Статті КОіО ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 338
 • Item
  Забезпечення збереження та розвитку інтелектуального капіталу соціально-економічних систем в процесі цифровізації
  (Видавнича група «Наукові перспективи», Київ, 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: В умовах переходу до економіки знань та інформаційного суспільства, інтелектуальний капітал є сукупністю інформаційно-інтелектуальної та людської складових. Інтелектуальний та людський капітал є результатом забезпечення та ефективної реалізації відповідних форм економічного потенціалу суспільства. Метою управління інтелектуальним капіталом суспільства в системі сталого розвитку є досягнення значного результату від його використання за умови оптимізації витрат на його розвиток, передусім витрат на освіту. Освіта є одним із найважливіших складників розвитку інтелектуального капіталу. В результаті дослідження вивчено умови забезпечення інтелектуального потенціалу та відтворення інтелектуального капіталу в комплексі галузей економіки знань. Можливості відтворення та реалізації інтелектуальних ресурсів обмежені. Їх рівень визначає обсяг економічних ресурсів, що виділяються бізнесом та державою, на формування та розвиток відповідної інфраструктури, яка забезпечує формування продуктивних сил, виробництво, накопичення та передачу знань. Проведено порівняльний аналіз показників досліджуваної сфери в економіці України та держав-лідерів у галузі інноваційного розвитку. Сформульовано аспекти розвитку концепції людського інтелектуального капіталу в цифровій економіці. Інтелектуальний потенціал людини визначається як сукупність здібностей індивіда на основі отриманої та обробленої інформації, що дозволяє створювати нові знання та отримувати з них вигоду та користь, у тому числі для цілей саморозвитку. На індивідуальному рівні людський інтелектуальний капітал включає інтелектуальний потенціал, що формується на основі багатокомпонентної моделі інтелекту, ментального інструментарію та неявних невідчужуваних знань. Організація представляє собою інтелектуальний соціально-економічний суб'єкт, якому притаманні, також як і працівникові, ті самі компоненти інтелекту, але у специфічному вираженні. В статті розглянуто розвиток людського інтелектуального капіталу та управління ним в умовах цифрової трансформації та застосування технологій інтелектуально-інноваційної діяльності соціально-економічних систем.
 • Item
  Забезпечення збереження та розвитку інтелектуального капіталу соціально-економічних систем в процесі цифровізації
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2024) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Матусевич, Олексій Олександрович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна
  UKR: В умовах переходу до економіки знань та інформаційного суспільства, інтелектуальний капітал є сукупністю інформаційно-інтелектуальної та людської складових. Інтелектуальний та людський капітал є результатом забезпечення та ефективної реалізації відповідних форм економічного потенціалу суспільства. Метою управління інтелектуальним капіталом суспільства в системі сталого розвитку є досягнення значного результату від його використання за умови оптимізації витрат на його розвиток, передусім витрат на освіту. Освіта є одним із найважливіших складників розвитку інтелектуального капіталу. В результаті дослідження вивчено умови забезпечення інтелектуального потенціалу та відтворення інтелектуального капіталу в комплексі галузей економіки знань. Можливості відтворення та реалізації інтелектуальних ресурсів обмежені. Їх рівень визначає обсяг економічних ресурсів, що виділяються бізнесом та державою, на формування та розвиток відповідної інфраструктури, яка забезпечує формування продуктивних сил, виробництво, накопичення та передачу знань. Проведено порівняльний аналіз показників досліджуваної сфери в економіці України та держав-лідерів у галузі інноваційного розвитку. Сформульовано аспекти розвитку концепції людського інтелектуального капіталу в цифровій економіці. Інтелектуальний потенціал людини визначається як сукупність здібностей індивіда на основі отриманої та обробленої інформації, що дозволяє створювати нові знання та отримувати з них вигоду та користь, у тому числі для цілей саморозвитку. На індивідуальному рівні людський інтелектуальний капітал включає інтелектуальний потенціал, що формується на основі багатокомпонентної моделі інтелекту, ментального інструментарію та неявних невідчужуваних знань. Організація представляє собою інтелектуальний соціально-економічний суб'єкт, якому притаманні, також як і працівникові, ті самі компоненти інтелекту, але у специфічному вираженні. В статті розглянуто розвиток людського інтелектуального капіталу та управління ним в умовах цифрової трансформації та застосування технологій інтелектуально-інноваційної діяльності соціально-економічних систем.
 • Item
  Development of P2P Lending in Term of Crisis
  (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine, 2021) Batmanghlich, Cameron A.; Bobyl, Volodymyr V.; Martseniuk, Larysa V.
  ENG: The article is devoted to definition content, disadvantages, advantages and features of P2P (person to person) lending under ordinary circumstances and in times of crisis. The main problem of P2P lending in the period of significant changes in environmental factors is a high risk of non-repayment of credit. Recommendations to reduce the risk of investors through the use of technology in neural models of individual credit risk assessment (scoring) an individual borrower. In actual credit history defined performance using qualitative and quantitative indicators to determine the level of solvency of borrowers individual. Interrelation researched the credit risk of the borrower-class individual, the interest rate (price) and maximum size P2P loan. Recommended consider the impact of environmental factors in the decision to grant consumer loans to individuals P2P.
 • Item
  Ризики та джерела загроз зовнішньоекономічної безпеки України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Лоскутова, Ганна Анатоліївна; Дронь, Марина Анатоліївна
  UKR: Мета. Метою статті є дослідження сучасних ризиків та джерел загроз у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України. Методика. Для вирішення наукової проблематики у досліджені застосовано: порівняльний аналіз емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення, методи групування, статистичні методи. Результати. У роботі визначено наявні та потенційні ризики зовнішньоекономічної діяльності України. На основі проведеного порівняльного аналізу доведено, що сучасний низький стан зовнішньоекономічної безпеки є результатом воєнної агресії росії; високого рівня доларизації економіки; вразливої товарної структури експорту; низької конкурентоспроможності вітчизняних виробників; залежності від імпорту енергоносіїв та окремих видів продукції; певної дискримінації українських підприємств в торгових відносинах. Основним шляхом покращення зовнішньоекономічної діяльності має стати одночасне проведення структурних реформ у всіх економічних сферах країни. Наукова новизна полягає у всебічному дослідженні сучасного рівня зовнішньоекономічної безпеки та виокремленні потенційних ризиків та загроз, реалізація яких може значно погіршити стан зовнішньоекономічної діяльності України. Практична значимість. Окремі результати та висновки можуть бути використані національними регуляторами в процесі визначення шляхів покращення стану зовнішньоекономічної безпеки.
 • Item
  Особливості управління залізничними пасажирськими перевезеннями в умовах війни
  (ТОВ "Фінтехальянс", Київ, 2022) Матусевич, Олексій Олександрович; Котлубай, Олексій Михайлович; Бобиль, Володимир Володимирович; Сидорчук, Альона Олексіївна
  UKR: У статті з метою визначення особливостей управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень у надзвичайних умовах проводяться дослідження в таких напрямах: напрями реформування залізничного транспорту та державного регулювання; механізм управління розвитком пасажирських перевезень; світові моделі функціонування залізниць та відповідна модель в Україні; питання приватизації залізничних пасажирських перевезень та підприємницького ризику; стан залізничних пасажирських перевезень під час війни та пропозиції щодо його покращення. У статті зазначені принципи розроблення стратегії реформування та модернізації залізничної транспортної системи в Євросоюзі та Україні в мирний час. На підставі цих принципів, директив ЄС відносно адаптації розвитку транспортної інфраструктури України, стану залізничного транспорту в процесі реформування в статті запропоновано формування методології розробки та впровадження системи змін у сфері пасажирських перевезень залізничним транспортом у мирний час. Методологію розробки та впровадження системи змін у сфері пасажирських перевезень залізничним транспортом запропоновано виразити через побудову схеми загальної структури механізму управління змінами, яка стане підставою щодо створення схожої у воєнний період. На цьому етапі були визначені елементи механізму управління змінами в мирний час. У статті проаналізовані моделі функціонування залізниць, розглянуті деякі приклади реформування та приватизації залізниць у таких європейських країнах, як Великобританія, Швейцарія, Швеція, Німеччина, Польща. Як висновок, запропоновано оптимальний механізм відкриття залізничного ринку для України в мирний час. Проаналізовано стан залізничних пасажирських перевезень до та під час війни – російської агресії проти України з 24.02.2022 р. та запропоновані заходи щодо управління змінами в умовах воєнного стану.
