Магістерські роботи кафедри Економіка та менеджмент (КЕМ)

Permanent URI for this collection

UK: Магістерські роботи кафедри "Економіка та менеджмент"
EN: Master Thesis Department of Economics and Management

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 61
 • Item
  Удосконалення мотивації праці персоналу Криворізької дирекції залізничних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Богдан, Валентина Іванівна
  UKR: У магістерській дипломній роботі представлений огляд теоретичних основ мотивації та стимулювання праці. Розкрито сутність, основні теорії та методи мотивації та стимулювання праці. Проведено аналіз використання трудових ресурсів Криворізьської дирекції залізничних перевезень та системи мотивації і стимулювання праці. Розроблено система оцінювання результативності праці апарату управління з урахуванням особливостей виробничого процесу дирекції залізничних перевезень Удосконалено механізм преміювання апарату управління на основі результатів оцінки праці. Розроблено система мотивації та стимулювання праці робітничого персоналу на основі впровадження відрядної форми оплати праці. Ключові слова: аналіз, теорія, методи, мотивація, стимулювання праці, персонал, дирекція залізничних перевезень, система оцінювання, апарат управління, механізм преміювання, відрядна, оплата праці.
 • Item
  Управління проектом створення додатку відеодзвінків з підвищено безпекою «JustCall»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Ясінська, Дар’я Олександрівна
  UKR: Дипломна робота присвячена розробці додатку для здійснення відеодзвінків з підвищеною безпекою. Дана тема на сьогодні є досить актуальною, так як завдяки віддаленому режиму навчання та роботи кількість користувачів подібних додатків зростає щоденно. Основною задачею є надання якісного зв’язку та збереження конфіденційності даних користувачів. Робота містить аналіз проблем, недоліків та переваг існуючих додатків, а також обґрунтування проблеми конфіденційності та безпеки користувачів. Соціальна значимість досліджуваного проекту полягає в тому, що всі користувачі зможуть різними способами взаємодіяти між собою шляхом особистих повідомлень, дзвінків, відеодзвінків, листів, коментарів. Проект має хороші перспективи для реалізації в Україні. Запланований додаток створюється з максимальним фокусом клієнтури. Для цього він буде володіти максимальною простотою і лаконічністю інтерфейсу, адже сервіс призначений для абсолютно різних людей з різними інтересами.
 • Item
  Удосконалення системи менеджменту вагоноремонтного заводу в сучасних умовах господарювання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Толмачов, Павло Іванович
  UKR: Магістерська робота присвячена удосконаленню системи менеджменту вагоноремонтного заводу в сучасних умовах господарювання. Основною задачею є оптимізація та структуризація операційного менеджменту, підвищенню трудової мотивації, продуктивності праці виробничого та адміністративного персоналу. Впровадження даного проекту дозволить отримати економічний ефект, який буде виражений у зниження собівартості продукції за рахунок зниження виробничого браку, підвищення якості продукції і відповідно її обсягу реалізації, що в цілому дасть можливість підприємству утримувати свої позиції на ринку, підвищити конкурентоспроможність продукції, збільшувати свою доходну частину.
 • Item
  Управління проектом впровадження будівництва нових вагонів на вагоноремонтному заводі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Ситик, Володимир Володимирович
  UKR: В магістерській роботі розроблено проект впровадження будівництва нових вагонів на вагоноремонтному заводі, що надає можливість підвищити показники виробничого-господарської діяльності підприємства, за рахунок підвищення обсягу роботи, зниження собівартості технологічної діяльності. Проаналізовано використання основних виробничих фондів, техніко-економічні показники діяльності підприємства – собівартість, прибуток, показники економічного стану підприємства, конкурентоспроможність організації. Результати роботи можуть бути застосовані у діяльності транспортно-промислових підприємств України.
