Інші праці КВПС

Permanent URI for this collection

EN: Other works of DMTS

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 65
 • Item
  Удосконалення методів підсилення фундаментів мостів в умовах ведення бойових дій із використанням інвентарних конструкцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Дисертація присвячена удосконаленню методів підсилення фундаментів залізничних та автомобільних мостів, зруйнованих внаслідок ведення бойових дій при їх відновленні, тимчасовому та капітальному ремонті. Порівняльний аналіз методів підсилення фундаментів концептуально базується на систематизації сучасного світового та вітчизняного досвіду будівництва та реконструкції мостів, аналізі впливу наслідків ведення бойових дій та сучасних воєнних конфліктів на стан транспортної інфраструктури та визначення оптимальних методів підсилення фундаментів мостів при їх відновленні. Авторський аналіз сприяв розробленню обґрунтованих рекомендацій впровадження технології виконання будівельних робіт з підсилення фундаментів мостів під час їх капітального та тимчасового відновлення в умовах ведення бойових дій. Актуальність дослідження визначення оптимальних методів підсилення фундаментів мостів в умовах ведення бойових дій обумовлена наявністю проблем під час відновлення мостів, зруйнованих внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Вплив постійної загрози ведення активних бойових дій, нанесення ракетних та бомбових ударів, діяльність диверсійних груп, унеможливлення внаслідок наявності постійних ризиків і загроз виконання відновлення об’єктів транспортної інфраструктури традиційними методами обумовлює необхідність адаптації метод ів підсилення фундаментів до нових економічних умов країни у стані війни.Основою порівняльного аналізу є унікальний для масового відновлення і забезпечення функціонування транспортної критичної інфраструктури в умовах постійного ведення бойових дій український досвід, який потребує систематизації, синтезу впливу факторів ураження на стан конструкцій мостів та порівняння отриманих результатів для визначення оптимальних проектних рішень. Удосконалення методів підсилення фундаментів мостів в умовах ведення бойових дій із використанням інвентарних конструкцій є метою дисертаційної роботи. Для досягнення мети проведено аналіз стану об’єктів критичної інфраструктури транспортно-дорожнього комплексу України, зруйнованих внаслідок ведення бойових дій на території України при проведенні Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та відбиття повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України (російсько-української війни), а також методологічних підходів до визначення оптимальних технічних та економічних рішень відновлення мостів. Висновки аналізу демонструють, що проведені дослідження стану транспортно-дорожнього комплексу України та забезпечення його сталого функціонування в умовах ведення на території держави бойових дій з виробленням оптимальних методів відновлення дозволяють виконати всі завдання дисертації. Створено науково обґрунтовані підходи до вибору проєктних рішень відновлення зруйнованих транспортних об’єктів та визначено оптимальні методи підсилення фундаментів мостів під час їх масового відновлення в умовах ускладнення виконання робіт веденням бойових дій. Наукова новизна полягає у тому, що вперше набули обґрунтування схеми тимчасових мостів із застосуванням комбінації конструкцій з інвентарного мостового майна з врахуванням ступеню впливу бойових дій різного рівню, що дозволило зменшити термін виконання робіт до 2,3…2,5 разів. Доведено, що новий спосіб відновлення мостів, який, на відміну від існуючих, оснований на максимальному використанні вцілілих конструкцій на старій осі з залученням удосконалених методів підсилення фундаментів і використанням інвентарних конструкцій, дозволяє збільшити допустиме статичне навантаження на 20 % від проєктного. Результати порівняльного аналізу застосування методів підсилення фундаментів мостів, зруйнованих внаслідок ведення бойових дій під час їх масового відновлення із визначенням оптимальних інженерно-технічних рішень і економічних показників, доводять високий ступінь відповідності розроблених дисертантом теоретико-практичних положень методів підсилення фундаментів для подальшого унормування та системного застосування для вирішення задачі технічного прикриття та відновлення транспортних об’єктів критичної інфраструктури. Рекомендації роботи використовуються структурними підрозділами Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України у процесі проведення проєктно-вишукувальних, відновлювальних робіт на зруйнованих об’єктах національної транспортної інфраструктури з метою забезпечення відповідного рівня безпеки руху та їх тривалої експлуатації.
