Статті КБЖД

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 134
 • Item
  Improvement of the Automated Control Technology of Trains Traffic with Dangerous Goods
  (IEEE, 2021) Bibik, Svitlana I.; Nesterenko, Halyna I.; Muzykin, Mykhailo I.; Kuzmenko, Albina
  ENG: This article is devoted to the actual issue of improving the automated control technology of trains traffic with dangerous goods due to the addition of the existing set of tasks. These tasks are solved on the basis of operating automatized working places of dispatching personnel, by the software for decision-making support system developed on the basis of the graph of the Bayesian Belief Network that describes the security status of trains traffic en route. The scientific value of the article lies in the development of new technology for planning and managing the transport of dangerous goods through intelligent support for decisions at the tactical and operational levels.
 • Item
  Управління вантажними перевезеннями в умовах ризиків конкурентного середовища
  (Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2021) Бех, Петро Вікторович; Нестеренко, Галина Іванівна; Стрелко, Олег Григорович; Музикін, Михайло Ігорович
  UKR: Основна проблема, порушена перед Укрзалізницею, – це підвищення рентабельності й конкурентоспроможності на основі поліпшення якості обслуговування, вдосконалювання тарифної політики, технології та організації вантажних перевезень. Ця проблема являє собою комплекс завдань, що повʼязані з організацією вантажних перевезень. Характер і динаміка цих процесів значною мірою визначаються структурою власне ринку, в рамках якої можна виокремити два головних субʼєкти, що взаємодіють: транспортна система й споживачі транспортної продукції – відправники вантажу і вантажоодержувачі. Їхня стратегія поводження домагається основної мети – завоювання найвигідніших, домінуючих позицій на транспортному ринку.
 • Item
  Необхідні процедури для проведення експертної оцінки подовження терміну служби рухомого складу залізничного транспорту
  (ДП ДОСЗТ, 2021) Горобець, Володимир Леонідович
  UK: В даній статті наведені необхідні процедури для проведення експертної оцінки подовження терміну служби рухомого складу залізничного транспорту. У відповідності до положень Державного стандарту ДСТУ 2860-94 призначений термін (строк) служби це : «Календарна тривалість експлуатації, при досягненні якої експлуатацію об'єкта належить припинити незалежно від його технічного стану» . Це створювало передумови для виникнення кризисної ситуації в роботі залізничного транспорту, внаслідок необхідності практично повної його зупинки. Оцінка ресурсу конструкції є складною, різноплановою науковою проблемою та повинна вирішуватися фахівцями найвищої кваліфікації. Правильне, якісне виконання цих робіт забезпечує власнику рухомого складу технічну безпеку його подальшої експлуатації та правову підтримку - на випадок потрапляння рухомого складу в аварійні ситуації.
 • Item
  Нагальні питання теорії та практики подовження терміну служби рейкового рухомого складу
  (ДП ДОСЗТ, 2020) Жаковський, Олександр Дмитрович; Горобець, Володимир Леонідович; Саблін, Олег Ігорович
  UK: В цій статті розглянуто нагальні питання теорії та практики подовження терміну служби рейкового рухомого складу. Завдяки усвідомленню значення проблеми оцінки та забезпечення ресурсу залізничної техніки було проведено цілу низку фундаментальних робіт, метою яких була розробка концепції визначення можливості та умов подовження терміну експлуатації магістрального рейкового рухомого складу, оцінки його залишкового ресурсу, розробки методів наукового обгрунтування результатів наукових досліджень.
 • Item
  Обговорення ефективності систем пожежегасіння на залізничному транспорті
  (ДП ДОСЗТ, 2021) Горобець, Володимир Леонідович; Коваленко, Валентина Володимирівна
  UK: В даній статті обговорюються ефективні системи пожежогасіння на залізничному транспорті.