 • Item
  Управління проектом створення виробництва паперових (крафт) пакетів та мішків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Сухай, Сергій Михайлович
  UKR: В магістерській роботі розроблено проект створення виробництва паперових (крафт) пакетів та мішків різного формату, розміру та товщини в залежності від їх призначення. Метою проекту є організація виробництва паперових пакетів та мішків, що дозволить збільшити кількість виробників екологічно чистої продукції з обов’язковим поступовим витісненням екологічно небезпечних поліетиленових пакетів та мішків. Очікувані результати проекту: після реалізації проекту збільшиться кількість паперових пакувальних виробів, зменшиться потреба в користуванні поліетиленовими, відповідно менше шкідливих речовин попаде в землю і покращиться екологічна ситуація регіону.
 • Item
  Проект створення проектно-орієнтованої компанії з надання консультаційних та управлінських послуг у м. Дніпрі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Стус, Вероніка Олександрівна
  UKR: В магістерській роботі розроблено проект створення проектно-орієнтованої компанії з надання консультаційних та управлінських послуг у м. Дніпрі, яке широко використовуючи методи проектного управління займається організацією ведення бізнесу на основі інвестиційних та інноваційних розробок. Робота містить аналіз проблем та перспектив проектного менеджменту в галузі інноваційної діяльності консультативних компаній в Україні, визначає основні внутрішні і зовнішні ресурси, що формують передумови для створення окремого бізнесу як аналогу індивідуального проекту. Також в роботі виконується обґрунтування проблеми та формування задуму проекту; оцінюються проектні альтернатив, розроблюються основні структури проекту та стратегії його реалізації на всіх фазах життєвого циклу; обґрунтовується системи моніторингу та управління критичними показниками проекту.
 • Item
  Розвиток системи мотивації персоналу на основі концепції вартісно- орієнтованого управління
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Скубченко, Діана Олегівна
  UKR: У дипломі досліджується проблема підвищення рівня ефективності системи мотивації персоналу АТ «Укрзалізниця» на основі концепції вартісно-орієнтованого управління підприємством. Проаналізовані ключові терміни та наукові роботи щодо поняття «вартісно-орієнтоване управління», «дисконтовані грошові потоки», «акціонерна вартість підприємства» та «економічна додана вартість». Досліджено сучасний стан системи мотивації робітників залізниці відповідно до сформованих ринкових умов господарювання, проаналізовано фінансово-економічні показники господарської діяльності УЗ, якісну та кількісну структуру персоналу Товариства та запропоновано удосконалену мотиваційну модель на базі концепції економічної доданої вартості. Застосовано методи економіко-статистичного аналізу, дисконтованих грошових потоків, оцінки бізнесу на основі EVA та кореляційно-регресійного аналізу як основних складових для побудови вартісно-орієнтованої системи мотивації персоналу. Спроектовано мотиваційну модель робітників залізниці, спрямовану на максимізацію акціонерної вартості АТ «Укрзалізниця».
 • Item
  Управління проектом створення мобільного додатку для підготовки до ЗНО «ЗНОву на відмінно!»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Сирота, Христина Валеріївна
  UKR: Дипломна робота присвячена розробці мобільного додатку для підготовки до ЗНО, що є на сьогодні досить актуальним. Основною задачею є оптимізація та структуризація інформації, що допоможе майбутнім абітурієнтам якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з будь-якої шкільної дисципліни. Додаток буде містити повний курс теоретичного та практичного матеріалу, тести для самоперевірки, а також корисні поради по навчанню та відповідним темам для користувача. Реалізація даного проекту дозволить вирішити проблему неповної та несвоєчасної підготовки абітурієнтів до ЗНО шляхом вивчення матеріалу в мобільному додатку, який задовольнить потреби користувачів за рахунок надання якісних освітніх послуг з вивчення шкільних дисциплін.
 • Item
  Управління проектом створення туристичної агенції в м. Дніпрі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рильська, Анастасія Андріївна
  UKR: В магістерській роботі розроблено проект створення туристичної агенції в м. Дніпрі для задоволення потреб клієнтів за рахунок надання туристичних послуг, якість яких відповідає міжнародним стандартам. UKR: Робота містить аналіз проблем, перспектив, маркетингові дослідження ринку туристичних послуг, характеристику агентств-конкурентів; обґрунтування проблеми та формування задуму проекту; оцінку проектних альтернатив, проектний аналіз та оцінку ефективності проекту; розробку основних структур проекту та стратегії його реалізації на всіх фазах життєвого циклу; розробку системи моніторингу та управління критичними показниками проекту.
 • Item
  Оптимізація роботи приміських пасажирських перевезень в умовах економічної кризи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Пеліпас, Роман Викторович
  UKR: Магістерська робота на здобуття кваліфікаційного рівня «магістр з менеджменту» - Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021. Тема дипломної роботи. Оптимізація роботи приміських пасажирських перевезень в умовах економічної кризи. Метою дипломної роботи є розробка заходів, щодо оптимізація роботи приміських пасажирських перевезень в умовах економічної кризи В дипломній роботі у першому розділі розглянуто вплив сучасного ринку на ефективність приміських пасажирських перевезень, проаналізовано наукові праці, стосовно пасажирських приміських перевезень, досліджено питання щодо реформування приміських пасажирських перевезень В другому розділі зроблено аналіз основних показників пасажирських перевезень у приміському сполученні за 2015-2020 роки, досліджено світовий досвід приміських пасажирських перевезень, розроблено SWOT- аналіз діяльності приміських пасажирських перевезень. В третьому розділі визначено необхідність удосконалення структури управління приміськими пасажирськими перевезеннями, розроблені варіанти організаційних структур управління приміськими пасажирськими перевезеннями. Запропоновано варіанти організаційної структури управління нової незалежної компанії, яка дозволить підвищити конкурентоспроможність приміських пасажирських перевезень у приміському сполученні.
 • Item
  Підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень в умовах економічної кризи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Панін, Деніс Дмитрович
  UKR: Метою дипломної роботи є розробка заходів, щодо підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень в умовах економічної кризи. В дипломній роботі у першому розділі розглянуто сутність конкуренції та її роль на ринку транспортних послуг, зроблено аналіз наукових праць щодо конкурентоспроможності пасажирських перевезень, визначено стратегії конкуренції для підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень. В другому розділі проаналізовано: діяльність пасажирської компаніі за три роки, сучасний стан парку пасажирських вагонів, визначено вплив деяких факторів пасажирських перевезень на конкурентоспроможність залізничного транспорту та вплив економічної кризи на розвиток пасажирських перевезень в різних країнах. В третьому розділі визначені пріоритетні напрямки підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень в Україні, запропоновано концесія вокзалів, як шлях підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень, розраховано економічний ефект від розширення парку нових вагонів.
 • Item
  Застосування диференційованих стратегій реалізації антикризових проектів у секторі пасажирських перевезень на залізничному транспорті.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Олицька, Людмила Олександрівна
  UKR: У дипломі розглядаються можливі варіанти антикризових заходів для Укрзалізниці в пасажирському секторі задля пом’якшення кризи на залізничному транспорті у секторі пасажирських перевезень, що утворилася внаслідок поширення епідемії коронавірусу. Проаналізовано ключові поняття, що застосовуються в антикризовій діяльності та загальновідомі антикризові стратегії. Проаналізовано структуру управління пасажирського господарства Укрзалізниці, проведено аналіз показників пасажирських перевезень, виявлені причини збитковості пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Визначено можливі антикризові стратегії, що можуть бути реалізовані на залізничному транспорті, а також розроблено заходи пом’якшення кризи на залізничному транспорті у секторі пасажирських перевезень, що утворилася внаслідок поширення епідемії коронавірусу.