 • Item
  Матеріали доповідей ІI Міжнародної· науково-практичної конференції «Логістика і транспортна безпека: проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів і загроз»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро ; ФОП Середняк Т. К., 2023)
  UKR: Матеріали доповідей II ї Міжнародної науково-практичної конференції «Логістика і транспортна безпека: проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів і загроз» присвячені проблемам забезпечення стійкості та безпеки транспортних систем а також логістичної інфраструктури (складської і транспортної) України в умовах воєнного стану, оцінці перспектив використання сучасних інформаційних рішень у післявоєнному відновлення транспортної інфраструктури України та поглиблення інтеграції національної транспортної мережі в Транс’європейську мережу. Забезпечення висвітлення міжнародного обміну досвідом організації логістичних процесів в кризових умовах. Якісний професійний нетворкінг.
 • Item
  Техніка Державної спеціальної служби транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гута, Степан Степанович; Богомаз, Володимир Миколайович; Крамар, Ігор Євгенович; Боренко, Микола Віталійович; Борисенко, Андрій Миколайович
  UKR: Навчальний посібник містить фотографії, технічні характеристики та призначення табельної техніки Державної спеціальної служби транспорту та фотографії нових перспективних зразків вітчизняного та іноземного виробництва. Розроблений відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напряму 6.010705 „Залізничний транспорт”. Призначений для опанування дисциплін: „Техніка Держспецтрансслужби”, „Технологія та механізація залізничного будівництва”, „Технологія, автоматизація та механізація колійних робіт”. Може використовуватись при підготовці фахівців інших спеціальностей.
 • Item
  Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Остапенко, Ігор Сергійович; Герасимчук, Олександр Ананійович; Крамар, Ігор Євгенович; Шаптала, Олександр Іванович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Жінчина, Світлана Миколаївна
  UKR: Матеріал навчального посібника базується на чинних нормативно-правових документах із питань морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, що містять різні визначення і трактування положень та складників цього виду забезпечення під час виконання завдань з підтримання стабільної роботи транспорту в мирний час і в особливий період. Для здобувачів вищої освіти Українського державного університету науки і технологій, офіцерів структур із морально-психологічного забезпечення, командирів підрозділів Держспецтрансслужби.
 • Item
  Робота комендатури військових сполучень залізничної дільниці та станції з організації перевезення військових частин і підрозділів залізничним транспортом : методичні вказівки до виконання курсової роботи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Максименков, Євген Анатолійович; Гудімов, Віктор Володимирович; Зайцев, Микола Петрович; Коваленко, Геннадій Петрович
  UKR: Методичні вказівки призначені для курсантів та громадян України, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу за спеціалізацією «Організація військових перевезень та управління на залізничному транспорті» при вивченні дисциплін «Військові сполучення та перевезення» та «Тактико-спеціальна підготовка». Методичні вказівки містять основні теоретичні та практичні положення, які використовуються при розрахунках та підготовці військових частин та установ до перевезення залізницею. Викладання матеріалу супроводжується відповідними прикладами.
 • Item
  Плаваючий самохідний копер
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2018) Храмцов, Анатолій Миколайович
  UKR: Плаваючий самохідний копер складається з транспортера, двох напрямних стріл, двох поплавків та чотирьох якірних лебідок. Додатково встановлені чотири гідравлічні телескопічні домкрати.
 • Item
  Настільний свердлильний верстат
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2018) Храмцов, Анатолій Миколайович; Боренко, Микола Віталійович
  UKR: Настільний свердлильний верстат складається з колони, шпиндельної бабки з важелем підйому та затиску, електродвигуна, зубчастої рейки та станини з робочим столом. Встановлено рухомий робочий стіл з ручками підйому та важелем затиску.