 • Item
  Визначення індивідуального кредитного ризику за P2P кредитами в умовах фінансової кризи
  (Наукове видавництво ТОВ "ДКС Центр", 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Аберніхіна, Ірина Георгіївна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: В сучасних економічних умовах відбувається поява та розвиток нових способів організації банкінгу і відповідних фінансових продуктів. Одним із головних фінансових продуктів, який дає змогу отримувати кредити в обхід традиційних банків, є Р2Р кредитування. Найбільшу популярність цей продукт має на ринку споживчих кредитів (кредити, що надаються фізичним особам). Основною проблемою Р2Р кредитування є ефективне визначення індивідуального кредитного ризику позичальника-фізичної особи у процесі надання Р2Р кредиту. Особливо складно оцінювати індивідуальний кредитний ризик в умовах фінансової кризи, коли ризики зовнішнього середовища змінюються швидко та непрогнозовано. Викладений у роботі підхід спрямований на зменшенні ризику інвестора та стабільний розвиток Р2Р кредитування у період економічної нестабільності (кризи).
 • Item
  Сучасна політика управління фінансовими ризиками банку
  (Наукове видавництво ТОВ "ДКС Центр", 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Аберніхіна, Ірина Георгіївна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: Фінансові ризики банку – це загроза невиконання стратегічних планів щодо ресурсної та дохідної частин операцій, яка негативно відобразиться на прибутку чи капіталі банку. Фінансові ризики притаманні активно-пасивним операціям банку, тому при їх проведенні дуже важливо визначити величину ризику, який бере на себе банк, і розробити та впровадити інструменти зменшення ризику. Політика управління фінансовими ризиками дає змогу ризик-менеджерам банку ідентифікувати, локалізувати, виміряти та моніторити кредитний ризик, ліквідності, процентний та ринковий ризик і тим самим мінімізувати їх негативний вплив на фінансовий стан кредитної установи. До основних складових політики управління ризиками відноситься мета, завдання та принципи адміністрування ризиків, ліміти, організаційна структура процесу управління та форми управлінської звітності щодо системи ризик-менеджменту.
 • Item
  Цифрові технології обліку і контролю розрахункової дисципліни на залізничному транспорті
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Топоркова, Олена Анатоліївна; Касянюк, Юлія Андріївна
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням організації контролю та бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованості залізничної галузі. Акцентовано увагу на застосуванні автоматизованої системи бухгалтерського обліку «ФОБОС» для обліку розрахункових операцій на різних рівнях корпоративного управління на залізничному транспорті. Наведено специфічні аспекти організації обліку внутрішньогосподарських розрахунків в межах галузі. Наголошено, що застосування єдиної консолідованої (зведеної) бази даних на рівні фінансово-економічної служби АТ «Укрзалізниця» дозволить забезпечити формування аналітичної інформації різної деталізації щодо основних облікових об’єктів в частині розрахункових операцій. Доведено, що дієвим інструментом контролю за станом дебіторської та кредиторської заборгованості є автоматизована система «Дебітори-Кредитори» у середовищі Єдиного корпоративного інформаційного порталу залізничної галузі.
 • Item
  Управлінський облік доходів та витрат за центрами відповідальності в умовах фінансової кризи
  (ТОВ «ДКС Центр», 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Лавренюк, Юлія Сергіївна
  UKR: У сучасній ринковій економіці одною з головних причин незадовільного фінансового стану певних вітчизняних підприємств є криза управління. Ефективний розвиток економіки потребує впровадження на підприємствах адекватного менеджменту, який би відповідав волантильним ринковим умовам. Складність і значна кількість господарських операцій, які здійснюються на сучасному підприємстві, вимагають ефективного управління цими операціями. У таких умовах виникає необхідність розділити управлінську організаційну структуру підприємства на окремі сегменти або підрозділи та дозволити призначеним особам діяти самостійно, надаючи їм ступінь незалежності через делегування певних повноважень. Для цього слід використовувати систему управлінського обліку, яка охоплює всю послідовність операцій щодо прийняття управлінських рішень: план, організацію, облік, контроль, аналіз, регулювання, прогнозування, ризик-менеджмент. Управлінський облік існує для керування доходами й витратами підприємства і має здійснюватися за центрами відповідальності. Облік за центрами відповідальності особливо актуальний для підприємств в умовах фінансової кризи, коли фактори зовнішнього середовища змінюються кардинально та непрогнозовано. У разі ведення багатопрофільного бізнесу управлінський облік за центрах відповідальності стає невід’ємною умовою діяльності підприємства як в ординарних, так і в кризових умовах.