 • Item
  Удосконалення системи управління витратами залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Ніколаєва, Катерина Альбертівна
  UKR: У дипломі досліджується проблема оцінювання системи управління витратами Укрзалізниці та розробка ефективних заходів її покращення. Проаналізовані ключові поняття та наукові роботи щодо поняття «витрати» та «правління витратами», проаналізовано структуру Номенклатури витрат залізниць та основні методи розрахунку та аналізу собівартості залізничних перевезень. Надано техніко-економічну характеристику Укрзалізниці в цілому та одного з її структурних підрозділів – Синельниківської дистанції колії. Розглянуті напрями залучення інвестицій в залізничну галузь України та удосконалення системи управління витратами залізничного транспорту, а також можливість формування в структурі Укрзалізниці служби контролінгу.
 • Item
  Удосконалення системи управління запасами на залізничному транспорті
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Наволочка, Валерія Олександрівна
  UKR: У дипломі досліджується проблема оцінювання та формулювання напрямів ефективного управління запасами як засобу підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України. Проаналізовані ключові поняття та наукові роботи щодо поняття «запаси». Розглянуто сучасний стан Служби організації та проведення закупівель, проаналізовано структуру Плану закупівель матеріально-виробничих запасів та залишків виробничих запасів товаро-матеріальних цінностей по регіональній філії «Придніпровська залізниця». Застосовано методи ABC та XYZ-аналізу як засобів оптимізації управління запасами. Наведено напрями удосконалення управління системою закупівель Укрзалізниці.
 • Item
  Управління проектом створення та розвиток логістичної компанії «CARGO TRANS LTD»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мельник, Ігор Віталійович
  UKR: В магістерській роботі розроблено проект створення транспортно-логістичної компанії «CARGO TRANS LTD», що надає послуги по регіональним та міжнародним перевезенням використовуючи власний та найманий транспорт та діє, як логістичний оператор, що заробляє на наданні супутніх консультаційних послуг та підготовки відповідних документів на перевезення. Робота містить аналіз проблем та перспектив транспортно-логістичного обслуговування в Україні, характеристику транспортно-логістичного обслуговування; обґрунтування проблеми та формування задуму проекту; оцінку проектних альтернатив, проектний аналіз та оцінку ефективності проекту; розробку основних структур проекту та стратегії його реалізації на всіх фазах життєвого циклу; розробку системи моніторингу та управління критичними показниками проекту.
 • Item
  Удосконалення методів управління основними засобами на прикладі тягового рухомого складу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Матвієнко, Ксенія Олександрівна
  UKR: У дипломі досліджується проблема удосконалення методів управління основними засобами на прикладі тягового рухомого складу. Проаналізовані ключові поняття та наукові роботи щодо поняття поняття «основні фонди», а також проаналізовано характеристику основних фондів Укрзалізниці та основні фонди підприємств залізничного транспорту. Визначено теоретичні особливості функціонального зносу та ефективності інвестицій в оновлення залізничного рухового складу. Надано техніко-економічну характеристику Департаменту локомотивного господарства. Проведено аналіз основних техніко-економічних показників різних видів транспорту України. Зроблено оцінку ринкової вартості локомотивів. Визначено залишкову вартість заміщення тягового рухомого складу. Переоцінено тяговий рухомий склад засобами бухгалтерського обліку.
 • Item
  Управління оновленням локомотивного парку
  (2021) Кузьмінська, Євгенія Русланівна
  UKR: У дипломі досліджується проблема оцінювання структури управління локомотивного парку Укрзалізниці та розробка ефективних заходів його оновлення. Проаналізовані ключові поняття та наукові роботи щодо поняття поняття «управління», а також особливості управління на залізничному транспорті. Зроблено огляд інфраструктури локомотивного господарства. Надано техніко-економічну характеристику Департаменту локомотивного господарства та Дніпровського моторвагонного депо. Проаналізовано локомотиворемонтну та локомотивобудівну базу в Україні. Окреслено механізм оновлення основних фондів локомотивного депо, а саме: наведено обґрунтування вибору форми оновлення основних фондів локомотивного депо, визначено експлуатаційні витрати і собівартість ремонту локомотивів, проведено оцінку ефективності оновлення локомотивного парку. Запропоновано напрями оновлення локомотивного парку Укрзалізниці.