 • Item
  Дослідження структури вагонопотоків по прибутті та відправленні сортувальної станції X
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Горобець, Володимир Леонідович; Музикіна, Світлана Ігорівна
  UKR: Наукова робота має за мету аналіз наявної організації вагонопотоків по сортувальній станції із метою зменшення простою вагонів. Методика. Використовуючи методи математичної статистики, були побудовані гістограми розподілу вагонопотоків сортувальної станції та проведено оцінювання їх параметрів. Проаналізовано виконання основних кількісних та якісних показників роботи станції. Для аналізу впливу об’єму переробки на елементи простою на станції транзитного вагону із переробкою побудувано графік залежності елементів простою вагонів від об’єму переробки. Характер зміни кривих на графіку наглядно відображує вплив об’єму переробки на два елементи простою: під накопиченням та в очікуванні виконання операцій. Результати. Підтверджено, що питання скорочення середнього часу простою вагонів усіх категорій на станції потрібно вирішувати за рахунок зменшення часу непродуктивного простою. Вірне визначення середнього часу знаходження на станції транзитних вагонів із переробкою має важливе значення, тим паче в умовах нової системи економічного стимулювання. Але до цього часу так і немає окремої методики визначення простою вагонів, яка б дозволяла об’єктивно враховувати технічну оснащеність та технологію роботи і не давала місця для суб’єктивних рішень. Наукова новизна. Одним із основних видів непродуктивного простою при перевезенні вантажів залізничним транспортом є простій на сортувальних станціях в очікуванні виконання технологічних операцій через завантаженість системи. Зменшення цього показника можливе при раціональному використанні пропускної спроможності сортувальних станцій за умови раціонального розподілу вагоно- та поїздопотоків між основними сортувальними станціями Укрзалізниці. Практична значимість. Аналіз зміни елементів простою в залежності від об’єму переробки дозволяє не тільки цілеспрямовано визначати методи по скороченню простою вагонів, але й здійснювати вірну оцінку роботи колективу станції, а також корегувати норму простою вагонів.
 • Item
  Расчет зоны «уязвимости» объекта при возможном теракте с применением химического агента
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Беляев, Николай Николаевич; Берлов, Александр Викторович; Калашников, Иван Владимирович; Козачина, Виталий Анатольевич
  RU: Цель. Работа предполагает разработку численной модели для расчета зоны «уязвимости» возможного объекта атаки террориста с применением химического агента в условиях застройки. Зона «уязвимости» представляет собой территорию возле объекта атаки, где эмиссия химического агента при теракте приведет к нежелательным последствиям. Эмиссия химического агента вне зоны «уязвимости» не создаст опасной концентрации возле объекта атаки. Методика. Для решения поставленной задачи использовано уравнение для потенциала скорости, на базе которого определено поле скорости ветрового потока, и уравнение, сопряженное с уравнением массопереноса в атмосферном воздухе химического агента, выброшенного в случае теракта. При моделировании были учтены неравномерное поле скорости ветрового потока, атмосферная диффузия, интенсивность выброса химически опасного вещества. При численном интегрировании уравнения для потенциала скорости использован метод Самарского А. А. Для численного решения сопряженного уравнения введены новые переменные и применена неявная разностная схема расщепления. Особенностью разработанной численной модели является возможность оперативной оценки зоны «уязвимости» возле возможного объекта атаки. Результаты. Разработанная численная модель и компьютерная программа могут быть использованы для научно обоснованной оценки положения зоны «уязвимости» возле значимых объектов в случае возможных терактов с применением химических (биологических) агентов. Построенная численная модель может быть реализована на компьютерах малой и средней мощности, что позволяет широко использовать ее для решения задач рассматриваемого класса при разработке плана ликвидации в аварийной ситуации. Представлены результаты вычислительного эксперимента, позволяющие оценить возможности этой численной модели. Научная новизна. Предложена эффективная численная модель для расчета зоны «уязвимости» возле объекта, который может быть целью террористической атаки с применением химического агента. Модель основана на численном интегрировании уравнения для потенциала скорости и уравнения, являющегося сопряженным к уравнению массопереноса химически опасного вещества в атмосфере. Практическая значимость. Разработанная модель может быть использована для организации защитных мероприятий возле объектов возможной химической атаки террориста.
 • Item
  Удосконалення диспетчерського регулювання руху поїздів за допомогою введення оперативних зон
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Нестеренко, Галина Іванівна; Бех, Петро Вікторович; Музикін, Михайло Ігорович; Авраменко, Світлана Ігорівна
  UKR: Мета. У роботі необхідно дослідити доцільність передачі автоматичного керування малодіяльними станціями дільниці (за принципом диспетчерської централізації) черговим по опорних станціях. Методика. У статті проаналізована робота вантажонапружених дільниць ПАТ «Українська залізниця». Виявлено, що інформаційна завантаженість диспетчерів, що керують рухом поїздів на дільницях головного ходу, повсякчас перевищує допустимий рівень. Досліджено можливість використання технології диспетчерського регулювання руху поїздів за допомогою введення оперативних зон. Результати. Виявлено, що ємності приймально-відправних колій на станціях дільниці вкрай обмежені. Займання обгінних колій «залишеними» поїздами заважає проведенню будь-яких регулювальних заходів усередині дільниці. Поїзди слідують один за одним без надання пріоритету, тобто слідують по дільниці в тому порядку, в якому вони надійшли на неї. Через обмежену кількість колій на переддільничній проміжній станції вантажні поїзди розставляють під обгін пасажирськими на далеких підходах. Це призводить до втрат дільничної швидкості й знижує рівень використання пропускної здатності дільниць. Уведення оперативних зон значно скоротить інформаційні потоки й полегшить працю поїзних диспетчерів дільниці, створить необхідні умови для творчого прийняття рішень із внутрішньодільничного регулювання, сприятиме підвищенню дільничної швидкості руху поїздів. Наукова новизна. У статті розроблена нова технологія вдосконалення управління поїзними дільницями шляхом розділення їх на оперативні зони. У кожній зоні, що складається з двох-трьох перегонів, рухом поїздів може керувати черговий опорної станції, що виконує в цьому випадку функції поїзного диспетчера. Практична значимість. Запропоновано на резервні колії переддільничних проміжних станцій виставляти состави з технічних станцій, які простоюють у зв’язку з нерівномірністю руху, особливо з кінцевих станцій (стикових пунктів) дільниць обігу локомотивів. Укладання резервних колій і їх утримання, ураховуючи періодичність використання й зменшену допустиму швидкість руху, можна дозволити за менш жорсткими нормами влаштування земляного полотна, баластної призми, епюри шпал, з урахуванням використання стрілочних переводів та колій, знятих з експлуатації.
 • Item
  Methods and Results of Evaluating the Dual-Power Electric Train Crew Elements Service Life
  (IOP Publishing, 2020) Horobets, Volodymyr L.; Sablin, Oleh I.; Fedorov, Yevhen F.; Horobets, Yevhen; Bolotov, Oleksij O.; Jangulova, Olga L.
  EN: The article assesses the long-term strength of the vibration damper assembly of a double power transmission of electric trains manufactured by «Hyundai-Rotem Company». The technique is described and the analysis of the service life of the elements of the chassis of the electric train is made. The presence and nature of micro cracks in the loaded elements of the vibration damper assembly was evaluated after a full cycle of vibration bench tests. The influence of vertical vibrations of the electric train body on the level of dynamic load and the service life of the bearing elements of the vibration damper assembly is considered. The service life of the vibration damper at the end of the service life has been estimated by comparing working hours and “statistical playback”. The calculation of the resource by the method of "statistical reproduction" confirms the possibility of operating the vibration damping module (second modernization) for 50 years from the date of construction. The influence of the vibration damper position on its dynamic loading is checked. The main stages and sequence of tests for estimation the resource of the longitudinal vibration damper module of a double-fed electric train are also considered, including methodological, calculated and experimental confirmation of the reliability and durability of the unit, which was studied as part of a comprehensive work.
 • Item
  Аналіз технології організації короткопробіжних перевезень у транспортному вузлі
  (Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна, 2020) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Бібік, Світлана Ігорівна; Горобченко, Діана Сергіївна
  UKR: У роботі проаналізовано існуючу технологію організації короткопробіжних перевезень та надані пропозиції з удосконалення планування маршрутів рухомого складу для скорочення експлуатаційних витрат та розподілення вантажної роботи між різними видами транспорту у вузлі. Досліджено доцільність прогнозних розрахунків обсягів вантажної роботи на формування достовірного добового планування.
 • Item
  Дослідження функціонування залізничних полігонів із слабко завантаженими напрямами
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 2020) Стрелко, Олег Григорович; Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Бібік, Світлана Ігорівна
  UKR: Вдосконалення управління перевізним процесом на залізницях представляє актуальну наукову проблему. Підвищення ефективності та якості перевізного процесу пов’язано зі створенням і підтримкою оптимальних умов експлуатації залізничних ліній, що дозволяють організовувати рух поїздів з максимальною інтенсивністю. Задача полягає в тому, щоб знайти максимальну величину потоків декількох призначень, які одночасно можуть слідувати між декількома парами точок.
