Дослідження роботи насипів в складних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка до магістерської роботи має 59с., 6 рис.,2 табл. В даній магістерській роботі розглядаються методи підвищення несучої здатності грунтів насипів. Визначено найбільш ефективна схема зміцнення земляного полотна, ослабленого просідаючими грунтами. Встановлена межа мінімально допустимих значень механічних характеристик грунту, сполученого з ослабленою зоною насипу. Отримані основні залежності зміни механічних характеристик зміцненого шару від параметрів інєктування. Зроблено розрахунок стійкості земляного полотна залізниць при зміцненні грунтів армуванням.
ENG: The explanatory note to the master's thesis consists of 59 pages, 6 figures, 2 tables. This master's thesis deals with methods of increasing the bearing capacity of the bearing capacity of embankment soils. The most effective scheme is determined for strengthening the subgrade weakened by subsiding soils is determined. The limit of minimum permissible values of mechanical characteristics of of the soil connected to the weakened zone of the embankment. The main dependencies of the change in the mechanical characteristics of the strengthened layer on the parameters of design parameters. The stability of the railway subgrade was calculated at strengthening of soils by reinforcement.
Description
Keywords
залізнична колія, грунт, армування, стійкість, укос, інєктування, railway track, soil, reinforcement, stability, slope, injection, ВКР, КТІ
Citation
Мошура І. О. Дослідження роботи насипів в складних умовах : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. С. Андрєєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 59 с.