Бакалаврські випускні роботи кафедри Прикладна механіка та матеріалознавство (КПММ)

Permanent URI for this collection

ENG: Bachelor thesis Applied Mechanics and Materials Science

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Двоканатна підвісна вантажна дорога з кільцевим рухом. Комплексний проект. Розробка приводу зі шківом змінного моменту інерції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Шарапов, Микита Юрійович
  UKR: Обсяг кваліфікаційної роботи – 68 аркушів, кількість рисунків – 49. Об’єкт проектування – привід зі шківом змінного моменту інерції. Мета роботи – розробка приводу зі шківом змінного моменту інерції. Методи розробки – проектний розрахунок підвісної двоканатної дороги із шківом змінного моменту інерції з використанням програм для моделюван-ня SolidWorks та Компас-3D. Визначено основні силові та кінематичні параметри приводу. Розробле-но 3D-модель приводу для подальшого імітаційного моделювання динаміки приводу зі шківом змінного моменту інерції. Результати роботи можуть стати основою для модернізації приводів ка-натних доріг із поліпшеними характеристиками при неустановленому русі шківа.
 • Item
  Поліпшення енергетичної ефективності підшипникових вузлів ходової частини вантажних автомобілів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Хоменко, Владислав Сергійович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 101 сторінках, містить 42 ілюстрації, 2 таблиці та 28 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена тим, що тенденція розвитку автомобільних перевезень потребує вдосконалень та проектування нових типів авто, їх вузлів та механізмів, які здатні сприймати більші навантаження, витримувати важчі режими роботи та мати більшу довговічність за свої попередні аналоги. У кваліфікаційній роботі виконано огляд зразків, які використовувались раніше, використовуються в наш час та які можуть використовуватись в майбутньому, представлені та проаналізовані фундаментальні показники, що впливають на довговічність підшипникових вузлів і на їх енергетичний показник. Також виконаний аналіз аналогів різних сфер проєктування підшипників для огляду їх недоліків та переваг. Представлені вимірювальні установки, методи обчислення, критерії, якими керуються при проектуванні та удосконаленні підшипникових вузлів у наш час та які мають тенденцію удосконалення в майбутньому. На основі матеріалів, що надаються в роботі, зроблено висновки і надано пропозиції, щодо подальшого напряму розвитку дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження підшипникових вузлів ходової частини вантажних автомобілів для поліпшення їх енергетичної ефективності.
 • Item
  Модернізація приводу ковшового елеватора
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Третяк, Максим Олександрович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 59 сторінках, містить 20 ілюстрацій, 6 таблиць та 12 використаних джерел. Запропонована модернізація ківшевого елеватора шляхом заміщення редуктора двоступеневою коробкою швидкостей. Актуальність впровадження запропонованої коробки швидкостей ґрунтується на простоті її конструкції за рахунок використання при її конструюванні уніфікованих деталей. З економічної точки зору витрати на розробку будуть очікувано низькими, оскільки вони безпосередньо пов’язані з технологічністю конструкції.
 • Item
  Розробка щелепи і ножової системи з косим копанням ґрунту до неповоротного відвала бульдозера
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Переп’ятенко, Інеса Василівна
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 75 сторінках, містить 23 ілюстрації, 1 таблицю та 22 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена тим, що просторова ножова система направлена на зниження енергоємності копання ґрунту за рахунок поліпшення нагромадження і переміщення ґрунту по відвалу і зменшення втрат ґрунту у бічні валики. В результаті виконання кваліфікаційної роботи модернізована землерийно-транспортна машина – бульдозер шляхом удосконалення робочого обладнання, а саме, його неповоротний відвал оснащений додатковою щелепою та ножовою системою з косим копанням грунту. При виконанні кваліфікаційної роботи виконаний силовий, конструктивний розрахунок і, зокрема, робоче обладнання бульдозера на предмет визначення раціональних параметрів процесу копання грунту. Визначені умови виконання технологічних операцій із застосуванням різних видів робочого обладнання забезпечать енергоефективне застосування бульдозера при виконанні різних робіт. Виконані креслення машини і її елементів робочого обладнання. Метою роботи є скорочення часу робочого циклу бульдозера і, відповідно, збільшення його продуктивності, а також розширення технологічних можливостей бульдозера за рахунок запропонованої конструкції робочого обладнання з косим копанням за рахунок застосування просторової ножової системи.
 • Item
  Розробка стенду для дослідження вібраційних систем машин
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Марунін, Олександр Володимирович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 74 сторінках, містить 48 ілюстрацій, 9 таблиць та 24 використаних джерела. Актуальність роботи в необхідності підвищення ефективності вібраційних систем будівельних і колійних машин в сучасних умовах шляхом поліпшення енергоефективності, продуктивності, багатофункціональності, а також вибору раціональної форми дебалансів для створення максимальної збурюючої сили при постійній величині кутової швидкості. Досліджено ефективність роботи дебалансів різної форми. Так у роботі розглянуто 9 форм дебалансів різного поперечного перерізу. Основним критерієм при виборі дебалансу була його максимальна збурюючи сила, яку вирахувано за формулою Fзб=meɷ**2 . Максимальну збурюючу силу ми можемо досягти, використовуючи п’ятигранний дебаланс. А мінімальна маса дебалансу, при заданих однакових умовах, буде отримана при круговому дебалансі. Також розглянута можливість використання декількох дебалансів одночасно, та наведений відповідний графік, скориставшись яким можна вибрати дебаланс, який найкраще задовольняє заданим умовам його використання. Метою роботи є принципове, і в деякій мірі, схематичне рішення питань взаємного узгодження основних елементів стендового устаткування, отримання початкових даних для детального його розрахунку, з подальшим виготовленням цього стендового устаткування і використанням його в наочних учбових і наукових цілях.
 • Item
  Проект редуктора гідростанції з приводом від ДВЗ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Майстренко, Дмитро Станіславович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 59 сторінці, містить 22 ілюстрації та 27 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена тим, що створення нових малогабаритних бурових установок, та іншого будівельного обладнання, вимагає нових типів гідростанцій для їх приводу. Невелика маса та габаритні розміри гідростанцій потребують для приводу пари насосів використання зубчатого редуктора Дана кваліфікаційна робота стосується проєктування, розрахунку міцності та створення креслень деталей зубчатого редуктора приводу двох аксіальних насосів від двигуна внутрішнього згорання для отримання компактної гідростанції з двома потоками рідини різної продуктивності. Особливість проекту є відмова від використання швидкохідних та тихохідних валів в їх традиційному вигляді, їх роль в даному приводі виконують існуючі вали двигуна з напресованою на нього швидкохідною шестернею, та два вали насосів на які насаджені тихохідні шестерні. Компенсація деяких відхилень в позиціонування виконується шліцьовими посадковими поверхнями валів насосів. В подальшому доцільно продовжити проєктування приводу з можливістю зміни передаточних чисел передач для отримання необхідного потоку рідини в гідростанції Мета роботи – створення приводу двопоточної високопродуктивної гідростанції приводу будівельних машин та бурового обладнання.
 • Item
  Вплив типу ходової частини вантажних автомобілів на динаміку їх руху
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ладчук, Василь Сергійович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 91 сторінках, містить 92 ілюстрації, 6 таблиць та 44 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена необхідністю проведення досліджень для встановлення кращих параметрів ходових частин вантажівок на рівні сучасних зразків. У кваліфікаційній роботі представлені технічні пояснення до необхідності сучасного і майбутнього розкриття та дослідження поставленої задачі. На основі аналізу і порівняння обрано найбільш оптимальну конструкцію ходової частини з трьох представлених вантажівок. Наведені відомості із загальної теорії руху автомобіля і розглянуті чинники, які впливають на економічні і динамічні характеристики автомобіля. Розглянуті методи дослідження ходової частини автомобіля на прикладі несучої системи за допомогою методу кінцевих елементів, спосіб створення реалістичної математичної моделі. На основі матеріалів, що надаються у кваліфікаційній роботі, зроблено висновки і надано пропозиції, щодо подальшого напряму розвитку дослідження. Мета кваліфікаційної роботи - дослідження конструкцій ходових частин вантажівок з наступним виявленням найбільш гідних серед них для визначення напрямку, по якому йде загальна робота над оптимізацією і способів, якими цього досягають, під час дослідження сучасних ходових систем вантажівок.
 • Item
  Розробка приводу механізмів вантажного візка моделі мостового крану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Колісніченко, Олександр Олександрович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 51 сторінці, містить 20 ілюстрацій та 15 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена тим, що ми продовжуємо вдосконалювати матеріальну базу кафедри постійно, для цього спроєктовано і виготовлено металоконструкції мостового крану, для лабораторних досліджень механізмів, наступним кроком є дообладнання їх приводами. Оскільки використання лабораторних стендів з можливістю проведення на них лабораторних і практичних робіт сприяє кращому засвоєнню знань студентами. Дана кваліфікаційна робота стосується розробки приводів механізмів переміщення вантажних візків мостових кранів з можливістю зміни робочих швидкостей. Дана розробка дозволить дослідити роботу механізму переміщення мостового крану, впливу швидкості на динамічне навантаження на кран, та можливість використання пластиків для виготовлення складових невідповідальних приводів лабораторних установок. В подальшому доцільно продовжити проєктування та виготовлення деталей приводу механізму підйому мостового крану з використанням ABS пластиків для друку деталей. Мета роботи – створення лабораторного обладнання для вивчення та дослідження роботи частин мостового лабораторного крану.
 • Item
  Розробка секційного неповоротного відвала бульдозера
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Калита, Олександр Іванович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 93 сторінках, містить 80 ілюстрацій, 23 таблиці та 28 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена тим, що секційний відвал та ПНС спрямовані на зниження енергоємності копання ґрунту за рахунок поліпшення нагромадження і переміщення ґрунту по відвалу і зменшення втрат ґрунту у бічні валики. Дана кваліфікаційна робота стосується розробки секційного відвала з використанням традиційної та просторової ножової системи бульдозерного обладнання у тому числі з виступними ножами та бічними косинками, яка передбачає використання секційних ножів з можливістю їх переустановленням за потрібним технологічним процесом виконання робіт. Дана розробка дозволить дослідити роботу секційного відвала в лабораторних умовах та напрацювати матеріали для виготовлення натурного зразка секційного відвала для бульдозерів на базі промислових тракторів, що дозволить суттєво збільшити ефективність використання бульдозера за рахунок обладнання його запропонованим секційним відвалом з ножовою системою нової конструкції. В подальшому доцільно розглянути дану конструкцію з метою оптимізації її маси за рахунок вибору матеріалів. Мета роботи – підвищення продуктивності бульдозерного обладнання за рахунок розробки нового технічного рішення – секційного відвала з використанням традиційної та просторової ножової системи (ПНС), а також ножової системи з виступними ножами (ВН) і бічними косинками (БК).
 • Item
  Розробка просторової ножової системи з комбінованим розміщенням ножів для неповоротного відвала бульдозера
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кіт, Олександр Вадимович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 126 сторінках, містить 110 ілюстрацій, 37 таблиць та 45 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена тим, що просторова ножова система (ПНС) направлена на зниження енергоємності копання ґрунту за рахунок поліпшення нагромадження і переміщення ґрунту по відвалу і зменшення втрат ґрунту у бічні валики. В даній кваліфікаційній роботі розглянуті шляхи дослідження і розробки принципово нових ножових систем для неповоротного бульдозерного відвала. Мета роботи - збільшення продуктивності бульдозера. З наукової точки зору створення і аналіз математичних моделей взаємодії бульдозерних неповоротних відвалів з ПНС з ґрунтом доповнить теоретичну базу щодо розрахунку і оцінки даного процесу, а створення фізичних моделей ПНС на базі неповоротного відвала бульдозера забезпечить наочність даного процесу та перевірку достовірності теоретичних розрахунків та припущень. З практичної точки зору вірогідність впровадження запропонованої ПНС ґрунтується на технологічності її конструкції за рахунок використання при її конструюванні сортаменту прокату і застосування традиційних зварних і болтових з’єднань.
