ВКР КУЕР

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Удосконалення методів вибору режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках
    (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Голик, Єгор Олегович
    UK: Магістерська робота виконана на 186 сторінках, містить 30 рисунків, 47 таблиці та 52 використані джерела. В магістерській роботі було розглянуто існуючі системи автоматизованого розпуску вагонів на сортувальних гірках та виконано їх аналіз. Дослідженні вагонопотоки що надходять у розформування на станцію К. Розглянута техніко-експлуатаційна характеристика станції а також її сортувального комплексу. Розроблена математична модель скочування вагонів з гірки. Розглянуті методи вибору режимів гальмування та виконаний розрахунок оптимального скочування вагонів на прикладі составу поїзда що надійшов у розформування . Були визначені аспекти безпеки руху поїздів та методи управління ризиками на залізничному транспорті. Мета дослідження полягає у визначеню оптимальних умов розформування составів з використанням автоматизованих систем за для виключення співударяння вагонів на коліях сортувального парку з перевищеною швидкістю та запобіганню співударяння вагонів на стрілочних зонах горловин сортувального парку. Об'єкт дослідження – покращення умов розформування составів поїздів при використанні автоматизованих систем розформування зокрема оптимізація вибору режимів гальмування відчепів.