Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених " Наука і сталий розвиток транспорту 2023". Том. II. 23 жовтня 2023

Permanent URI for this collection

ENG: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists "Science and Sustainable Development of Transport 2023". Vol. II. October 23, 2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Збірник тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту 2023». Том 2
    (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
    UKR: У збірнику приводяться тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Наука і сталий розвиток транспорту 2023”, в яких розглянуті питання раціонального використання енергетичних ресурсів, створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, екологічних та економічних проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Матеріали ІІ тому збірника тез зосереджені на питаннях наукових досліджень у галузі комп'ютерної науки та інформаційних технологій, забезпечення безпеки комп'ютерних систем та захисту інформації. Розглянуті сучасні методи автоматизації процесів у транспортній галузі та промисловості. Висвітлюються результати досліджень технологій виготовлення сучасних матеріалів та виробів з них, параметрів режимів обробки металовиробів, їх структурного стану та властивостей. Розглянуто широкий круг задач, пов’язаних з аналітичними та експериментальними методами досліджень, а також розробкою, виготовленням та експлуатацією будівельних конструкцій і механізмів.