі – КП «Водоканал») необхідне вирішення наступних задач: - використання топографічних карт масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, у складі яких є як наземна забудова, так і суміжні підземні комунікації; - гідравлічні розрахунки мережі водопостачання для визначення стану, аналізу та оптимізації структури мережі; - оперативне усунення аварійних ситуацій та відновлення мережі після усунення аварії; - контроль та управління якістю питної води; - наявність приладів контролю тиску, витрати та п’єзометрів; - автоматизоване управління насосними станціями; - економія енергоресурсів; - інвентаризація мережі. Комплексне вирішення цих задач здійснюється із застосуванням геоінформаційних технологій, математичного моделювання мережі водопостачання. В роботі запропоновано математичну модель топологічної структури мережі водопостачання, визначено бази геопросторових даних про об’єкти мережі та взаємозв’язки цих об’єктів з врахуванням топологічної структури цієї мережі для забезпечення геоінформаційного та математичного моделювання гідравлічного стану мережі водопостачання, вирішення задач обробки аварійних ситуацій, контролю якості питної води, оптимізації мережі, енергозбереження.