Положеніе (временное) о служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ общаго пользованія, подвѣдомственныхъ Министерству Путей Сообщенія

Loading...
Thumbnail Image
Date
1907
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Тип. М. П. С. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, С.-Петербургъ
Abstract
RU: Издание представляет собой временное положение о служащих железных дорог общего пользования, подведомственных министерству путей сообщения России на начало 20 века. В издании определён порядок и условия для принятия на службу железнодорожных служащих, их перемещение, увольнение, а также очерчен круг их прав и обязанностей. Вторая часть документа посвящена дисциплинарным правилам, где изложены общие правила и порядок наложения дисциплинарных взысканий на служащих железных дорог России, в случае невыполнения ими своих должностных обязанностей.
UK: Видання являє собою тимчасове положення про службовців залізниць загального користування, підвідомчих міністерству шляхів сполучення Росії на початок 20 століття. У положенні визначено порядок та умови для прийняття на службу залізничних службовців, їх переміщення, звільнення, а також окреслено коло їхніх прав та обов'язків. Друга частина документа присвячена дисциплінарним правилам, де викладено загальні правила й порядок накладення дисциплінарних стягнень на службовців залізниць Росії, в разі не виконання ними своїх посадових обов'язків.
Description
Keywords
железнодорожные служащие, дисциплина труда, залізничні службовці, дисципліна праці
Citation
Положеніе (временное) о служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ общаго пользованія, подвѣдомственныхъ Министерству Путей Сообщенія / II. Дисциплинарныя правила (временныя). – СПб. : Тип. М. П. С. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1907. – 70 с.