Випуск 24

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Вип. 24 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Определение усилий при продольной надвижке двухпролётного неразрезного пролётного строения
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Закора, Александр Леонтиевич; Ключник, Сергей Владиславович; Марочка, Виталий Владиславович
  RUS: В статье отслеживаются изменения усилий в сечениях аванбека и пролётного строения на всех этапах его продольной надвижки.
 • Item
  Структура пространственных матриц для комбинированных колебаний многомерных стержневых систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Распопов, Александр Сергеевич
  UK: Розглядається динаміка багатокомпонентних стрижневих систем з використанням теорії графів та автоматів. Показано, що структурний склад таких моделей можна задавати за допомогою просторових матриць на основі дослідження топологічних властивостей графа системи. В кожному випадку аналізується можливість реалізації послідовної схеми шляхом сполучень між собою типових логічних елементів.
 • Item
  Застосування матеріалів та добавок для модифікації технологічних і експлуатаційних властивостей ремонтних составів спеціального призначення при ремонті будівель та інженерних споруд на транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Громова, Олена В'ячеславівна; Палій, В. В.
  UK: У статті розглянуто один із напрямів створення ремонтного матеріалу із заданими технологічними та експлуатаційними властивостями шляхом застосування модифікуючих добавок направленої або поліфункціональної дії. Встановлено вимоги до ремонтних складів спеціального призначення для різних умов експлуатації споруди і виділено категорії матеріалів для ремонту. Зроблено огляд сучасних синтетичних добавок і добавок-мікронаповнювачів для модифікації властивостей ремонтних складів спеціального призначення.
 • Item
  Построение математической модели фрикционно-полимерного поглощающего аппарата
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Мямлин, Сергей Витальевич; Науменко, Н. Е.; Никитченко, А. А.
  UK: Розглянуто алгоритм побудови математичної моделі роботи фрикційного поглинального апарату.
 • Item
  Визначення строку служби несучих конструкцій моторвагонного рухомого складу із застосуванням методики порівняння їх динамічної навантаженості
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Бондарєв, Олександр Матвійович; Горобець, Володимир Леонідович; Грущак, Іван Михайлович
  UK: У статті на прикладі електропоїздів серії ЕР9 пропонується варіант оцінювання строку служби несучих конструкцій моторвагонного рухомого складу, які є аналогами, на підставі результатів порівнювального аналізу експериментально виміряних в умовах експлуатації величин, що характеризують їх навантаженість та напружено-деформований стан.
 • Item
  О концепциях статистических измерений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Коротенко, Михаил Леонидович; Грановский, Роман Беркович; Гаркави, Наум Яковлевич; Федоров, Евгений Федорович; Филиппенко, Е. И.; Литвиненко О. Н.; Блохин, Евгений Петрович
  UK: Описано чотири концепції статистичних вимірів та методики обробки спостережень, які реалізують ці концепції; наведено приклади, в яких продемонстровано випадки правомірного і неправомірного використання при вирішенні виробничих задач результатів, отриманих по цих методиках.
 • Item
  Аналіз матеріалів розслідування сходів рухомого складу в кривих ділянках колії радіусом менше 350 м
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Рибкін, Віктор Васильович; Циганенко, Володимир Веніамінович; Губар, Олексій Васильович; Халіпова, Наталія Володимирівна
  UKR: В даній статті наведені результати аналізу сходів рухомого складу в кривих ділянках колії, що мали місце на залізницях України. Досліджено розподіл сходів за факторами впливу, такими як: радіус кривої, швидкість руху рухомого складу, тип рухомого складу, що зійшов, та причини сходів. Також проведено аналіз стану колії в кривих ділянках за даними вагонів-колієвимірювачів.
 • Item
  Вкладання безстикової колії на оздоровленому земляному полотні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Патласов, Олександр Михайлович; Арбузов, Максим Анатолійович; Рибкін, Віктор Васильович
  UKR: Розроблено методику визначення можливості укладання безстикової колії на оздоровленому земляному полотні. Введено такі критерії стабілізації земляного полотна як показник стабілізації та коефіцієнт стабілізації.
