Інші праці КІП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Етична свідомість особистості: філософсько-психологічний вимір
    (GS publishing service, USA, 2021) Шевченко, Наталія Федорівна; Шипко, Майя Василівна
    UKR: Мета. Автори ставлять за мету теоретичне вивчення етичної свідомості особистості у філософсько-психологічному вимірі. Методика. Під час дослідження авторами було задіяно такі методи: компаративний, психологічний, рефлексивний, синтез, реконструкція, критика. Результати. Авторами було досліджено і доведено, що моральна свідомість має соціально-культурний характер, а етична − індивідуальний. Принципи моральності мають всезагальне значення й розповсюджуються на всіх людей, фіксуючи в собі загальне та основне, що складає культуру міжособистісних відношень та накладає відбиток у багатовіковому досвіді розвитку суспільства.