 • Item
  Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Логістика і транспортна безпека: проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів, загроз»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022)
  UKR: Всеукраїнська науково – практична конференція “Логістика і транспортна безпека: проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів, загроз”, науковий форум що став майданчиком обміну думок науковців з більш чим шести наукових шкіл вищих навчальних закладів України і провідних науковців з Євросоюзу щодо проблем логістики і транспортної безпеки, та перспектив розвитку їх в контексті аналізу сучасних викликів, загроз. Збірник наукових праць становить інтерес для наукових працівників, викладачів, офіцерів Держспецтрансслужби а також студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Основи інженерної підготовки
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Остапенко, Ігор Сергійович; Філь, Віктор Миколайович; Крамар, Ігор Євгенович; Шаптала, Олександр Іванович
  UKR: У посібнику на основі узагальнення матеріалів з інженерної підтримки бойових дій загальновійськових частин, підрозділів Державної спеціальної служби транспорту розглянуто питання інженерної підготовки військових підрозділів. Видання містить фотографії, технічні характеристики інженерного обладнання та інформацію щодо інженерної підтримки підрозділів у ході виконання завдань за призначенням. Під час роботи над посібником враховано досвід АТО та вивчення навчальної дисципліни «Військова підготовка». Для курсантів, студентів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту і військових факультетів інших відомств, які вивчають дисципліну «Військова підготовка».
 • Item
  Універсальний палебійний агрегат
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2016) Храмцов, Анатолій Миколайович; Боренко, Микола Віталійович
  UKR: Універсальний палебійний агрегат складається з копрового обладнання, телескопічної розпірки з електрогідроприводом. Копрове обладнання та телескопічну розпірку встановлено на залізничний кран.
 • Item
  Легковий причіп для перевезення довгомірних матеріалів
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2016) Храмцов, Анатолій Миколайович; Боренко, Микола Віталійович
  UKR: Легковий причіп для перевезення довгомірних матеріалів містить кузов, раму та колеса. В рамі причепа встановлено висувне днище.
 • Item
  Робоче обладнання екскаватора
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Главацький, Казимир Цезарович; Гуденко, Андрій Михайлович; Небесний, Михайло Костянтинович; Посмітюха, Олександр Петрович; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Робоче обладнання екскаватора містить стрілу, рукоять, ківш, гідроциліндри керування стрілою, рукояттю, ковшем, допоміжним робочим органом, двоплечий важіль, тяги ковша, з'єднувальні шарніри. Для збільшення продуктивності екскаватора допоміжний робочий орган закріплений за допомогою фіксаторів на рамці, на яку можна встановити і аналогічно закріпити змінні робочі органи, вилкоподібний важіль допоміжного робочого органа встановлений на спільній осі з двоплечим важелем, шарнірно з'єднаним з рукояттю, штоком гідроциліндра підйому і рамкою, гідроциліндр підйому рамки цапфами корпусу шарнірно встановлений в вушках рукояті з боку базової машини, гідроциліндри нахилу рамки, симетрично розташовані відносно подовжньої площини симетрії рукояті, цапфами корпусів жорстко з'єднані з кронштейнами, які шарнірно з'єднані з рукояттю, а вушками штоків шарнірно з'єднані з рамкою, механізм керування ковшем виконаний за традиційною схемою "зворотна лопата", в якій гідроциліндр керування ковшем шарнірно закріплений вушком корпуса до рукояті з протилежного боку відносно базової машини, а вушком штока - шарнірно приєднаний до двоплечого важеля, який з одного боку шарнірно з'єднаний з рукояттю, а з іншого - шарнірно з'єднаний з тягою ковша, а ківш шарнірно з'єднаний з рукояттю та тягою ковша.
 • Item
  Кінематична схема привода аксіальнопоршневого насоса екскаватора ЕОВ-4421
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2012) Храмцов, Анатолій Миколайович; Пацановський, Сергій Володимирович
  UKR: Кінематична схема привода аксіальнопоршневого насоса екскаватора ЕОВ-4421 містить пусковий двигун, основний двигун, аксіальнопоршневий насос та фрикційну муфту.