 • Item
  Formulation of the Mathematical Model for the Planning System in the Carriage of Dangerous Goods by Rail
  (IOP Publishing, 2020) Bibik, Svitlana I.; Strelko, Oleh; Nesterenko, Halyna I.; Muzykin, Mykhailo I.; Kuzmenko, Albina
  ENG: The paper aims to the topical issue of improving the system in the planning of carriage of dangerous goods by rail subject to ensuring a high level of safety of the transport process and minimal costs for its implementation. Formalization of this process leads to the formation of an optimization task of the two-stage mathematical model. To implement the first stage, a mathematical model in searching the best route based on risk minimization is developed. In order to exclude the unacceptably complex and expensive options for the carriage of dangerous goods from the many possible routes, the authors abided by the condition not to exceed the critical operating costs. The second stage in the process of planning routes for dangerous goods takes into account the hazard identification study in the technological process of car movement with dangerous goods. Considering that the probability of a potential traffic accident is a complex random variable, which is due to a set of elementary previously unknown events, its estimation was made on the basis of the Bayesian approach. Based on the simulation results, the following reliability values are determined at which a transport accident should not emerge.
 • Item
  Роль критичного мислення та рефлексивної культури вчителів біології у формуванні професійних компетентностей
  (ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2020) Сидоренко, Ганна Григорівна; Турицька, Тетяна Григорівна
  UK: Визначено та проаналізовано структурні компоненти професійних компетентностей вчителя та умови, спрямовані на їх удосконалення. У статті розглядається проблема формування критичного мислення та культури рефлексії у післядипломній освіті вчителів біології під час їх підготовки до навчального процесу. Представлено досвід дослідження педагогів в системі післядипломної освіти. Проведено аналіз літератури в області досліджуваної проблеми. У статті проаналізовано форми і методи роботи, орієнтовані на підвищення рівня розвитку критичного мислення вчителів біології. Автори проводять аналіз шляхів вирішення даної проблеми, яка стала предметом широкого наукового дослідження. Звертаючи увагу на специфіку використання традиційних педагогічних технологій під час роботи з дорослою аудиторією, роблять висновок про те, що саме розвиток критичного мислення та рефлексивної культури вчителів є необхідним компонентом у формуванні професійних компетентностей. Висвітлено спроби сучасних авторів пристосувати визначення й трактування поняття критичного мислення для досягнення певної педагогічної мети або конструювання певної педагогічної (освітньої) моделі. Головна умова успішного використання технологій, спрямованих на розвиток критичного та креативного мислення, є власне розуміння і прийняття вчителем ідеї про необхідність розвитку критично мислити, вчитель повинен сам вміти це робити. Професія педагога особлива – від результатів нашої діяльності залежить майбутнє учнів як громадян країни, наскільки вдалими вони будуть, вироблення у них впевненості у самовдосконаленні та постійному продовженні освіти протягом усього життя. Кожен педагог працює на своєму рівні творчості, постійно його підвищуючи і розвиваючи. Тому актуальність розкриття визначеної проблеми полягає в завданні педагога – змінити практику своєї роботи, щоб сприяти активному навчанню учнів.
 • Item
  Розвиток критичного мислення та рефлексивної культури вчителів біологіі як невід’ємна складова удосконалення професійних компетентностей
  (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, Україна, 2020) Сидоренко, Ганна Григорівна; Турицька, Тетяна Григорівна
  UK: На сучасному етапі модернізації системи освіти України ставиться завдання підвищення якості освіти, одним із шляхів удосконалення якої є впровадження у навчально-виховний процес компетентнісного підходу. Це в свою чергу вимагає в системі післядипломної освіти розробки ефективних технологій удосконалення та розвитку у вчителів професійних компетентностей. Для розвитку професійних компетентностей вчителя біології потрібно використовувати як індивідуальні, так і колективно-групові методи професійного навчання. Формування рефлексивної культури має розглядатися як необхідний компонент розвитку професійних компетентностей, які і визначають концептуальний напрямок сучасної освіти.
