XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ»

Permanent URI for this collection

Відбулася 23.04-24.04.2015р.
RU: XІІІ Международная научно-практическая конференция «Проблемы экономики транспорта», 23.04-24.04.2015г.
EN: XІIIth International Scientific and Practical Conference «The Problems of the Transport Economics», 23.04-24.04.2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки транспорту»
    (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2015)
    UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів.