Випуск 09

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Вип. 9 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Экономическая эффективность контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Савенко, Анатолий Семенович; Музыкина, Галина Ивановна; Бех, Петр Викторович
  RUS: Представлен способ расчета себестоимости перевозок грузов контейнерными поездами.
 • Item
  Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Полішко, Тетяна Валеріївна
  UK: Аналіз беззбитковості побудований на підставі розподілу витрат на змінні та постійні. Найбільш сприйнятливим для цього є метод маржинального доходу. Пропонується використовувати маржинальний підхід обліку витрат для оперативного управління, ціноутворення, моделювання ситуацій зі спецзамовленнями.
 • Item
  Деякі аспекти розвитку залізниць Китаю
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Тесленко, Тетяна Вікторівна; Нин, Чжан
  UK: Запропоновано аналіз основних напрямків розвитку і реформування системи управління залізницями Китаю.
 • Item
  Обґрунтування оптимальної моделі управління залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Бараш, Юрій Савелійович
  UK: Запропоновано п’ять організаційних моделей, за якими можна виконувати структурну реформу залізничного транспорту в різних країнах Європи.
 • Item
  Исследование и разработка полимерных составов на основе эпоксидных смол для ремонта и защиты бетонных и железобетонных сооружений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Краснюк, Андрей Витальевич; Корейко, Алексей Леонидович; Харченко, Е. С.
  RU: Приведены результаты исследований полимерных составов на основе эпоксидных смол для ремонта и защиты бетонных и железобетонных сооружений. Разработаны модели отражающие физико-механические и реологические свойства композита. Проведен анализ полученных результатов.
 • Item
  Вопросы повышения надежности и безопасности металлических пролетных строений железнодорожных мостов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Савчинский, Борис Васильевич
  RU: Обобщены основные критерии оценки надежности металлических пролетных строений железнодорожных мостов. Предложены рекомендации по повышению надежности и безопасности эксплуатации мостов.
 • Item
  Колебания континуальных балок с промежуточными опорами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Результаты исследований, основанных на применении логических моделей, использованы для учета промежуточных опор неразрезных многопролетных балок. Полученные матрицы учитывают любые возможные сочетания упругих закреплений как концевых, так и промежуточных участков континуальных балок. При этом исключаются дополнительные решения для частей стержня в местах расположения сосредоточенных масс, упругих опор или шарниров.
 • Item
  Системотехнічне формулювання задачі відновлення об’єктів у встановлені терміни
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: За допомогою двоїстої задачі в сітьовій інтерпретації розроблено модель, яка дозволяє виробити оптимальні організаційно-технологічні рішення з відновлення об’єктів у задані терміни.
 • Item
  Динамічна інтерпретація системи навантаження «вагон-колія-земполотно» в розрахунках транспортних відкосів методом скінченних елементів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Пшінько, Олександр Миколайович; Мямлін, Сергій Віталійович; Петренко, Володимир Дмитрович; Цепак, Станіслав Владиславович
  UKR: Запропоновано динамічну інтерпретацію та розширений аналіз комп’ютерної презентаційної графіки розрахунку земляного залізничного полотна.
 • Item
  Реологические свойства цементных композиций с комплексными модификаторами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Никифоров, А. П.; Матенчук, Н. А.; Пушкаренко, О. А.; Горидько, Д. О.
  RU: Изложены результаты исследований реологических свойств цементных композиций с комплексными модификаторами. Предложена методика определения оптимальных дозировок химических добавок.
 • Item
  Эффективность современных суперпластификаторов в низкопрочных бетонах
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Нетеса, Николай Иванович
  RU: Изложены проблемы использования суперпластификаторов в бетонах прочностью менее 20 МПа, решение которых обеспечивает значительный экономический эффект.
 • Item
  Расчет температурных полей при вулканизации эластомерных изделий
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Ищенко, Владимир Алексеевич; Шаптала, Максим Валентинович
  RU: Разработана методика расчета трехмерного температурного поля методом конечных элементов для определения времени вулканизации эластомерных изделий с геометрически сложными поверхностями нагрева. На примере крупногабаритной шины показано, что учет трехмерности распределения температур по сравнению с методикой плоского сечения, которая в настоящее время применяется в промышленности, позволяет на 6…8 % сократить время вулканизации, что приводит к существенной экономии тепловой энергии в условиях массового производства.
 • Item
  Исследование собственных колебаний квазирегулярной трехпролетной балки
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Железняк, Глеб Сергеевич; Солдатов, Ким Иванович
  RU: В работе на примере трехпролетной нерегулярной балки исследовано влияние нерегулярностей линейных, жесткостных и массовых параметров на изменение собственных частот. Показано, что при определенных параметрах нерегулярности в практических расчетах можно использовать простые решения для регулярных систем, получены приблизительные зависимости, графики и номограммы.
 • Item
  Оптимизация состава теплоизоляционного материала «Heatisol-2» на основе стеклобоя и отходов промышленности
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Гончаренко, Андрей Александрович
  RU: Изложен концептуальный подход к организации производства и технологии получения теплоизоляционного материала «Heatisol-2». Приводятся сведения о полученном теплоизоляционном материале.
 • Item
  Аналитическое исследование колебаний вант при кинематическом возмущении
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Волкова, Виктория Евгеньевна; Мисюра, Е. А.
  RU: Исследовано влияние кинематического возмущения на динамическое поведение вант. Кинематическое возмущение представлено в виде колебаний вершины пилона. Построена математическая модель колебаний ванты. В качестве основного метода исследования принят метод гармонического баланса. Получены и оценены выражения для определения амплитуды и частоты вынужденных колебаний.
 • Item
  Снижение площади коррозионного износа стальных емкостных конструкцій
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Банников, Дмитрий Олегович
  RU: Стальные емкостные конструкции в настоящее время являются одним из наиболее распространенных типов тонкостенных листовых конструкций. Одна из главных проблем их эксплуатации заключается в повышенном уровне коррозионного износа. Как показывает накопленный опыт, применяемые меры защиты недостаточно эффективны. Автором предлагается иной подход, заключающийся в оптимизации конструктивной формы емкостных сооружений по критерию минимума массы. По оценке автора, это позволяет уменьшить площадь боковой поверхности конструкций на 30 % по сравнению с существующими традиционными конструктивными схемами.
 • Item
  Застосування комбінаційних епюр при визначенні екстремальних факторів у конструкціях мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Артьомов, Віталій Євгенович
  UK: Метод комбінаційних епюр використовується для уточнення значень деформаційних або силових факторів в конструкціях автодорожніх мостів, запроектованих під багатосмуговий рух автомобілів.
 • Item
  Факторы, влияющие на надежность и долговечность железнодорожных колес
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Вакуленко, Игорь Алексеевич; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Перков, Олег Николаевич
  RU: Рассмотрены факторы, влияющие на прочностные параметры, и другие характеристики железнодорожных колес.
 • Item
  Використання граф-моделей у задачах діагностування несправностей в колах управління електровоза ЧС7
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2005) Петрович, Леонід Вікентійович; Голік, Сергій Миколайович
  UK: Наведено пропозиції щодо модернізації бортових діагностичних пристроїв електровоза ЧС7 на підставі використання граф-моделей електричних кіл управління для розрахунку мінімальної кількості і місця розташування контрольних точок.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна