Статті КТМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Впровадження 3D-технології друку як одного з етапів технологічного ланцюга виготовлення деталей
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Герасимчук, Анатолій Петрович; Бончук, Світлана Вікторівна; Негруб, Світлана Леонідівна; Коваленко, Владислав Олександрович
  UKR: В розділі розглянуто застосування адитивних технологій при виготовленні ливарних заготовок по моделям, що виплавляються, як одного з етапів в проектуванні технологічного процесу виготовлення виробу.
 • Item
  Віртуалізовані інформаційні системи керування виконавчими механізмами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Клименко, Антон Володимирович; Анісімов, Володимир Володимирович; Анісімов, Володимир Миколайович
  UKR: Запропоновано підхід до створення систем керування виконавчими механізмами, в основі якого лежить взаємодія не лише з самим виконавчим механізмом, а і з його моделлю. Даний підхід надає такі переваги, як абстрагування від деталей, точність, віддаленість. Розроблено експериментальний прототип такої системи на базі маніпулятора. Для моделювання використано середовище Unity.
 • Item
  Особливості підготовки виробництва з урахуванням вимог Індустрії 4.0
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Негруб, Світлана Леонідівна; Французан, Поліна Сергіївна
  UKR: Автори ставлять за мету висвітлити відмінність підходу до проектування технологічного процесу виготовлення партії деталей в умовах переходу до виробництва Індустрія 4.0 на прикладі деталей гідроапаратури, з яких сформована група деталей для створення групової деталі. Для автоматизації планування механічної дільниці та розташування на її площу технологічного обладнання пропонується використовувати програмне забезпечення Autodesk Factory Design Suite. Методика. Відібрано вісім деталей гідроапаратури , розглянута їх конструкція, проаналізовані особливості та спільні риси між ними та створена комплексна деталь. Обробка планується на комплексну деталь, обирається технологічне обладнання та створюється план розташування технологічного обладнання на механічній дільниці за допомогою програмного забезпечення Autodesk Factory Design Suite. Результати. Створений комплексний технологічний процес обробки групи деталей гідроапаратури та запропоноване технологічне обладнання, використання якого відповідає концепції Індустрія 4.0.
 • Item
  Cavitation Nozzles with Expansion Chamber
  (MM Maschinenmarkt, Czech Republic, 2022) Panda, Anton; Anisimov, Volodymyr Mykolajovych; Anisimov, Volodymyr Volodymyrovych; Pandova, Iveta; Klymenko, Anton; Ermakov, Peter
  ENG: An expansion chamber for narrow part of cavitation nozzles is developed. Designs of cavitation nozzles with expansion chamber based on cylindrical nozzle and Venturi nozzle are proposed. The results of calculations of the fluid flow in the presented nozzles show the areas in nozzle, where cavitation is generated, their number, form and power. The plot of volume fraction of vapor phase shows the causes of an increase in the intensity of cavitation in new nozzles with expansion chamber. The main of them is that due to introduction of the expansion chamber, a little area of cavitation generation in the narrow part of cavitation nozzle turns to large one, that causes significant increase in cavitation intensity. The results of comparative experimental studies, which confirm the superiority of cavitation nozzles with the expansion chamber over the basic ones, show that cavitation nozzle with expansion chamber can provide 3 times higher intensity of cavitation, than basic cylindrical nozzle. Also, cavitation nozzle with expansion chamber on the basis of Venturi nozzle can provide 1.5 times higher cavitation intensity, than basic Venturi nozzle.
 • Item
  The Usage of Material Quality Indicators to Assess the Properties of Linear Block-Copolyurethanes Based on Oligoeters
  (MM Maschinenmarkt, Czech Republic, 2022) Panda, Anton; Anisimov, Volodymyr Mykolajovych; Anisimov, Volodymyr Volodymyrovych; Dyadyura, Konstiantyn; Pandova, Iveta
  ENG: The relationship of the structure with the strength, deformation, thermophysical and tribological characteristics of linear block-copolyurethanes based on oligoeters of regular structure oligooxy tetra-methylene glycol is described by mathematical model. Quality parameters are used to estimate the relationship between the structure and properties of the studied materials. The quality parameters allowed to find optimal composition of initial components.