 • Item
  Оценка перегрева композиционных колодок на перевальных участках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Кванталиани, Г. Г.; Корженевич, Иван Петрович; Тодуа, Т. Г.; Торопов, Б. И.
  UK: Розглядаються способи оцінки перегріву композиційних колодок на перевальних ділянках.
 • Item
  Вплив пропущеного тоннажу та плану лінії на витрати при поточному утриманні колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Курган, Микола Борисович; Чернишова, Оксана Сергіївна
  UK: Наведено результати досліджень щодо зміни витрат матеріалів при поточному утриманні колії.
 • Item
  Модифицированный инструментальный способ съемки плана железнодорожного пути
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Корженевич, Иван Петрович
  UK: Запропоновано новий спосіб зйомки плану залізничної колії із застосуванням електронного тахеометра.
 • Item
  Визначення опору переміщення вібротрамбівки ґрунту на плоскій поверхні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Главацький, Казимир Цезарович; Черкудінов, Володимир Едуардович
  UK: Наведені варіанти зниження опору переміщення вібротрамбівки на плоскій поверхні.
 • Item
  Анализ устойчивости оптимальных планов возврата порожних вагонов с учетом вариаций суточных показателей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Фокша, Константин Сергеевич; Скалозуб, Владислав Васильевич
  UKR: У статті досліджено стійкість оптимальних планів повернення порожніх вагонів. Для стохастичної моделі планування методом статистичних досліджень отримано оцінку чутливостей планів до змін даних.
 • Item
  Анализ и многокритериальное планирование потоков в транспортных сетях с учетом интервальных неопределенностей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, Днепропетровск, 2008) Паник, Леонид Александрович
  UK: У статті розроблений метод і виконаний багатокритерійний аналіз потоків в мережевих моделях в умовах нечітких (інтервальних) початкових даних.RU: В статье разработан метод и выполнен многокритериальный анализ потоков в сетевых моделях в условиях нечетких (интервальных) исходных данных.
 • Item
  Моделювання залежності зведеного бюджету Украіни від агрегованої податкової ставки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Михайлова, Тетяна Федорівна; Піскунова, О. В.; Заікін, А. А.
  UK: Побудовано криву Лаффера для економіки України на основі статистичних даних за період з 1998 по 2006 рр. Порівняння середньої величини сукупної номінальної податкової ставки, встановленої в Україні, з розрахованою нами оптимальною ставкою показує, що отримане значення оптимальної сукупної номінальної податкової ставки в чотири рази менше за встановлене в Україні.
 • Item
  Взаимодействие колесных пар с рельсами пути
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Ильман, Валерий Михайлович; Скалозуб, Марина Владиславовна
  UK: Запропоновано методику розрахунку початкових точок контакту при взаємодії сімейства колісна пара –рейки. Досліджені стани колісної пари, з’ясовані типи її можливих особливих станів, перекидання елементіврухомого складу і сходження з рейок.
 • Item
  Разработка методики анализа эффективности основных производственных фондов операторов железнодорожного транспорта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Чередниченко, Михаил Семенович
  UK: Розроблено методику економічної оцінки щодо ефективності використання основних виробничих фондів операторів залізничного транспорту. Методика дозволяє розрахувати оптимальну потребу у вантажних вагонах з урахуванням фінансових і технологічних ризиків при виконанні перевезень як власними вагонами, так і вагонами інвентарного парку.
 • Item
  Усовершенствование планирования процессов расформирования составов с учетом оперативных данных автоматизированных систем управления грузовыми перевозками
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Бардась, Александр Александрович
  UK: Розроблено уточнену модель вибору черговості розформування составів на сортувальних станціях з врахуванням оперативних даних автоматизованих систем управління ватажними перевезеннями.
 • Item
  Метод моделирования непрерывных нечетких величин по экспериментальным данным
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Андрющенко, Вадим Александрович
  UKR: Розглянуто питання прогнозування часових характеристик руху вагонопотоків на основі нечіткого моделювання процесу перевезень.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна