ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті»

Permanent URI for this collection

Відулася 12-13 грудня 2018 р.
EN: XII International Conference «Modern Information and Communication Technologies on a Transport, in Industry and Education», 12.12-13.12.2018.
RU: XII Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании», 12.12-13.12.2018 г.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Тези XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті»
    (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2018)
    UK: У збірнику представлені тези доповідей ХІI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», яка відбулася 12-13 грудня 2018 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто результати теоретичних і експериментальних досліджень, а також проблемні питання функціонування та перспективи розвитку інформаційних технологій транспорту, промисловості й освіти. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.