 • Item
  Привід генератора змінного струму стрілового автомобільного крана
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2012) Храмцов, Анатолій Миколайович; Боренко, Микола Віталійович
  UKR: Привід генератора змінного струму стрілового автомобільного крана складається з коробки відбору потужності, з'єднаної з генератором під кутом за допомогою карданної передачі. Коробка відбору потужності з'єднується з генератором за допомогою пасової та прямої карданної передач.
 • Item
  Фільтр очищення оливи у двигунах внутрішнього згорання
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2012) Храмцов, Анатолій Миколайович; Пацановський, Сергій Володимирович
  UKR: Фільтр очищення оливи у двигунах внутрішнього згорання складається з маслоприймача сітчастого типу, встановленого в картері двигуна та з'єднаного з системою змащення. В систему змащення встановлюється фільтр з магнітом.
 • Item
  Робочий орган екскаватора (патент 69010)
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2012) Храмцов, Анатолій Миколайович; Пацановський, Сергій Володимирович
  UKR: Робочий орган екскаватора містить ківш, з'єднаний з рукояттю шарнірно в її головній частині через коромисла і тяги, закріплені на валу за допомогою бронзових втулок, які змащуються через прес-маслянки вручну. Змащування бронзових втулок виконують за допомогою солідолонагнітача, встановленого на обертальній платформі екскаватора з приводом від гідромотора гідросистеми і з'єднаного з прес-маслянками мастилопроводами включенням з кабіни машиніста.
 • Item
  Грунтоущільнювальна машина (патент 98823)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2012) Главацький, Казимир Цезарович; Небесний, Михайло Костянтинович; Проскурня, Віталій Миколайович; Черкудінов, Володимир Едуардович
  UK: Грунтоущільнювальна машина містить базовий елемент, робочі органи віброкоткового типу, дебаланси вібраційної системи, пружини, амортизатори. Один з віброкотків шарнірно закріплений на вилкоподібній рамі, шарнірно прикріпленій до базового елемента, в середній частині якого встановлена віброплощадка з механізмом її переміщення відносно базового елемента, при цьому опорна частина осі віброкотка встановлена у прямокутному прорізі вилкоподібної рами між двома пружними елементами, вилкоподібна рама додатково шарнірно з'єднана з базовим елементом, гідроциліндрами, гідроамортизаторами з пружинними елементами, корпус віброплощадки за допомогою гідроциліндрів з'єднаний з базовим елементом, а за допомогою кривошипів і тяг, встановлених у сферичних підшипниках, - з робочим органом, кривошип і тяги шарнірно з'єднані, робочий орган віброплощадки і котки містять вібромодулі з керованим вектором збурюючої сили, між робочим органом віброплощадки і її корпусом та шарнірами тяг встановлені пружні елементи, а сферичні підшипники закріплені в корпусі віброплощадки. Технічний результат: підвищення ефективності використання ґрунтоущільнювальної машини при ущільненні зв'язних і незв'язних ґрунтів, збільшення загальної товщини їх ущільнення за один прохід, створення можливості переміщення машини з місця в будь-якому напрямку у площині поверхні ущільнюваного матеріалу та можливості зменшення відхилень поверхні ущільненого матеріалу від площинності.
