Випуск 05

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Вип. 5 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Дослідження динамічних коливань балки на пружній дисипативній основі під дією рухомого навантаження при проходженні силової нерівності колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Сисин, Микола Петрович; Рибкін, Віктор Васильович; Патласов, Олександр Михайлович
  UKR: У даній статті розглядається модель залізничної полотнини, що являє собою балку на пружній інерційній підставі під впливом квазистатичного навантаження, що рухається. Дослідження цієї моделі проводиться в умовах руху навантаження на колію з неоднорідністю гнучкості основи під рейками.
 • Item
  Результаты экспериментальных исследований по воздействию на путь электровоза ДС3-001
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Рыбкин, Виктор Васильевич; Уманов, Марк Ионович; Татуревич, Анатолий Павлович; Цыганенко, Владимир Вениаминович; Халипова, Наталья Владимировна; Ковалев, Вячеслав Викторович
  UK: Проведено результати експериментальних досліджень електровоза ДС3-001 по впливі на колію у прямих, кривих радіуса 400 і 600 м, а також у межах стрілочних переводів марки 1/9 і 1/11.
 • Item
  Взаємодія мостових конструкцій з рухомим навантаженням
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2004) Марочка, Віталій Владиславович
  UK: При проектуванні й експлуатації мостів розрізних систем часто зіштовхуються з надмірними коливаннями пролітних будівель під тимчасовим навантаженням. З іншого боку, розроблений цілий ряд конструкцій гасителів, що можуть бути приведені до опорних демпферів. Розрахунок таких конструкцій представлений у даній роботі.
 • Item
  Об измерении вертикальных сил в тележках грузовых вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Манашкин, Лев Абрамович; Мямлин, Сергей Витальевич; Письменный, Евгений Александрович
  UK: Запропоновано схему виміру вертикальних сил, що діють на боковину з боку букси, що дозволяє компенсувати вплив подовжніх сил на результати вимірів вертикальних сил і здійснювати досить точний вимір вертикальних сил і аналіз стійкості руху вагона під час дії подовжніх сил.
 • Item
  Металлоконструкции перегружателей. Нормативные нагрузки. Особенности расчета
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Барбас, Иосиф Гдальевич; Бойко, Петр Петрович
  UK: Розглянуто загальні відомості про металоконструкції мостових перевантажувачів і нормотивні навантіження.
 • Item
  Результаты прочностных испытаний электровоза ДС-3
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Блохин, Евгений Петрович; Кострица, Сергей Анатольевич; Чумак, В. В.; Островерхов, Николай Петрович; Султан, Александр Васильевич; Даценко, Виктор Николаевич; Кривчиков, Алексей Евгеньевич
  UK: У статті приведені результати міцнісних випробувань електровоза ДС3.
 • Item
  Динамика скоростного электровоза типа ДС3
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Блохин, Евгений Петрович; Пшинько, Александр Николаевич; Коротенко, Михаил Леонидович; Грановский, Роман Беркович; Гаркави, Наум Яковлевич; Дзичковский, Евгений Михайлович
  UK: У статті приведені результати динамічних випробувань електровоза ДС3.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна