Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених " Наука і сталий розвиток транспорту 2023". Том. I. 23 жовтня 2023

Permanent URI for this collection

ENG: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists "Science and Sustainable Development of Transport 2023". Vol. I. October 23, 2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Збірник тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту 2023». Том 1
    (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
    UKR: У збірнику приводяться тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Наука і сталий розвиток транспорту 2023”, в яких розглянуті питання раціонального використання енергетичних ресурсів, створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, екологічних та економічних проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. У І томі збірника розглянуті питання поліпшення конструкцій, раціоналізації технологій використання, технічного обслуговування та ремонту колісних і гусеничних транспортних засобів та залізничного транспорту, питання транспортної логістики і енергетичних ресурсів. Торкнулися аспектів щодо забезпечення якості та оцінювання відповідності продукції, процесів та систем, метрології та кваліметрії, що базуються на новітніх міжнародних, регіональних та національних стандартах і актуалізованій нормативно-технічній документації.