 • Item
  Застосування бенчмаркінгу, даунзайзингу, аутсорсингу при реформуванні організаційної структури управління
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Конюшок, Катерина Максимівна
  UKR: Метою наукових досліджень у дипломної роботі є застосування бенчмаркінгу, даунсайзингу, аутсорсингу при реформуванні організаційної структури управління пасажирської компанії. В дипломній роботі у першому розділі розглянуто сутність понять «бенчмаркінг», «даунзайзинг» та «аутсорсинг», зроблено аналіз науково-дослідних робіт щодо використання таких методів, як бенчмаркінг, даунсайзинг та аутсорсинг; визначена сфера застосування даних методів. В другому розділі проаналізовано сучасний стан діяльності філії «Пасажирська компанія», проведено аналіз техніко-економічних показників роботи та аналіз організаційної структури компанії, досліджено проблеми пасажирських перевезень залізниці, досліджено передовий досвід залізничних пасажирських перевезень у країнах Євросоюзу. В третьому розділі запропоновано удосконалити структуру управління пасажирської компанії за рахунок впровадження логістичного центру, який допоможе узгодити роботу різних видів транспорту та знизити невиробничі простої пасажирів, а також найбільш повно задовольнити потребу різних сегментів пасажиропотоку в основних, супутніх та додаткових послугах. Розраховано економічний ефект від впровадження послуги «гарячого харчування». Впровадження усіх вище перерахованих методів зробить більш привабливими та комфортними пасажирські перевезення, надасть додатковий дохід та підвищить економічну ефективність роботи Укрзалізниці в цілому.
 • Item
  Планування та прогнозування попиту на залізничні пасажирські перевезення
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Кокітко, Олександра Валентинівна
  UKR: Магістерська робота на здобуття кваліфікаційного рівня «магістр з менеджменту»- Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021 Ключові слова: пасажирська компанія, прогнозуванн, планування, попит, пасажирські перевезення, залізничний транспорт, транспортна рухливість. Основною метою наукових досліджень є розробка щодо планування та прогнозування попиту на залізничні пасажирські перевезення. У першому розділі було проведено теоретичнi зaсaди плaнувaння попиту нa зaлiзничнi пaсaжирськi перевезення, розглянуто методи прогнозування попиту. Проведно аналіз особливостей прогнозувaння попиту нa пaсaжирськi перевезення. У другому розділі проаналізовано методи прогнозувaння тa плaнувaння попиту економiчних покaзникiв. Було наведено технiко економiчнi хaрaктеристики пaсaжирської компaнiї, та на їх основі проаналізовано пасажирські перевезення та структуру управління пасажирської компанії. Розроблено SWOT-aнaлiз пaсaжирської компaнiї, де виявили слабкі та сильні сторони пасажирської компанії. У третьому розділі розробили прогноз тa плaн пaсaжирських перевезень. Прораховано прогнозну численність населення та транспортну рухливість. Було складено прогноз попиту на залізничні пасажирські перевезення та план
 • Item
  Управління розвитком ресурсного потенціалу як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Килинчук, Ганна Петрівна
  UKR: У дипломі досліджується проблема оцінювання та формулювання напрямів ефективного управління ресурсним потенціалом як засобу підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України. Проаналізовані ключові терміни та наукові роботи щодо поняття «ресурсний потенціал». Досліджено сучасний стан системи мотивації робітників залізниці відповідно до сформованих ринкових умов господарювання, проаналізовано фінансово-економічні показники господарської діяльності УЗ, розглянуто сучасний стан Укрзалізниці, проаналізовано основні техніко-економічні показники, виявлені причини спаду обсягів перевезень. . Застосовано методи економіко-статистичного аналізу, визначено фактори, що впливають на розвиток ресурсного потенціалу Укрзалізниці. Опрацьовано методику оцінювання рівня розвитку ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту.