Випуск 03

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Вип. 3 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Оптимізація конструктивних елементів трисклепінчастих станцій з урахуванням специфіки їх поведінки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Тютькін, Олексій Леонідович; Петренко, І. М.
  UKR: У статті наводиться аналіз концепції оптимізації конструктивних елементів трисклепінчастих станцій метрополітену глибокого закладення. Проведена постановка задачі оптимізації, наведено її рішення та алгоритм її реалізації.
 • Item
  О сроке службы малых и средних мостов на периферийных автомобильных дорогах
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Солдатов, Ким Иванович; Мадатов, В. И.
  RU: В статье на основании анализа результатов обследования большого количества мостов предлагается совершенно иной подход к проектированию, постройке, содержанию и сроку эксплуатации периферийных мостов.
 • Item
  Дослідження динамічної роботи металевого арочного моста через р. Старий Дніпро у місті Запоріжжя
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Солдатов, Кім Іванович; Крюк, А. Г.
  UK: У статті на прикладі існуючого металевого арочного моста у м. Запоріжжя розглянуто застосування методики «пружних моделей» при розрахунках на коливання та стійкість подібних конструкцій. Власні вертикальні коливання арочної прогонової будови знаходяться у не рекомендованому нормами діапазоні періоду коливань (0,45…0,60 с.). На підставі розрахунків по наведеній методиці та аналізу результатів зроблено висновок щодо можливості стабілізації арочної прогонової будови.
 • Item
  О жесткости опор реальных мостовых конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровс, 2004) Солдатов, Ким Иванович; Железняк, Глеб Сергеевич; Гуржий, К. В.
  RU: В статье рассмотрен вопрос определения реальной жесткости мостовых опор и необходимости в некоторых случаях при расчете собственных частот мостовых конструкций заменить абсолютно жесткие опоры упругими.
 • Item
  Особенности процесса структурообразования активированной цементной матрицы бетона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Руденко, Н. Н.; Руденко, Дмитрий Викторович; Пунагин, В. В.
  RU: В статье представлены результаты экспериментально-теоретических исследований влияния гипса на процессы структурообразования активированной цементной матрицы бетона. Показана возможность получения бетонов с проектными эксплуатационными свойствами без применения тепловой обработки изделий.
 • Item
  Исследования полимерных растворов на основе карбамидных смол для восстановления бетонных элементов транспортных гидротехнических сооружений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Харченко, Е. С.
  RU: В статье приведены результаты исследований по определению реологических и прочностных свойств полимерных растворов на основе карбамидных смол. Получены модели, отражающие реологические и прочностные свойства материалов. Определены оптимальные составы для проведения восстановительных работ бетонных транспортных гидротехнических сооружений.
 • Item
  Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Пшінько, Олександр Миколайович; Громова, Олена В'ячеславівна
  UK: У статті викладені основи розробки та практичні дослідження властивостей бетонів на активованій в’яжучій речовині для ремонту і захисту бетонів транспортних споруд у підводній зоні з метою подовження терміну їх служби. Встановлено вплив параметрів високоінтенсивної гідравлічної активації цементної системи на технічні показники бетонної суміші, фізичні та механічні властивості бетону і контактної зони.
 • Item
  Применение «фильтров» для углубленного анализа поведения системы «крепь-массив» в расчетах подземных сооружений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Петренко, Владимир Иванович; Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: В представленной статье приводится модернизация процесса расчета методом конечных элементов с помощью приема «фильтрования». Изложен алгоритм и даны виды «фильтров», которые позволяют получать обширную и четко выстроенную информацию на основе результатов расчета профессиональных расчетных комплексов.
 • Item
  Урахування гідромеханіки демпферів при гасінні коливань прогінних будов мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Марочка, Віталій Владиславович
  UK: Розроблено багато методів гасіння вимушених коливань прогінних будов мостів з використанням гідродемпферів. Дана робота присвячена більш детальному розрахунку гідродемпферів, а саме основних робочих характеристик. Наведені рекомендації щодо оптимізації робочих характеристик гідродемпферів.
 • Item
  Исследование процессов структурообразования наполненных растворов на основе алкилрезорцинов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Мамонова, Т. В.
