Розробка методики і засобів діагностування напівпровідникових перетворювачів електрорухомого складу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Незважаючи на різноманіття пристроїв діагностики СНП і перетворювачів, більшість пристроїв має ряд недоліків. Пристрої робочого діагностування застосовують безпосередньо при експлуатації, проте даний вид діагностики визначає СНП або плечі перетворювача, які вже відмовили. Дуже часто пристрої робочого діагностування мають значну кількість допоміжних кіл, які в свою чергу самі можуть бути можливими причинами відмов і тим самим вивести з ладу перетворювач. Крім того, не завжди дотримуються передбачені нормативними документами умови випробувань. У зв'язку з цим для безрозбірного діагностування СП, збільшення його ступеня використання доцільно застосовувати засоби експрес-діагностування, які повинні мати мінімально можливі габарити і масу, мобільність і відрізнятися простотою в обслуговуванні. З економічної точки зору експрес-діагностування повинно проводитися з мінімальними витратами часу і праці. При сучасному рівні вимірювальної та обчислювальної техніки експрес-діагностування дозволяє виявляти не тільки відмовили СНП в перетворювачі, а і потенційно ненадійні СНП, і, отже, прогнозувати подальший стан СНП і перетворювачів в цілому, тим самим збільшити термін служби перетворювачів. Метою дипломної магістерської роботи є дослідження теплових і електромагнітних процесів в груповому з'єднанні СНП тягових перетворювачів та розробка нової методики і пристроїв експрес-діагностування НП, що дозволяють виявляти потенційно ненадійні прилади для недопущення відмов в перетворювачі в процесі експлуатації.
Description
Keywords
контакт, геркон, реле, котушка, обмотка, опір, характеристика, якір, ресурс, параметр, ізоляція, замикання, пробій, стан, імпульс, діагностування, стенд, contact, relay, winding, characteristic, anchor, resource, parameter, insulation, impulse, diagnosing, stand, ВКР
Citation
Радченко М. М. Розробка методики і засобів діагностування напівпровідникових перетворювачів електрорухомого складу : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. Є Васильєв ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 89 с.
Collections