Інші праці КТІ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 199
 • Item
  Відновлення інфраструктури ділянки залізниці для збільшення провізної спроможності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Сацюк, Максим Валерійович
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 64 сторінках, містить 47 ілюстрацій, 12 таблиць та 20 джерел. Магістерську роботу присвячено дослідженнюю впливу зростання провізної спроможності на тягово-енергетичні показники. У роботі використовувались статистичний аналіз, програми MoveRW та RWPlan, які були розроблені на кафедрі «Транспортна інфраструктура» УДУНТ. Надана характеристика технічного стану розглянутої ділянки залізниці Сарни – Олевськ. Проаналізовані допустимі швидкості руху на цій ділянці та визначені причини, що їх обмежують. Виконані тягові розрахунки для даної ділянки залізниці для пасажирського та вантажного рухів. Особлива увага була приділена вивченню впливу провізної спроможності на тягово-енергетичні показники. Також було розглянуті питання охорони праці та захист навколишнього середовища.
 • Item
  Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення з обґрунтуванням вибору дорожнього одягу об’їзної дороги припортового міста
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Пономаренко, Ольга Сергіївна
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 87 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 16 таблиць та 21 джерело. У магістерській роботі проведено огляд наукових досліджень щодо конструювання дорожнього одягу в складних умовах. Наведено результати розрахунку різних типів дорожнього одягу в умовах руху великовагового транспорту, що рухаються в порти м. Миколаєва. Проаналізовано технічні та економічні аспекти трьох варіантів дорожнього одягу. За результатами виконаних розрахунків наведено рекомендації щодо обґрунтування найбільш раціонального варіанту дорожнього одягу та надана оцінка надійності їхньої роботи.
 • Item
  Дослідження техніко-економічної ефективності перебудови кривих при впровадженні швидкісного руху поїздів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Меркулова, Лариса Василівна
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 71 сторінках, містить 39 ілюстрацій, 12 таблиць та 32 джерела. Магістерську роботу присвячено дослідженню впливу максимальної швидкості руху поїздів на доцільність перебудови кривих на ділянці Чаплине-Межева-Покровськ регіональної філії «Донецька залізниця». Обґрунтування найбільш раціонального варіанту виконано на основі даних з рейко-шпально-баластової карти дистанції колії, паспортів кривих та результатів розрахунків із застосуванням програми RWPlan, розробленою на кафедрі «Транспортна інфраструктура» УДУНТ. Показано, що при проектуванні ремонтів колії можна досягнути суттєвого виграшу в часі руху за рахунок виконання вимоги ЦП-0287 з виправлення кривих у плані та відновлення проектних радіусів, тобто встановлювати колію при машинізованому поточному утриманні й ремонтних роботах в проектне положення. При встановленні максимально допустимої швидкості руху на складних ділянках плану залізниці слід приділяти більше уваги суміжним кривим, які підпадають до категорії залежних, тобто таких, коли одна впливає на умови руху поїзда по іншій Запропоновані заходи з покращення плану залізниці за рахунок виправлення кривих з корегуванням підвищення зовнішньої рейки і, при необхідності, подовження перехідних кривих дозволять отримати техніко-економічний ефект при впровадженні швидкісного руху поїздів.
 • Item
  Дослідження впливу швидкості руху на вартість перебудови кривих при проектуванні реконструкції ділянки залізниці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Махаєв, Віталій Миколайович
  UKR: Кваліфікаційна робота для здобуття ОС «Магістр» виконана на 62 сторінках, містить 34 ілюстрації, 16 таблиць та 23 джерела. Роботу присвячено вибору раціональних заходів з перебудови плану для підвищення швидкості. Об’єкт досліджень – ділянки залізниць, що потребують перебудови для підвищення швидкості руху. Предмет досліджень – бар’єрні місця на існуючій трасі, що обмежують швидкість руху поїздів та потребують перебудови. Проведено аналіз інфраструктури, поздовжнього профілю і плану лінії, установлені причини, що стримують підвищення швидкостей руху до 160 км/год. Запропоновані заходи, що дозволяють підвищити швидкість руху, також розроблені заходи перебудови кривих. Дослідження ґрунтуються на аналізі фактичних даних поздовжніх профілів, обмежень швидкостей руху, які закладено до графіка руху поїздів.
 • Item
  Дослідження ефективності усунення бар’єрних місць при проектуванні реконструкції ділянки залізниці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Лобань, Павло Олексійович
  UKR: Кваліфікаційна робота для здобуття ОС «Магістр» виконана на 66 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 5 таблиць та 16 джерел. Роботу присвячено вибору раціональних заходів з перебудови плану для підвищення швидкості. Об’єкт досліджень – ділянки обмеження швидкості. Предмет досліджень – бар’єрні місця на існуючій трасі, що обмежують швидкість руху поїздів. Проаналізовано причини обмеження швидкості руху поїздів на ділянці, що досліджується, визначена ефективність усунення обмежень швидкості руху поїздів за параметрами плану лінії, розроблено пропозиції щодо доцільності усунення обмежень швидкості руху в залежності від конкретних умов експлуатації залізниці. Досліджено раціональність параметрів. Розроблено заходи з охорони праці при виконанні колійних робіт.
 • Item
  Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги з дослідженням способів ремонту жорсткого дорожнього одягу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Лазарчук, Андрій Вікторович
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 89 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 15 таблиць та 39 джерел. Одержані результати. У магістерській роботі проведено дослідження факторів, які впливають на стан цементобетонних покриттів, а також на умови їх експлуатації. Наведено результати проектування складів жорсткого бетону з використанням оптимального гранулометричного складу заповнювачів. Проведено спостереження за функціонування цементобетонних покриттів та аналіз зарубіжного досвіду дозволяють об'єктивно оцінити їх недоліки. Розглянуто збільшення вантажопідйомності та інтенсивності руху додаткові навантаження на дорожні покриття, що вимагає використання нових матеріалів і технологій для їх будівництва. Опрацьовано систему рекомендацій щодо вибору складу цементобетонних дорожніх матеріалів з урахуванням їх морозостійкості. Результати досліджень показали, що довговічність цементобетонних покриттів залежить від їх складу. Правильний підбір компонентів бетону підвищує його довговічність.
 • Item
  Дослідження застосування сучасних матеріалів в конструкції автомобільного полотна
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кучеренко, Володимир Валерійович
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 67 сторінках, містить 5 ілюстрацій, 27 таблиць та 18 джерел. Мета роботи – проведення досліджень щодо доцільності застосування сучасних матеріалів в конструкції автомобільного полотна. В роботі було проведено дослідження застосування сучасних матеріалів в конструкції автомобільного полотна при капітальному ремонті. Було встановлено, що ці матеріали мають ряд переваг перед традиційними матеріалами, зокрема, підвищують довговічність дорожнього полотна, міцність і несучу здатність, стійкість до впливу навколишнього середовища. На основі проведеного дослідження були зроблені рекомендації щодо застосування сучасних матеріалів в конструкції автомобільного полотна.
 • Item
  Обґрунтування потрібної кількості матеріалів і транспортних засобів для будівництва дорожнього одягу автомобільної дороги
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кучер, Денис Миколайович
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 85 сторінках, містить 32 ілюстрації, 10 таблиць та 29 джерел. Магістерську роботу присвячено дослідженню процесу реконструкції ділянки автомобільної дороги, що передбачає відновлення інфраструктури. Проведено аналіз існуючого стану й розроблені заходи щодо модернізації автомобільної дороги з метою виконання вимог і нормативів, які регулюють процес реконструкції автомобільної дороги, обґрунтування потрібної кількості матеріалів і транспортних засобів для будівництва дорожнього одягу автомобільної дороги. Детальний аналіз параметрів і технічного стану ділянки Стаорбільськ-Бахмут показав, що асфальтобетонне покриття знаходиться в незадовільному стані. З урахуванням термінів відновлювальних робіт і паспортних характеристик будівельної техніки були прийняті необхідні види будівельних машин. При обґрунтуванні потрібної кількості матеріалів і транспортних засобів враховувалися продуктивність ведучої машини, вантажопідйомність і відстань перевезень автотранспортними засобами. Обґрунтування потрібної кількості матеріалів і транспортних засобів для будівництва дорожнього одягу автомобільної дороги показало, що для заданої схеми розташування постачальників будівельних матеріалів потрібна кількість транспортних засобів така: для доставки щебеню - 6 машини при дальності 12 км, для бетону – 12 машин при дальності 50 км, для щебенево-піщаної суміші - 3 машини при дальності 8 км. Проведені розрахунки з відновлення дорожнього покриття в залежності від ступеня руйнування дозволили розробити рекомендації, які будуть сприяти прийняттю ефективних проєктних рішень та попередньої оцінки завданих збитків від руйнування автомобільної дороги внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
 • Item
  Обґрунтування оптимального розподілу об’ємів ґрунту при будівництві ділянки автомобільної дороги за умови мінімізації транспортних витрат
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Красницький, Євген Олександрович
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 85 сторінках, містить 32 ілюстрації, 10 таблиць та 29 джерел. Магістерську роботу присвячено дослідженню розподілу грунту між виїмками, кар’єрами і резервами для відсипання насипів земляного полотна під’їзної автомобільної дороги до терміналу типу «Сухий порт». У роботі використовувалися статистичний аналіз і натурні спостереження для визначення параметрів плану, поздовжнього профілю і технічного стану під’їзної дороги. Розробка заходів для підвищення надійності роботи земляного полотна автомобільної дороги до терміналу типу «Сухий порт» виконана на основі вирішення транспортної задачі за програмою Logistic. У магістерській роботі застосовано комплексний підхід, що передбачає оцінку сумісної роботи земляного полотна, дорожньої основи і покриття. Проведений аналіз наукових праць дозволив визначити мету й напрямок дослідження, що включає таке питання як підвищення надійності роботи земляного полотна й автодорожнього покриття за рахунок оптимального розподілу об’ємів ґрунту при будівництві ділянки автомобільної дороги. Проаналізовано технічні параметри різних машин з ущільнення грунтів, що використовуються при будівництві земляного полотна. За результатами виконаних розрахунків наведено рекомендації щодо обґрунтування найбільш раціонального типу ущільнюючої машини для отримання проєктної щільності грунту при будівництві під’їзної автомобільної дороги до залізничного терміналу типу «Сухий порт».
 • Item
  Прогнозування потоку транспорту для оцінки навантаження на дорожні споруди
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кліценко, Яна Олександрівна
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 53 сторінках, містить 16 ілюстрацій, 12 таблиць та 15 джерел. Мета роботи – проведення досліджень, аналіз існуючого стану й розробка заходів щодо автомобільної дороги з метою виконання всіх вимог і нормативів, які регулюють процес реконструкції доріг та інфраструктури автомобільної дороги з метою підвищення її пропускної спроможності, безпеки та ком-форту користувачів. На основі виконання комплексу досліджуваних робіт передбачено при-ведення геометричних характеристик ділянки автомобільної дороги до вимог діючих нормативних документів, як для автомобільної дороги І технічної категорії. На етапі реконструкції автомобільної дороги виконано розрахунки й оцінено вплив різних факторів на пропускну спроможність та запропоновано за-ходи для її підвищення. Розв’язання окреслених в магістерській роботі завдань сприятиме підвищенню конкурентоспроможності автомобільного транспорту, виведенню України на новий рівень економічної взаємодії з Європейським Союзом.
 • Item
  Дослідження впливу максимальної швидкості на тягово-енергетичні показники при реконструкції ділянки залізниці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кислицька, Катерина Юріївна
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 70 сторінках, містить 29 ілюстрації, 12 таблиць та 21 джерело. Магістерську роботу присвячено дослідженню впливу максимальної швидкості руху поїздів на тягово-енергетичні показники. За об’єкт дослідження прийнята ділянка Синельникове-Лозова. Порівняння варіантів за тягово-енергетичними показниками з метою обґрунтування найбільш раціонального виконано на основі даних з рейко-шпально-баластової карти дистанції колії. Обробка даних виконувалась із застосуванням програми Microsoft Excel, а тягові розрахунки за програмою MoveRW, розробленою на кафедрі «Транспортна інфраструктура» УДУНТ. При виконанні тягових розрахунків були враховані такі фактори як типи локомотивів, маса рухомого складу, стан колії, обсяги перевезень та інші елементи інфраструктури залізниці. Розв’язання поставленого завдання досягнуто за рахунок урахування досвіду європейських залізниць для покращення існуючої системи організації перевезень вантажів і пасажирів, використання наукових праць та матеріалів Міжнародних конференцій, що містять основні принципи з підвищення рівня швидкості руху поїздів. Для аналізу були використані результати тягово-енергетичних розрахунків на ділянці Синельникове-Лозова, що дало змогу запропонувати найбільш раціональний варіант.
 • Item
  Дослідження роботи автодорожного земляного полотна при використанні різних типів грунтів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Водяницький, Дмитро Володимирович
  UKR: Головною метою цієї магістерської роботи є дослідження роботи автодорожного земляного полотна при використанні різних типів грунтів Об'єктом дослідження є покриття автомобільної дороги. В даній дипломній роботі було запропоновано реконструкцію ділянки дороги, у зв’язку з тим, що існуюча дорога знаходиться в поганому стані, та не задовольняє потреб пропускної спроможності дороги на сьогоднішній день. Проект включає підвищення категорії дороги до ІІ.
 • Item
  Дослідження ефективності використання технології «холодного ресайклінгу» при капітальному ремонті автомобільної дороги
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Вікторенков, Сергій Валерійович
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 90 сторінках, містить 14 ілюстрацій, 12 таблиць та 22 джерела. У магістерській роботі проведено огляд наукових досліджень щодо проєктування дорожніх одягів, зокрема використовуючи технологію «холодного ресайклінгу». Наведено результати розрахунку варіантів дорожнього одягу та виконано їх техніко-економічне порівняння. Проаналізовано економічні аспекти чотирьох варіантів дорожнього одягу. За результатами виконаних розрахунків наведено рекомендації щодо обґрунтування найбільш раціонального варіанту дорожнього одягу та надана оцінка ефективності їх використання.
 • Item
  Реконструкція ділянки автомобільної дороги з дослідженням надійності дорожнього одягу при застосуванні ділянки як злітну смугу під час воєнного стану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Бердник, Вячеслав Вікторович
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 87 сторінках, містить 14 ілюстрацій, 7 таблиць та 24 джерела. У магістерській роботі проведено огляд наукових досліджень щодо питань влаштування аеродромних покриттів, їх роботи та можливість використання автомобільних доріг як тимчасові аеродроми у військовий час. Наведено результати розрахунку варіантів дорожнього одягу на етапі проектування, що задовольняють конструктивно умови ДБН В.2.3-4 «Автомобільні дороги» та вимоги конструювання аеродромних покриттів. Проаналізовано економічні аспекти трьох варіантів дорожнього одягу. За результатами виконаних розрахунків наведено рекомендації щодо обґрунтування найбільш раціонального варіанту дорожнього одягу та надана оцінка надійності їхньої роботи.
 • Item
  Відновлення інфраструктури ділянки автомобільної дороги для збільшення пропускної спроможності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Барашковський, Денис Петрович
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 76 сторінках, містить 24 ілюстрації, 10 таблиць та 40 джерел. Магістерську роботу присвячено розробці заходів щодо модернізації автомобільної дороги з метою виконання всіх вимог і нормативів, які регулюють процес реконструкції та інфраструктури автомобільної дороги з метою підвищення її пропускної спроможності, безпеки та комфорту користувачів. Об’єктом дослідження є автомобільна дорога загального користування Любомирівка – Першотравневе Миколаївської області, яка підлягає капітальному ремонту і має стати з'єднувальною транспортною артерією між дорогою державного значення М-14 та вантажними портами, розташованими на Бузькому лимані. На основі виконання комплексу будівельних робіт передбачено заходи з підвищення пропускної здатності автодороги і надані рекомендації з відновлення дорожнього покриття в залежності від ступеня руйнування дороги. Рекомендації сприятимуть прийняттю ефективних проектних рішень та попередньої оцінки завданих збитків від руйнування або пошкодження автомобільних доріг внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
 • Item
  Обґрунтування ефективності підвищення швидкісного руху поїздів на роздільних пунктах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ажнова, Любов Андріївна
  UKR: Магістерська дипломна виконана на 70 сторінках, містить 54 ілюстрацій, 7 таблиць та 30 джерел. Магістерську роботу присвячено оцінці ефективності підвищення швидкісного руху поїздів на роздільних пунктах. У роботі надана характеристика технічного стану розглянутої ділянки залізниці Сарни – Ковель. Були розглянуті діючі вимоги і норми щодо проектування реконструкції залізниці. Були проаналізовані допустимі швидкості руху на ділянці Сарни – Ковель та визначені причини, які їх обмежують. Також були виконані тягові розрахунки для заданої ділянки залізниці при пасажирському та вантажному русі. Особлива увага була приділена вивченню впливу швидкості руху поїзда на тягово-енергетичні показники та знос колії на одному перегоні. Аналіз отриманих результатів дозволив підвищити швидкість руху пасажирських поїздів до 140 км/год на перегоні та 120 км/год на станції. Також було враховано питання щодо безпеки праці в надзвичайних ситуаціях.
 • Item
  Удосконалення конструкції вузла проміжного рейкового скріплення
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Соболевський, Станіслав Олегович
  UKR: Дипломна робота складається із 67 сторінок, 4 таблиць, 43 рисунків та 130 літературних джерел. У даній магістерській роботі виконано: встановлені взаємозв'язки між експлуатаційними та конструктивними особливостями роботи проміжних рейкових скріплень вітчизняного та зарубіжного виробництва; створено та запропоновано конструкцію пружної клеми з підвищеною пружністю, з метою використання її у рейковому скріпленні типу КБ65 з одночасною можливістю її адаптації з метою використання у польському скріпленні типу SB-3 так і для вітчизняних клемно-болтових скріплень (СКД65-Б, яке є прототипом вищезгаданого вітчизняного скріплення; за допомогою математичного моделювання було досліджено та проаналізовано напружений стан удосконаленої конструкції вузла скріплення типу КБ65.
 • Item
  Дослідження роботи колії на зсувонебезпечних ділянках
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Сембрат, Світлана Володимирівна
  UKR: Пояснювальна записка до магістерської роботи має 76 с., 15 рис., 4табл. В даній магістерській роботі розглядається дослідження стійкості укосів насипів на зсувонебезпечних ділянках. Розглядається захист цих ділянок габіонними конструкціями.
 • Item
  Дослідження роботи насипів в складних умовах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Мошура, Іван Олександрович
  UKR: Пояснювальна записка до магістерської роботи має 59с., 6 рис.,2 табл. В даній магістерській роботі розглядаються методи підвищення несучої здатності грунтів насипів. Визначено найбільш ефективна схема зміцнення земляного полотна, ослабленого просідаючими грунтами. Встановлена межа мінімально допустимих значень механічних характеристик грунту, сполученого з ослабленою зоною насипу. Отримані основні залежності зміни механічних характеристик зміцненого шару від параметрів інєктування. Зроблено розрахунок стійкості земляного полотна залізниць при зміцненні грунтів армуванням.
 • Item
  Дослідження роботи грунтів земляного полотна при різних навантаженнях
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Москальчук, Денис Євгенович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи магістра складаєтся з 68 стор., 38рис., 6 табл., 23 літературних джерел. Метод дослідження – аналітичний. Дипломну магістерську роботу присвячено питанням зміцнення та дослідженню роботи грунтів земляного полотна залізниць.