Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, магістрів та студентів "Науково-технічний прогрес на транспорті"

Permanent URI for this collection

Відбулась 29 березня 2021 р.
RU: Всеукраинская научно-техническая конференция молодых ученых, магистров и студентов "Научно-технический прогресс на транспорте" (29 марта 2021 г.)
EN: All-Ukrainian Scientific and Technical Conference of Young Scientists, Masters and Students "Scientific and Technical Progress in Transport" (March 29, 2021)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Науково-технічний прогрес на транспорті
    (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021)
    UK: У збірнику тез доповідей подано результати досліджень здобувачів вищої освіти й молодих учених, які присвячено проблемам науково-технічного прогресу у сфері залізничного транспорту. Публікацію здійснено за підсумками Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів «Науково-технічний прогрес на транспорті», яку проведено (заочно) 29 березня 2021 року в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник тез доповідей призначено для здобувачів вищої освіти й молодих учених.