Інші праці КПтаІМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Переклад у галузі металургії, економіки і менеджменту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шаркова, Наталія Федорівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (бакалаврський рівень) під час практичних занять з дисципліни «Переклад у галузі металургії, економіки і менеджменту». Навчально-методичні рекомендації базуються на аналізі текстів та доповнені різними лексичними тренувальними вправами, призначеними для засвоєння матеріалу, а також тренування словникового запасу, словотворчих моделей, передбачених програмою з даної дисципліни.
 • Item
  Іноземна мова. Частина ІІ: магістерський рівень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Давидова, Тетяна Анатоліївна; Кирпита, Тамара Володимирівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (магістерський рівень) під час виконання практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова». Навчально-методичні рекомендації забезпечені текстами, метою яких є навчання різним видам читання; вправами на засвоєння термінологічної лексики, перекладу, та контролю розуміння змісту прочитаного матеріалу, а також нормативним курсом англійської граматики для вивчення.
 • Item
  Іноземна мова в IT
  (Український державний университет науки і технологій, Дніпро, 2023) Кирпита, Тамара Володимирівна; Давидова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Методичні вказівки містять завдання для самостійного вивчення основних розділів граматики англійської мови і розвитку навичок вживання комп’ютерної термінології, тестові завдання для контролю знань, тексти для читання та розуміння іноземного матеріалу. Призначено для студентів спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі (бакалаврський рівень).
 • Item
  Ways to Develop Critical Thinking in English Classes
  (ПП «Ліра ЛТД», Дніпро, 2022) Kyrpyta, Tamara V.
  ENG: The article discusses methods and approaches to organizing a foreign language class in such a way that it promotes the development of critical thinking in students. The main stages of the critical thinking teaching methodology are highlighted, and sample tasks for each stage are provided.
 • Item
  Мовне втілення категоріі страшного в повісті Дж. Ш. Ле Фаню «Кармілла»
  (ПП «Ліра ЛТД», Дніпро, 2022) Кирпита, Тамара Володимирівна; Давидова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: У статті розглядається страх як один з ключових концептів культури, а також його втілення у повісті Дж. Ш. Ле Фаню «Кармілла». Аналізуються погляди видатних філософів на феномен страху та його зв’язок з ключовими естетичними категоріями.
 • Item
  Роман Джеймса Стівенса «Глечик золота» й ірландський національно-визвольний рух
  (el-conf.com.ua, 2022) Кирпита, Тамара Володимирівна
  UKR: У статті розкривається вплив політичних поглядів ірландського письменника Джеймса Стівенса на його творчість, зокрема, на його найвідоміший роман «Глечик золота». У романі відобразилося прагнення ірландського суспільства до незалежності, до національного самовизначення. Читаючи роман, легко помітити, що його автор був ідейно близьким до руху «Ірландського Відродження», метою якого було оживити міфи і легенди Ірландії й сприяти розвитку нової літературної традиції, пов'язаної з національним визволенням.
 • Item
  Латинська мова
  (ІПБТ УДУНТ, 2022) Проніна, Ганна Михайлівна; Абрамова, Олена Вікторівна
  UKR: Містить основні відомості з фонетичного та лексико-граматичного устрою латинської мови, а також вправи, крилаті вислови та автентичні тексти для опрацювання. Призначений для студентів спеціальності 035 – Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (бакалаврський рівень).
 • Item
  Множинність інтерпретацій «Оберту гвинта» Генрі Джеймса
  (СГ НТМ «Новий курс», Харків, 2021) Кирпита, Тамара Володимирівна
  UKR: Стаття призначена інтерпретації новели Генрі Джеймса. Досліджено стилістичні та композиційні засоби, за допомогою яких втілюється цілеспрямована двозначність оповідання. Підкреслено важливу роль літературних експериментів Джеймса в подальшому формуванні та розвитку модерністської літературної традиції.