 • Item
  Особливості одержання технічної вищої освіти особами із вадами слуху та їх працевлаштування. Досвід і перспективи
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Каракай, Ольга Сергіївна; Волобоєв, Владислав Олександрович; Гришин, Володимир Сергійович; Анісімов, Володимир Миколайович; Лагун, Віктор Михайлович
  UKR: У статті проаналізовано головні виклики, що постають перед освітянами під час супроводу інклюзивного навчання за технічними спеціальностями на прикладі Регіонального центру освіти інвалідів Національної металургійної академії України (м. Дніпро). Розглянуто системний підхід до навчання глухих і слабочуючих студентів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка (освітня програма з технології машинобудування). Запропоновано комплекс заходів, які дозволяють адаптуватись студентам з особливими потребами до навчання в університеті, сформувати адекватне освітнє середовище, успішно працевлаштовуватись на підприємствах машинобудівного комплексу Придніпровського регіону.
 • Item
  Технологічне забезпечення якості валів валків-кристалізаторів
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Мар’єнко, Б. В.; Абрамов, Сергій Олексійович; Бондаренко, Сергій Валерійович; Чеченєв, Володимир Андрійович
  UKR: Мета. Забезпечення якості валів валків-кристалізаторів за рахунок поліпшення охолодження на машинобудівному підприємстві. Методика. Проведена робота щодо створення та вдосконалення технологічного процесу виробництва валів валків-кристалізаторів агрегату валкової розливки-прокатки. Результати. Розглянуті можливості струменево - абразивної обробки заготовок з метою зменшення шорсткості поверхонь. Головною перевагою є можливість зменшення шорсткості поверхні складного профілю. Проведені дослідження виявили переваги обробки деталей під впливом механічного удару. Застосування абразивної маси, що забезпечує таку обробку, дозволяє зменшувати енерговитрати. Спираючись на теоретичні і експериментальні дослідження обрано матеріали, які забезпечують максимальну продуктивність і мінімальну шорсткість оброблюваних поверхонь. Наукова новизна. Уперше розглянуто можливості струменево-абразивного методу виготовлення отворів для подачі охолоджуючої рідини у внутрішні пустоти валків-кристалізаторів з метою забезпечення високої якості валків-кристалізаторів. Все це дозволяє підвищити якість отриманих валковою розливкою-прокаткою штаб, а також покращити умови роботи самих валків-кристалізаторів. Практична значущість. Реалізація досліджень за цими напрямками дозволить створити єдиний контрольно-мотиваційний механізм забезпечення якості продукції.
 • Item
  Обоснование модели и определение параметров упруго-пластического очага деформации при холодной прокатке
  (Карагандинский государственный индустриальный университет (Казахстан), 2021) Василев, Янаки Димитров; Бондаренко, Оксана Анатольевна; Самокиш, Дмитрий Николаевич
  RUS: Предложена физически обоснованная модель упруго-пластического очага деформации при холодной прокатке, отражающая особенности и закономерности контактного взаимодействия тонкой полосы с валками. В соответствии с предложенной моделью очаг деформации при холодной прокатке состоит из трех зон (участков): упругого сжатия, пластической деформации и упругого восстановления полосы. Это позволяет учитывать совместное количественное влияние пластического обжатия полосы, упругого сжатия валков и упругих деформаций полосы, полосы при определении силового взаимодействия металла с инструментом. Для реализации модели упруго-пластического очага деформации получены корректные решения для определения: а - длины упруго-пластического контакта полосы с валками; б - относительной протяженности зон (участков) упругого сжатия и упругого восстановления полосы; в - среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке с учетом упругого сжатия валков и полосы. С использованием предложенной модели исследовано влияние условий холодной прокатки и дрессировки на параметры упруго-пластического очага деформации. Установлено, что учет упругой деформации полосы, прежде всего ее упругое восстановление при дрессировке и прокатке с малыми обжатиями (г < 0,05 — 0,10) вызывают значительное относительное увеличение длины упруго-пластического очага деформации i (i=l_c/√R∆h), достигающее трех-семикратных величин. В этих условиях прокатки (дрессировки) протяженность зоны упругого восстановления полосы может составлять до 23-32% от всей длины упруго-пластического очага деформации. Впервые получены количественные данные об относительном приращении длины упруго-пластического очага деформации за линией соединяющей центры вращения валков (параметр x_1/l_c ). Установлено, что значения этого параметра, представляющего собой сумму относительных приращений длины упруго-пластического очага деформации за линией, соединяющей центры вращения валков, вызванных упругим сжатием последних x_1в/l_c и упругим восстановлением полосы x_1п/l_c может достигать 0,49, но не более 0,5. Таким образом параметр x_1/l_c является своеобразным критерием существования и устойчивости процесса холодной прокатки. Предложенные в работе решения и результаты исследований рекомендуются для использования при совершенствовании теоретических основ процесса холодной прокатки и оптимизации режимов деформации на станах холодной с учетом особенностей и закономерностей упруго-пластического взаимодействия тонкой полосы с валками.
 • Item
  Sand-Sodium-Silicate Mixtures Structured in Steam-Microwave Environment Effective Values of Thermo-Physical Properties
  (Dnipro University of Technology, Ukraine, 2021) Solonenko, L. I.; Repiakh, Serhii I.; Uzlov, Kostiantyn I.; Dziubina, A. V.; Abramov, Serhii O.
  ENG: Purpose. Sand-sodium-silicate mixtures, structured by steam-microwave solidification, thermo-physical properties integral-effective values during Al-Mg alloy and graphite cast iron pouring determination. Sand-sodium-silicate mixture apparent density changing according to quartz sand, cladded with sodium silicate solute, fractional composition and its influence on BrA9Zh3L bronze microstructure establishment. Methodology. Quartz sand with 0.23 mm average particle size, sodium silicate solute, aluminum alloy with 8.5 % Mg, flake graphite cast iron SCh200 (DSTU 8833:2019), bronze BrA9Zh3L (GOST 493-79) were used. Mixtures structuring was carried out in 700 W magnetron power microwave furnace. Sand-sodium-silicate mixture thermo-physical properties integral-effective values were calculated by G. A. Anisovich method, using castings results and molds thermography. Structured mixtures apparent density was determined on samples 50x120 mm dimension. Metallographic studies were realized using Neophot-21 optical microscope. Findings. It was found that with sodium silicate solute, used for sand cladding, amount increasing from 0.5 to 3 % mold material apparent density decreases and thermal activity lowers. This leads to castings grains size increasing. Mixture sodium silicate solute content was recommended limiting 1.5 % for fine-grained microstructure castings obtaining and cladded sand using, which particles pass through mesh side less 0.315 mm sieve. Sands with sodium silicate solute content more than 1.5 %, which don’t pass through sieve 0.4 mm mesh side, were recommended as casting molds heat-insulating material using. Originality. For the first time, when aluminum-magnesium alloy and graphite cast iron pouring, quartz sand cladded with sodium silicate solute in amount from 0.5 to 3.0 % (weight, over 100 % quartz sand), steam-microwave radiation structured, thermo-physical properties integral-effective values were determined. Practical value. Data obtained using will improve castings solidification time and rate analytical calculations accuracy, forecast level and residual stresses sign in them, shrinkage defects locations. This will reduce casting technology developing time and costs and castings manufacturability.
 • Item
  Determination of Particular Relative Reduction in Cold Rolling of Thin and Extra Thin Strips to Implement the Process with the Least Force
  (National Academy of Sciences of Ukraine, Publishing House Akademperiodyka, 2022) Vasilev, Ya. D.; Samokish, D. N.; Bondarenko, Oksana A.; Mospan, N. V.
  ENG: Introduction. It has been theoretically established and experimentally confirmed that the elastic deformations of rolls and strips in cold rolling have a significant and, in the case of thin rod rolling, a crucial effect on all process parameters. Problem Statement. The influence of the elastic-plastic interaction of a thin strip with rolls, the tension, the temperature and rate of deformation, and the strength of strip material shall be taken into account for developing a modern theory of longitudinal cold rolling. Purpose. Modeling and forecasting the parameters of cold rolling of thin and extra thin strips. Materials and Methods. To solve this problem, the conditions of rolling strips made of 08kp steel with different degrees of preliminary metal hardening, which reflected the features and regularities of hardening the strip material in the multicellular state line, have been modeled. The partial relative reductions vary within 0.02—0.35, with the initial data corresponding to the most characteristic conditions of cold rolling of thin and extra thin steel strips on operating mills taken. Results. The quantitative data on the influence of the strip thickness, at the entrance to the deformation zone, partial and preliminary relative reduction during cold rolling on the process conditions with the least force. For the first time, the conditions and range of partial relative reductions for the cold rolling process of thin and extra thin strips with the least force have been determined. It has been established that in the case of cold rolling of thin and extra thin strips made of unriveted and pre-hardened steel, varying partial relative reductions within the range from 0.1 to 0.30—0.35 provides the realization of process with the least force. Conclusions. The implementation of cold rolling process with the least force is advantageous in terms of energy saving and manufacturability, as it allows reducing the specific consumption of electricity and expanding the range of cold rolling mills for smaller thicknesses of rolling strips and indicates the need to determine conditions for such a process.
 • Item
  Increasing of Wear Resistance of Linear Block-Polyurethanes by Thermal Processing Methods
  (2021) Panda, Anton; Anisimov, Volodymyr Mykolajovych; Anisimov, Volodymyr Volodymyrovych; Dyadyura, Konstantin; Pandova, Iveta
  ENG: A significant imperfection of parts made from linear block-polyurethanes under conditions of friction contact in the presence of water medium is an intensification of hydrolysis processes and reduction of bulk strength. In order to slow down the hydrolysis process, samples of the polyurethanes were subjected to three types of thermal impacts: thermal processing during some time, infrared and laser irradiations. It has been established that processing in thermal fields of different intensity allows 5-10 times increase of wear resistance of these materials during friction in water medium.
 • Item
  Wear Resistance Improvement of Linear Block-Polyurethanes under Conditions of Liquid Friction
  (De Gruyter Poland, 2021) Panda, Anton; Anisimov, Volodymyr Mykolajovych; Anisimov, Volodymyr Volodymyrovych; Dyadyura, Konstantin
  ENG: A significant disadvantage of parts made of linear block polyurethanes under conditions of friction contact in the presence of an aqueous medium is the intensification of hydrolysis processes and decrease in volume strength. It was proposed to slow down the hydrolysis of polyurethanes in three ways: by directed changes in chemical structure, by electromagnetic radiation of different intensities and by creation of composite materials, based on the principle of additional intermolecular crosslinking at the manufacturing and hot processing stages. The conditions for the formation of a smooth wear-resistant surface that protects the material from rapid destruction are revealed.
 • Item
  Forecasting the Properties of Linear Block-Copoliurethanes Based on Oligoesters of Regular Structure
  (Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, 2021) Anisimov, Volodymyr Mykolajovych; Anisimov, Volodymyr Volodymyrovych
  ENG: We showed that the development of recommendations for a reasonable choice of linear block copolyurethanes that would be optimal for given operating conditions is still intuitive and does not consider the features of the molecular structure and the nature of initial components. We suggested a new scientifically grounded approach to the creation of linear block-copolyurethanes with increased wear resistance in relation to strength, deformation, thermophysical and tribotechnical characteristics. To simplify analysis of the properties of the studied materials, a mathematical model was developed, which describes the relationship between all considered properties of materials and their structure. We proposed to assess the relationship between structure and properties of the investigated materials by using quality indexes. Maximum values of quality indexes, depending on the operating conditions, correspond to different contents of hard blocks (Pc), and, consequently, to different molecular structure of the studied polyurethanes. Thus, it is reasonable to use block-copolyurethanes based on OBGA500 with a maximum content of hard blocks (Ðñ>60%) for operating conditions where it is necessary to provide high strength characteristics. Polyurethanes synthesized with the formation of clusters of hard blocks in the range of 45–55% are recommended for the use as wear-resistant materials.
 • Item
  Підвищення працездатності деталей з магніто-м’яких сплавів шляхом комплексної технології пароплазменої обробки
  (Луцький національний технічний університет, Україна, 2021) Абрамов, Сергій Олексійович; Гришин, Володимир Сергійович; Довганюк, Г. М.
  UKR: Підвищення експлуатаційних характеристик деталей електроклапанів, рушійних установок орбітальних супутників, а отже, їх життєвого циклу, можливо добитися застосуванням різних технологій їх поверхневої обробки, таких як нанесення спеціальних покриттів, модифікація робочих поверхонь деталей, а також підбором методів обробки для зменшення залишкових напруг. Специфіка оброблюваних деталей (корозійна стійкість, магнітні властивості) потребує розробки спеціальних методів покриття. Була проведена підготовка вихідних даних для розробки технологій покриттів на основі аналізу літературних джерел та раніше проведених досліджень. Експериментально проведена активація поверхні з магніто-м’якого сплаву під покриття хромом з наступним поліруванням На основі розробленого комплексного технологічного процесу, який засновано на сучасних методах підготовки та активації поверхонь під покриття, екологічно безпечних методах хромування, експериментально доведено ефективність одержання якості поверхонь магніто-м’яких сплавів. Та доказано, що процес пароплазмової обробки можливо використовувати, як при підготовці поверхні під покриття, так і безпосередньо для нанесення покриття.
 • Item
  Інноваційні підходи та інформаційні технології для підвищення якості викладання графічних дисциплін для студентів з вадами слуху за спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка»
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Морозенко, Олена Петрівна; Грибанова, Наталія Юріївна
  UKR: Розглядаються шляхи підвищення ефективності навчання осіб з порушенням слуху, аналізуються особливості викладання інженерно-графічних дисциплін студентам. Описано освітні технології графічних дисциплін з використанням інноваційних методів навчання для даною категорії студентів, що сприяють інформатизації освіти; підстави підвищення якості графічної підготовки фахівців; інноваційні методики читання лекцій, проведення практичних занять по графічним дисциплінам. Зазначаються фактори, що сприяють успішному навчанню та соціалізації студентів.
 • Item
  Heading Set of Equipment for Underground Development Galleries Drivage in Rocks Prone to Gas-Dynamic Phenomena
  (IOP Publishing Ltd, 2022) Minieiev, Serhii; Vasyliev, Leonid; Trokhymets, Mykola; Maltseva, Vira; Vialushkin, Yehor; Moskalova, Tetiana
  ENG: The article presents the design of the heading set of equipment for drivage of development galleries in rocks prone to gas-dynamic phenomena. This equipment can carry out the full technological cycle of rock excavation. The use of the P-110 roadheader of Ukrainian PJSC "Novokramatorskyi Machine Building Plant" with an operating device on a telescopic boom is offered for the aggregation of the heading set of equipment for underground development galleries drivage in emission-hazardous rocks. The device for mechanized boreholes drilling in an emission-hazardous coal seam has been devised based on the EBGP-1 M drilling machine of the Ukrainian SPA "Chervonyi Metalist Co Ltd". This device is placed on the telescopic boom of the roadheader. For mechanized drilling of explosive, degassing, unloading and injection boreholes, a rock-breaking tool has been proposed that can perform an effective vibratory and rotary loading method of drilling in medium-hard and hard rocks. Safe methods for underground development galleries drivage in gas-bearing emissionhazardous rocks have been worked out. The effectiveness of these methods was determined in industrial conditions. It is possible to conclude that this new heading set of equipment and technology can be recommended for implementation in the mining coal industry.