 • Item
  Моніторинг ротавірусної інфекції серед населення м. Павлоград
  (Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна, 2020) Говоруха, Олена Ю.; Турицька, Тетяна Григорівна; Сидоренко, Ганна Григорівна
  UK: Проводили епідеміологічну оцінку поширення ротавірусів серед дітей м. Павлоград. Дослідження виконували на базі «Павлоградської міської лікарні № 4» ДОР. Для виявлення ротавірусів у фекаліях використовували імунохроматографічний одноетапний тест «РотаСтік» (Novamed Ltd, Ізраїль) та тест-систему «DRG Rotavirus Antigen (EIA-3509)» (DRG International Inc., США). Оцінку зміни титру антитіл проводили на мікропланшетному рідері «Spark» Tecan, Швейцарія). Встановлено, що частота виявлення ротавірусної інфекції у дітей становила 6,4%, що було значно вище середнього показника за 2019 р., який склав – 16,8%. Найбільш разливою групою дітей як у поточних дослідженнях, так і при ретроспективному аналізі були діти віком від 2 до 5 років, де частота виявлення ротавірусів становила 67,9%, а за 2019 р. – 51,0%. Захворювання в основному реєстрували взимку: частота випадків ураження на ротавірусну інфекцію склала у групі дітей – 53,1%.
 • Item
  Забезпечення вдосконалення профілактичних заходів під час перевезень небезпечних вантажів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Переста, І. Я.; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Музикіна, Світлана Ігорівна; Зеленько, Юлия Владимировна; Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: В статті обговорено шляхи вдосконалення профілактичних заходів під час перевезень небезпечних вантажів, зокрема технології ліквідації наслідків витоків нафтопродуктів при транспортуванні.
 • Item
  Прогнозування експлуатаційних характеристик напайок головних контролерів для електровозів різних українських виробників
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Коваленко, Валентина Володимирівна; Горобець, Володимир Леонідович; Устименко, Артем Павлович
  UK: На основі макро- та мікроструктурного, фазового та мікрорентгеноспектрального аналізів в роботі проведена оцінка експлуатаційних характеристик напайок головних контролерів для електровозів різних українських виробників.
 • Item
  Practical Aspects of Improving the Operation Interaction of the Station and Sidings
  (Silesian University of Technology, Katowice, 2019) Nesterenko, Halyna I.; Muzykin, Mykhailo I.; Avramenko, Svetlana I.
  ENG: Summary. This research deals with the analysis of the main parameters of the freight operation at the railway station. The modern scientific works on improving the interaction of the station and sidings were analysed. In order to improve the operation interaction of sidings with the Dnipro-Holovnyi railway station and to reduce the time of cars` inactivity, an improved technology of work was proposed. The variants of operation interaction of the station and sidings according to the existing and improved technology were compared. The improved technology of the station's operation makes it possible to significantly reduce the inactivity of local car and the average duration of the car's standing under one cargo operation. The track occupancy coefficient in the receiving-departure yard decreases as well.
 • Item
  Аналіз доступності вокзалів АТ «Українська залізниця» для людей з обмеженими можливостями
  (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Луганск, 2019) Музикін, Михайло Ігорович; Нестеренко, Галина Іванівна; Авраменко, Світлана Ігорівна
  UKR: У даній статті розглянуте питання проблем перевезення людей з обмеженими можливостями. Проведено аналіз доступності вокзалів Дніпро, Запоріжжя-1, Львів, Чернівці та Чоп для людей з обмеженими можливостями. Надані рекомендації щодо безперешкодного доступу до вокзалів для маломобільних пасажирів. Створити всі умови для того, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями відчували себе вільно і впевнено – саме в цьому полягає завдання держави в сфері соціального захисту населення.
 • Item
  Non-Destructive Control Data Analysis of Railroad Foundation Constructions
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2019) Trofimov, Alexander; Kuzmenko, Albina I.; Nesterenko, Halyna I.; Avramenko, Svitlana I.; Muzykin, Mykhailo I.; Mormul, Nikolaj; Sokhatsky, Anatoliy
  ENG: Abstract. The evaluation of the parameters of multi-layered foundations (railroad basis, foundations of railway structures, etc.) plays an important role in ensuring the safe movement of trains. The method of estimating the mechanical and geometric parameters of such foundations based on the solutions of inverse problems for multi-layered elastic packets is proposed. As input data for such problems the measured displacements of certain points on the package surface are used. The method allows estimating the parameters of the a priori distribution of unknown variable parameters, identifying and excluding outliers of the measured data from the created model, and constructing a posteriori estimation of the unknown parameters probability density with acceptable resolution. Proposed method can be used to create a new generation of equipment intended for non-destructive monitoring and estimating of the condition of the railroad basis and the foundations of artificial structures. The appropriate software of such vehicles based on the developed methods of data processing can be developed. The use of such equipment allows to operatively analyzing the state of individual areas of the railroad to decide on the need of repairing or replacing the railroad base or foundation of other elements of railroad infrastructure.