XІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми Економіки Транспорту»

Permanent URI for this collection

Відбулася 25-26 квітня 2013 р.
XІ Международная научная конференция «Проблемы экономики транспорта», 25-26 апреля 2013 г.
XІ International Scientific Conference «The Problems of the Transport Economics», April 25-26, 2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
    (ДНУЗТ, 2013-04)
    UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів. RU: В сборнике рассматриваются экономические проблемы структурной реформы Укрзализныци, развития транспортных систем, их взаимосвязь с основными отраслями народного хозяйства и адаптация к современным рыночным условиям, а также теоретические и практические вопросы финансирования транспорта и исследования в области экономического перевода. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог Украина, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.