Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний банк України, Київ
Abstract
UK: Відомо, що гарантування вкладів (депозитів) є одною з складових гарантії фінансової стабільності банківського сектору економіки. Система страхування депозитів повинна захищати не тільки кошти вкладників, а і сприяти роботі з проблемними банками і таким чином запобігати виникненню кризових ситуацій. Гарантування вкладів - це один із компонентів системи фінансової та економічної безпеки, яка передбачає також розвинену систему ризик - менеджменту у кредитних установах, стабільне макроекономічне середовище, ефективну грошово - кредитну політику, розвинений пруденційний нагляд тощо.
RU: Известно, что гарантирование вкладов ( депозитов) является одной из составляющих гарантий финансовой стабильности банковского сектора экономики. Система страхования депозитов должна защищать не только средства вкладчиков, а и способствовать работе с проблемными банками и таким образом предотвращать возникновение кризисных ситуаций. Гарантирование вкладов - это один из компонентов системы финансовой и экономической безопасности, которая предусматривает также развитую систему риска - менеджмента в кредитных учреждениях, стабильную макроэкономическую среду, эффективную денежно - кредитную политику, развитый пруденциальный надзор и др.
Description
В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905
Keywords
вклад, економіка, экономика, deposit, economy, КОІО
Citation
Бобиль, В. В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи // Вісник Національного банку України. – Київ, 2012. – С. 102 – 107.