  RU: В статье представлены результаты экспериментально-теоретических исследований особенностей структурообразования наполненных композиций на основе алкилрезорцинов. Показана высокая эффективность растворов для устройства противофильтрационных экранов на сооружениях, эксплуатирующихся в условиях воздействия грунтовых вод.
 • Item
  Армирование земляного полотна как способ его работы в стадии упругого деформирования
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Бугаев, Андрей Константинович; Цепак, Станислав Владиславович; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: В работе представлены основы технологии армирования земляного полотна как способ работы его в упругой стадии, приведены приемы его реализации. Доказана необходимость совершенствования способов армирования, даны рекомендации по применению его альтернативных видов.
 • Item
  Трещинообразование бетона в процессе эксплуатации конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Клочко, Борис Григорьевич; Кушвид, А. А.
  RU: В статье представлены результаты экспериментально-теоретических исследований условий разрушения бетона в конструкциях, подвергнутых воздействию агрессивных сред. Приведены возможные механизмы микротрещинообразования в зависимости от структуры бетона.
 • Item
  Неруйнівний ультразвуковий контроль структуроутворення в дисперсних грунтах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Гришечкін, Сергій Анатолійович; Дядюшкін, Д. І.
  UK: У статті розглянуті результати експериментів з ультразвукового контролю структуроутворення в глинистих ґрунтах. Показаний вплив процесів структуроутворення на швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль. Отримані апроксимічні рівняння, які враховують зміну швидкості з часом. Винайдено, що при певній щільності скелета ґрунту процеси структуроутворення ідуть найбільш активно. Запропоновано пояснення цього факту з точки зору теорії іоннолектростатичної взаємодії між дисперсними частинками.
 • Item
  Численное моделирование полигармонических колебаний нелинейных динамических систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Волкова, Виктория Евгеньевна
  RU: В статье приведены методика и результаты вычислительного эксперимента: свойства и особенности вынужденных бигармонических колебаний нелинейных механических систем, описываемых нелинейным дифференциальным уравнением. При разработке программного обеспечения, необходимого для решения данной задачи, использованы методы численного интегрирования (метод Рунге-Кутта 4-го порядка), спектрального анализа (алгоритм Герцеля), компьютерной графики.
 • Item
  Теоретическое исследование условий совместной работы материалов старого и нового бетона
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Викторов, В. Г.; Данилов, Евгений Александрович; Решетняк, Татьяна Павловна
  RU: В данной работе выполнена оценка факторов, влияющих на совместную работу старого и нового бетона, а также произведёна попытка обзора и выбора инструментов конечно-элементного анализа, с помощью которых можно адекватно моделировать совместную работу многослойных бетонных конструкций.
 • Item
  Динамічні випробування прогінної будови типу 690 7 К
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Борщов, Володимир Ілліч; Журбенко, Михайло Кузьмич; Сухоруков, Борис Дмитрович
  UK: У роботі розглядаються результати динамічних випробувань прогінних будов розрахунковим прогоном 110 м, виготовлених за типовим проектом 690 7 К .
 • Item
  До питання про створення автоматизованої системи експлуатації штучних споруд залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Борщов, Володимир Ілліч
  UK: Розглянуті питання, які пов’язані із створенням автоматизованої системи експлуатації штучних споруд окремо взятої залізниці. Наводиться припустимий склад системи, розглянуті режими її роботи. Наведена укрупнена блок-схема системи експлуатації штучних споруд.
 • Item
  К вопросу об устойчивости против вкатывания колеса на рельс для пустых грузовых вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Рыбкин, Виктор Васильевич; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Халипова, Наталья Владимировна; Трякин, А. П.; Данович, Виктор Данилович
  RU: В статье рассматриваются вопросы определения устойчивости против вкатывания гребня колеса на головку рельса для различных моделей порожних четырехосных грузовых вагонов с тележками моделей 18-100 (ЦНИИ-Х3). Исследовано влияние характеристик вагона на время возможного вкатывания гребня колеса при движении вагона по прямой и в кривых малых и средних радиусов.
 • Item
  Використання рухомого складу з розсувними колісними парами на напрямку Київ–Львів–Мостиська II
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Піх, Б. П.; Корженевич, Іван Петрович; Курган, Микола Борисович
  UK: Наведені аналіз траси і результати динамічних випробувань вагонів з розсувними колісними парами на напрямку Київ–Львів.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна