№ 03 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Аналіз промислових показників статичних перетворювачів тягового електроприводу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: Проведено аналіз промислових показників перетворювачів тягового електроприводу для розробки рекомендацій по його раціональним конструктивним параметрам. Дослідження, проведені автором, дозволили встановити, що використання рідинного охолодження в тягових статичних перетворювачах дозволить зменшити приблизно на 7…8 % габаритні показники у порівняні з повітряним примусовим.
 • Item
  Снижение техногенной нагрузки на водоем при сбросе сточных вод за счет повышения эффективности отстойников
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Беляев, Николай Николаевич; Долина, Леонид Федорович; Козачина, Виталий Анатольевич
  RU: Целью данной работы является разработка численной модели массопереноса (CFD модель) в горизонтальном отстойнике, позволяющей учитывать при моделировании геометрическую форму отстойника и его конструктивные особенности.
 • Item
  Впровадження сигнальних тороїдальних трансформаторів СТ-4.ТА
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Сердюк, Тетяна Миколаївна; Євдокименко, А. Л.
  UK: В роботі дано обґрунтування впровадження модернізованого сигнального трансформатору типу СТ-4.ТА з тороїдальним сердечником, що дозволяє зменшити масу та габарити приблизно в 2 рази, знизити вплив електромагнітних завад, випромінюваних трансформатором, на суміжні пристрої, підвищити ККД. Дослідний зразок і лабораторні випробування трансформатору типу СТ-4.ТА було виконано підприємством ТОВ «НВО «Трансавтоматика», м. Дніпропетровська, Україна.
 • Item
  Автоматизований комплекс діагностування реле залізничної автоматики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бондаренко, Борис Маврович
  UK: Запропоновано вимірювальний діагностичний комплекс для автоматизованого діагностування електромагнітних реле залізничної автоматики першого класу надійності. Наведено способи визначення їх механічних параметрів, що дозволяє виключити людський фактор із контролю, підвищити надійність приладів залізничної автоматики й безпеку руху залізничного транспорту.
 • Item
  Експериментальне дослідження аварійних реле залізничної автоматики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Куриленко, Олена Яківна
  UK: Одним з факторів, що визначають безпеку руху на залізницях України є стійка робота залізничної автоматики в умовах нестабільності напруги живлення. Аварійна схема живлення автоматики збирається під дією аварійних реле, які характеризуються різним часом спрацьовування і відключення при різній напрузі на котушці. Автором проведені експериментальні дослідження, метою яких є визначення мінімальної напруги спрацьовування аварійних реле. Представлені методи обробки отриманих експериментальних даних і доведено доцільність використання в подальших дослідженнях середнього значення параметру.
 • Item
  Автоматизація вимірювання контактного тиску в реле залізничної автоматики типу НМШ та РЭЛ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Профатилов, Володимир Іванович
  UK: В даній статті запропоновано метод автоматизованого вимірювання контактного тиску реле залізничної автоматики. Метод ґрунтується на особливостях конструкції електромагнітних реле залізничної автоматики, в яких відпадання якоря здійснюється під дією власної ваги якоря. Даний метод дозволяє вирішити комплексну задачу автоматизації вимірювання механічних параметрів електромагнітних реле залізничної автоматики без зняття кожуха відповідно до експлуатаційно-технічних вимог до реле першого класу надійності.
 • Item
  Автоматизоване вимірювання параметрів рейкових кіл
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Сердюк, Татьяна Николаевна
  UK: Удосконалено метод автоматизованого технічного обслуговування рейкових кіл шляхом виміру параметрів рейкових кіл і кодів АЛС з вагону-лабораторії, включаючи дослідження гармонійного складу зворотного тягового струму і розрахунок ймовірностей розподілу амплітуд гармонійних завад в рейкових колах. Розроблені алгоритми для визначення типу кодових сигналів в рейкових колах, типу КПТШ, амплітудних та часових параметрів кодів і параметрів рейкових кіл. Контроль справності рейкового кола виконується на основі аналізу даних (ЕРС), записаних з приймальних котушок АЛС вагону-лабораторії.
 • Item
  Вибір об’єктів діагностування та контролю електричної централізації з урахуванням впливу відмов на рух поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Маловічко, Володимир Володимирович; Рибалка, Роман Володимирович; Маловічко, Наталія Валентинівна; Мелешко, В. В.
  UK: В роботі проведено розстановку пріоритетів при виборі об’єктів діагностування та контролю ЕЦ, з урахуванням статистики відмов та затримок у русі поїздів
 • Item
  Введення потокових даних ПК при вимірі сигналів тонального рейкового кола
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Романцев, Іван Олегович
  UK: В роботі приведений метод вводу потокових даних для включення вимірної апаратури з метою проведення електричних вимірів тонального рейкового кола за допомогою аналого-цифрового перетворювача в режимі реального часу.
 • Item
  Генератор манипулированных импульсов тональной рельсовой цепи
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Романцев, Иван Олегович; Гаврилюк, Владимир Ильич
  RU: Рассмотрены частотные характеристики приемной и передающей аппаратуры, предложены сигналы не синусоидальной формы, проанализированы их частотные характеристики, рассмотрены сигналы на выходе рельсовой линии, варианты схемной реализации генератора первичного сигнала.
 • Item
  Захист двигуна компресора електропоїзда ЕР2
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Дубинець, Леонід Вікторович; Краснов, Роман Володимирович; Устименко, Дмитро Володимирович
  UKR: Описано систему захисту електродвигунів компресорів на електропоїздах серії ЕР2. Запропонована нова схема захисту двигуна ДК 409 (ДК 406) компресора (ЕК 7Б) на електропоїздах серії ЕР2, яка побудована на сучасній елементній базі. Така схема забезпечує чіткий і надійний захист електричної машини, поєднує в собі функції захисту при перевантажені тривалими струмами так і випадку К.З. Схема більш надійно захищає ізоляцію якірної обмотки двигуна від перегрівання при перевантаженнях у порівнянні із типовою схемою захисту на базі теплових електромагнітних реле. Працездатність і надійність функціонування уніфікованого блоку захисту перевірено в умовах експлуатації на електропоїзді ЕР2 приписаного до локомотивного депо ТЧ8 Придніпровської залізниці.
 • Item
  Исследование электрических машин подвижного состава магистрального и промышленного транспорта в условиях тепловых нагрузок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Афанасов, Андрей Михайлович
  RUS: Приведены результаты анализа тепловых процессов, протекающих в обмотках тяговых электрических машин при их испытаниях на нагрев методом взаимной нагрузки. Получены аналитические выражения, позволяющие определить степень расхождения тепловых нагрузок обмоток якорей испытуемых электромашин по значениям их к.п.д., удельных потерь мощности и относительного отклонения их магнитных характеристик.
 • Item
  Електромагнітна сумісність тягового перетворювача електровозу з колами залізничної автоматики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: У статті представлені результати дослідження, за допомогою імітаційної моделі, впливу процесів у тяговому перетворювачі підвищеної частоти на системи автоматики електрифікованих змінним струмом ділянок залізниць.