 • Item
  Проектування слюсарно-механічної дільниці комплексного АТП з відновлення вала водяного насоса вантажного автомобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Євдокимов, Петро Олегович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 71 сторінці, містить 18 ілюстрацій, 21 таблицю та 8 використаних джерел. Актуальність роботи зумовлена необхідністю відновлення великої кількості деталей газорозподільчого механізму на підприємствах та організації технологічних процесів для подібних робіт. У кваліфікаційній роботі представлена розробка технологічного процесу з відновлення деталі на основі вихідних даних, розробка кожної операції з визначенням режимів роботи, штучного та штучно-калькуляційного часу, призначенням робітників необхідної кваліфікації та підбором необхідного обладнання та пристроїв. Наведено основні вимоги з охорони праці робітників, та принципи організації роботи. В економічній частині викладено співставлення собівартості відновлення деталі порівняно з новою, визначено строки окупності дільниці. На основі табелів обладнання та з урахуванням вимог щодо розміщення обладнання та охорони праці було складено план дільниці з обладнанням, підведенням води, відведенням стоків, необхідним рівнем освітлення та відповідною організацією робочих місць працюючих. Мета кваліфікаційної роботи – визначення найбільш доцільного та ефективного способу відновлення деталі та проектування відповідної дільниці згідно з вибраним процесом.
 • Item
  Двоканатна підвісна вантажна дорога з кільцевим рухом. Комплексний проект. Імітаційне моделювання динаміки приводу зі шківом змінного моменту інерції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Гроза, Єгор Сергійович
  UKR: Обсяг кваліфікаційної роботи – 55 аркушів, кількість рисунків – 21. Метою кваліфікаційної роботи є виконати проектний розрахунок вантажної канатної дороги з кільцевим рухом; встановити діапазон зміни моменту інерції шківа під час перехідних процесів у роботі приводу канатної дороги. Для досягнення поставленої мети у кваліфікаційній роботі вирішений ряд завдань, основними з яких є наступні: виконаний огляд і аналіз відомих існуючих конструкцій канатних доріг, та виконаний аналіз відомих патентних рішень; виконаний проектний розрахунок приводу зі шківом змінного моменту інерції; виконаний імітаційне моделювання приводу зі шківом змінного моменту інерції за допомогою програми Solidworks із застосування додатку SW Motion; отримані графіки моменту інерції та власної частоти; зроблені висновки за результатами виконання роботи; виконаний ряд графічних матеріалів, що ілюструють дану роботу, а також підготовлена відповідна презентація.
 • Item
  Модернізація автоцистерни для перевезення світлих нафтопродуктів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Велоз Круз, Джонні Роберто
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 64 сторінках, містить 30 ілюстрацій, 5 таблиць та 14 використаних джерел. В процесі виконання кваліфікаційної роботи зконструюйований резервуар автоцистерни для перевезення двох видів продукції без ії змішування, тобто встановлена герметична пегородка в середині цистерни, яка розділяє її навпіл. Дорожнє перевезення світлих нафтопродуктів автоцистерною, на відміну від інших перевезень автомобільним транспортом, є складним процесом, чим зумовлена необхідність застосування особливого обладнання, використання дозволів, погоджень маршрутів руху, особливих навичок водіння, забезпечення супроводу тощо.