 • Item
  Ґрунтоущільнювальна машина
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2012) Главацький, Казимир Цезарович; Небесний, Михайло Костянтинович; Посмітюха, Олександр Петрович; Проскурня, Віталій Миколайович; Радкевич, Анатолій Валентинович; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: Ґрунтоущільнювальна машина містить базовий елемент, коткові робочі органи, баластний пристрій і з'єднувальні елементи. Новим є те, що коткові робочі органи незалежно з'єднані з базовим елементом за допомогою гідропристроїв зміни їх вильоту, баластний пристрій містить системи дебалансів, розміщених всередині кожного з коткових робочих органів, та противаги з регульованим вильотом, симетрично встановлені на напрямних у верхній частині торців базового елемента, кронштейни яких шарнірно з'єднані з вушками штоків верхніх гідроциліндрів зміни вильоту противаг, вушка корпусів яких шарнірно приєднані до верхньої частини кронштейнів, встановлених в напрямних з можливістю подовжнього переміщення відносно базового елемента, і з'єднані з вушками штоків нижніх гідроциліндрів зміни вильоту противаг, цапфи корпусів яких шарнірно з'єднані з вушками базового елемента. До кожної з противаг приєднані за допомогою напрямних стержнів і фіксуючих елементів змінні набірні баластні секції, крайні коткові робочі органи за допомогою підшипникових опор приєднані до опорних частин гідропристроїв зміни їх вильоту так, що один з них має можливість горизонтального виходу осі підшипникового вузла з місця її закріплення упором та фіксуючими елементами, а інший - можливість виходу осі підшипникового вузла під гострим кутом до горизонталі вниз з місця її закріплення упором та фіксуючими елементами, а середній котковий робочий орган прикріплений до опорної частини гідропристрою зміни його вильоту за допомогою фланців і фіксуючих елементів, крім того, гідропристрої зміни вильоту коткових робочих органів мають ущільнення, а кожен з коткових робочих органів має змінну робочу поверхню. Технічний результат: розширення діапазону баластних зусиль ґрунтоущільнювальної машини та можливість швидкої заміни коткових робочих органів чи їх поверхонь без використання допоміжних машин і механізмів.
 • Item
  Вібраційний коток-модуль (патент 98359)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2012) Богомаз, Володимир Миколайович; Главацький, Казимир Цезарович; Паєвський, Ярослав Миколайович; Посмітюха, Олександр Петрович; Проскурня, Віталій Миколайович
  UKR: Вібраційний коток-модуль містить корпус, вали, дебаланси, зубчасті колеса та водила. На внутрішній поверхні корпусу симетрично закріплені сонячні циліндричні зубчасті колеса, в зачепленні з якими попарно знаходяться циліндричні зубчасті колеса зі знімними симетрично встановленими дебалансами, встановлені на водилах, з'єднаних з співвісними концентричними валами, до вихідних торців котрих прикріплені циліндричні зубчасті колеса, які знаходяться в зачепленні з відповідними шестернями, встановленими на ведучих валах приводних двигунів, причому на кожному з співвісних концентричних валів може бути встановлено одне або кілька водил залежно від розмірів корпусу котка-модуля та від бажаних діапазонів вектора збуджуючих сил, а корпус котка-модуля закріплений на допоміжній рамі. Технічний результат: спрощення конструкції, підвищення надійності при роботі на вібраційних режимах, створення можливості регулювання вектора збурюючої сили за рахунок різної частоти обертання дебалансів та підвищення якості ущільнення ґрунту.
 • Item
  Вібраційний коток-модуль
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2014) Богомаз, Володимир Миколайович; Главацький, Казимир Цезарович; Посмітюха, Олександр Петрович; Проскурня, Віталій Миколайович; Середа, Оксана Володимирівна
  UKR: У внутрішній порожнині корпуса вібраційного котка-модуля на водилах встановлені двигуни з керованою частотою і фазою обертання валів із закріпленими на їх консольних частинах валів дебалансами. Водила з'єднані з співвісними концентричними валами, до вихідних торців яких прикріплені циліндричні зубчасті колеса, які знаходяться в зачепленні з відповідними шестернями, встановленими на ведучих валах привідних двигунів. Причому на кожному зі співвісних концентричних валів встановлено одне або декілька водил, залежно від розмірів корпуса котка-модуля та від бажаних діапазонів вектора збурюючих сил, на кожній з консолей співвісних концентричних валів розміщені елементи незалежного керування двигунами, а корпус котка-модуля закріплений на допоміжній рамі. Технічний результат: створення можливості дистанційного регулювання вектора збурюючої сили за рахунок різної частоти і фази обертання дебалансів і валів та напрямку обертання дебалансів і водил.