№ 15 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Енергетичні канали живлення розподілених систем тягового електропостачання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Губський, Петро Вячеславович
  UK: Впровадження систем тягового електропостачання розподіленого типу для живлення швидкісних поїздів дозволяє забезпечити необхідний режим потужності та напруги в тяговій мережі. При розробці схемотехніки систем розподіленого типу важливим завданням є вибір енергетичного каналу для живлення пунктів підсилення. На сьогоднішній день в якості таких каналів застосовуються лінії електропередачі постійно- го та змінного струму. Відомі також теоретичні розробки енергетичних каналів іншого типу: з підвищеною частотою, ланкою постійного струму та інші. В пропонованій роботі представлені результати розрахунків лінії електропередачі змінного струму напругою 35 кВ в якості енергетичного каналу розподіленої системи тягового електропостачання для живлення пункту підсилення потужністю 5 МВт. Показано, що для забез- печення необхідних енергетичних показників достатнє використання проводів АС-35 як по нормованим втратам потужності, так і напруги.
 • Item
  Дослідження ефективності автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії побутових споживачів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Мартиненко, В. І.; Босий, Дмитро Олексійович
  UK: В даний час для забезпечення сталого розвитку та надійного функціонування галузі електроенергетики, перш за все, необхідні нові енергоефективні рішення. Одним з таких рішень є автоматизація системи контролю та обліку електричної енергії, яке дозволяє істотно підвищити ефективність використання енергоресурсів. З метою вирішення проблеми енергетичної ефективності було розглянуто принцип роботи сучасних автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) на базі багатофункціональних високоточних мікропроцесорних електролічильників. Проаналізовано, які саме цілі та техніко-економічні задачі пред’являються до АСКОЕ. Наведено стислу характеристику впровадження даних систем у країнах з різним рівнем розвитку економіки. Також розглянуто, з яких елементів складається система. Показана ефективність використання АСКОЕ під час впровадження енергозберігаючих заходів та керування режимами електроспоживання. Обґрунтована економічна доцільність впровадження пропонованої системи.
 • Item
  Розрахунок потенціалу енергозбереження за рахунок управління показниками потоку поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Кузнецов, Валерій Геннадійович; Кравцов, А. В.
  UK: У роботі аналізується потенціал енергозбереження системи тягового електропостачання за рахунок корегування показника нерівномірності потоку поїздів для електрифікованої ділянки. Розглянуто порівняння двох графіків руху поїздів з різної нерівномірністю за критерієм втрат електроенергії в тяговій мережі. Розглянуто діючий графік руху поїздів на дистанції електропостачання. Для діючого графіку розраховано втрати електроенергії в тяговій мережі. Запропоновано коригований графік руху поїздів, в якому показник нерівномірності менший. Діючий і пропонований графік руху поїздів порівняно за критерієм втрат електроенергії в тяговій мережі. Величина втрат електроенергії в елементах системи електропостачання є визначальним фактором оцінки ефективності процесів електропостачання і електроспоживання в будь-якій електроенергетичній системі. В якості показника нерівномірності потоку поїздів прийнято коефіцієнт варіації. Зменшити втрати електроенергії в тяговій мережі можливо за допомогою коригування показників нерівномірності транспортного потоку. Чим менша нерівномірність потоку поїздів тим менші втрати електроенергії в елементах системи тягового електропостачання. Запропоновано коригований графік потоку поїздів. Встановлено границі технічно досяжного потенціалу енергозбереження в системі тягового електропостачання за рахунок корегування показника нерівномірності потоку поїздів на електрифікованій ділянці. В сучасних умовах роботи залізницям України необхідно шукати шляхи енергозбереження з мінімальними інвестиціями. За рахунок корегування нерівномірності потоку поїздів можна зменшити втрати електроенергії в тяговій мережі. Встановлення потенціалу енергозбереження дозволяє планувати витрати на енергоощадні заходи, ранжувати їх по заданим критеріям, шукати дофінансування від фінансових інституцій
 • Item
  Дослідження ефективності електрифікації напрямку Запоріжжя – Комиш – Зоря – Волноваха
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Курган, Микола Борисович; Байдак, Сергій Юрійович; Хмелевська, Неля Петрівна
  UK: В даній статті на прикладі одноколійної ділянки з тепловозною тягою Запоріжжя-Волноваха, що зв’язує Криворізький рудний басейн, металургійні підприємства Донецької області і порти Азовського моря досліджується ефективність електрифікації для підвищення пропускної спроможності. Для досягнення мети проаналізовано етапи створення і розвитку залізничного напрямку, починаючи з уведення в експлуатацію - 1903 рік. Показано, як технічне оснащення ділянок залізниці впливає на експлуатаційні показники. За результатами розрахунків зроблено висновок щодо впливу експлуатаційних показників, параметрів профілю і плану, а також технічного стану локомотивів на ефективність електрифікації одноколійних залізниць.
 • Item
  Електрифікація транспорту № 15
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018)
  UK: В статтях журналу здійснюється висвітлення сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання режимів підвищеної частоти тягового трансформатора
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Муха, Андрій Миколайович; Бондар, Олег Ігорович; Устименко, Дмитро Володимирович; Куриленко, Олена Яківна
  UKR: Ця стаття присвячена проблемам математичного моделювання електротехнічних пристроїв.В роботі представлена комп’ютерна модель багатообмоткового тягового трансформатора з урахуванням його активних опорів, індуктивностей та ємностей. Параметри моделі отримано з використанням підтверджених методик. Зазначену модель створено у програмному середовищі Matlab Simulink. Адекватність моделі підтверджено результатами випробувань трансформатора. На цій основі проведено моделювання режимів роботи трансформатора для струмів підвищеної частоти в діапазоні 50 Гц – 100 кГц. Результати показують відсутність небезпечних резонансних режимів у цьому діапазоні. В подальшому дана модель може бути використана у розрахунках електромагнітних процесів на усіх ділянках електротехнічного комплексу «тяговий трансформатор – силовий перетворювач – асинхронних двигун» зокрема з метою забезпечення електромагнітної сумісності нового електрорухомого складу,що є необхідною умовою його впровадження в експлуатацію на залізницях України.