 • Item
  Підвищення тягових властивостей легкового автомобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Велоз Круз, Андерсон Жозело
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 57 сторінках, містить 21 ілюстрацій, 10 таблиць та 11 використаних джерел. В даному дипломному проекті підвищуються тягові характеристики автомобіля Daewoo Lanos 1,5. Підвищення параметрів потужності здіййснюється за рахунок встановлення 4-ступеневої автоматичної коробки передач та підвищення об’єму двигуна до 1700 см3. Для цього виконані необхідні розрахунки на підставі конкретних технічних даних, побудувані графіки та проаналізувані тягово-швидкісні та паливно-економічні властивості модернізованого автомобіля. За результатами розрахунків побудувані зовнішні швидкісні, тягові та динамічні характеристики, визначені прискорення автомобіля на передачах, вивчені залежності швидкості автомобіля від шляху та швидкості автомобіля від часу при розгоні, зроблені розрахунки зупинного шляху автомобіля, досліджена залежність витрати пального від швидкості.
 • Item
  Проектування слюсарно-механічної дільниці з відновлення вала водяного насоса вантажного автомобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Безверхий, Вячеслав Юрійович
  UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 55 сторінках, містить 6 ілюстрацій, 18 таблиць та 17 використаних джерел. Актуальність роботи зумовлена необхідністю відновлення великої кількості деталей типу «Вал» на підприємствах та організації технологічних процесів для подібних робіт. У кваліфікаційній роботі представлена розробка технологічного процесу з відновлення деталі на основі вихідних даних, розробка кожної операції з визначенням режимів роботи, штучного та штучно-калькуляційного часу, призначенням робітників необхідної кваліфікації та підбором необхідного обладнання та пристроїв. Наведено основні вимоги з охорони праці робітників, та принципи організації роботи. В економічній частині викладено співставлення собівартості відновлення деталі порівняно з новою, визначено строки окупності дільниці. На основі табелів обладнання та з урахуванням вимог щодо розміщення обладнання та охорони праці було складено план дільниці з обладнанням, підведенням води, відведенням стоків, необхідним рівнем освітлення та відповідною організацією робочих місць працюючих. Мета кваліфікаційної роботи – визначення найбільш доцільного та ефективного способу відновлення деталі та проектування відповідної дільниці згідно з вибраним процесом.
 • Item
  Стрічковий конвеєр підвищеної енергоефективності для транспортування будівельних матеріалів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Арнаутов, Олег Дмитрович
  UKR: Обсяг кваліфікаційної роботи – 55 аркушів, кількість рисунків – 34. Мета роботи – розробка конструкції стрічкового конвеєра та обґрунтування раціональних значень його параметрів для підвищення енергоефективності транспортування будівельних матеріалів. Під час виконання кваліфікаційної роботи було здійснено огляд і аналіз існуючих конструкцій конвеєрів; проектний розрахунок конвеєра для транспортування піску з продуктивністю 200 т/год, швидкістю руху стрічки 1,6 м/с, довжиною горизонтальної проекції 90 м та висотою підйому вантажу 20 м; вибрано стрічку, виконано тяговий розрахунок, підібрано основні елементи приводу (двигун, редуктор, гальмо, муфти); проведено дослідження енергоефективності процесу транспортування різних будівельних матеріалів (зокрема, піску) та встановлено шляхи підвищення енергоефективності конвеєра, спроектованого у розділі 2; отримано, що підвищення енергоефективності стрічкового конвеєра, проектний розрахунок якого було виконано в розділі 2, є можливим у разі суттєвого збільшення ширини стрічки (до 1350 мм за роз-рахунком), внаслідок чого підвищиться продуктивність конвеєра до 1500 т/год; при цьому зменшення питомих енерговитрат становитиме до 6,5 %, що свідчить про те, що такий підхід доцільно використовувати при проектуванні енергоефективних конвеєрів великої продуктивності з помірною швидкістю транспортування вантажу (на рівні 1,6 м/с).