 • Item
  Стратегічний управлінський облік як елемент стратегічного управління АТ «Укрзалізниця»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Сначов, Микола Павлович; Ломтєва, Ірина Миколаївна
  UKR: Мета. Транспортна стратегія України передбачає заходи, які вимагають створення в АТ «Укрзалізниця» ефективної системи управлінського обліку з метою збільшення ефективності та конкурентоспроможності товариства, посилення взаємодії між державним та приватним сектором, проведення необхідних реформ, у тому числі запровадження децентралізації, що передбачає передачу відповідальності в наявні та знов створені центри відповідальності у складі АТ «Укрзалізниця». Метою статті є аналіз системи стратегічного управлінського обліку з урахуванням світового досвіду з метою виділення інструментів, що дозволять підвищити ефективність управлінських рішень із орієнтацією на реалізацію стратегії АТ «Укрзалізниця». Методика. В роботі використані методи порівняння, наукового пошуку, аналізу й синтезу для вивчення сучасних інструментів стратегічного управлінського обліку. Результати. Проведено аналіз наявної системи управлінського обліку АТ «Укрзалізниця». Визначено загальні проблеми управлінського обліку залізничної галузі та шляхи їх вирішення. Визначено сутність стратегічного управлінського обліку та його роль в стратегічному управлінні. За результатами аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду розвитку стратегічного обліку запропоновані рекомендації щодо побудови системи стратегічного управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту з використанням найбільш ефективних її інструментів. Наукова новизна. Побудовано алгоритм використання інструментів стратегічного управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту, який поєднує два традиційні інструменти управлінського обліку: систему цільових збалансованих показників та бюджетування. Практична значимість. Впровадження запропонованих підходів дозволить трансформувати наявну обліково-аналітичну систему в планово-регулюючу систему прийняття управлінських рішень, що орієнтована на стратегічний розвиток АТ «Укрзалізниця»
 • Item
  Управління витратами на оплату праці в умовах реформування податкового законодавства
  (Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ, 2015) Топоркова, Олена Анатоліївна; Шовкопляс Ю. Ю.
  UKR: У даній роботі розглянуто підходи до планування єдиного соціального внеску, як складової витрат на оплату праці. Проаналізовано розмір внеску в інших країнах та відображено останні законодавчі зміни порядку адміністрування внеску.
 • Item
  Фінансовий аналіз діяльності акціонерних товариств
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса, 2022) Шило, Лілія Анатоліївна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: У статті розглянуто сутність та роль фінансового аналізу, особливості проведення фінансового аналізу діяльності акціонерного товариства з використанням фінансової звітності, складеної за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності. Аналіз рівня сталого розвитку компанії є динамічною аналітичною основою, що поєднує у собі фінансовий аналіз зі стратегічним менеджментом. Таке об’єднання необхідне для пояснення істотних та важливих взаємозв’язків змінних стратегічного планування та фінансових змінних, а також для перевірки узгодженості завдань корпоративного зростання та фінансової політики. Фінансовий аналіз на рівні суб’єкта господарювання дозволяє: визначити потенційні можливості для фінансового зростання, встановити – яким чином фінансова політика впливатиме на майбутнє та проаналізувати сильні та слабкі сторони різних конкурентних стратегій.
 • Item
  Специфіка функціонування підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет. ТОВ ДКС-центр, 2022) Бобиль, Володимир Володимирович; Дехтяр, Сергій Сергійович
  UKR: Війна та пандемія викликали значне скорочення обсягів перевезень на транспорті, що в сукупності з інфляційними процесами значно зменшило доходи цієї галузі. При цьому потреба в утриманні у належному стані всієї матеріально-технічної бази галузі, збереженні низького рівня тарифів на соціально необхідні пасажирські перевезення залишилась. Незважаючи на зростання капітальних вкладень, розміри наявних інвестицій недостатні для задоволення потреб технічного переоснащення підприємств транспорту України. На залізницях, наприклад, прогресує тенденція до збільшення фізичного зносу й морального старіння основних засобів. Усе це в умовах жорсткої конкуренції призводить до витіснення українських перевізників з міжнародних ринків транспортних послуг, знижує якість обслуговування вітчизняних підприємств і населення, створює реальну загрозу економічній безпеці держави. Подальший розвиток підприємств транспорту України в умовах фінансової нестабільності пов’язано з удосконаленням транспортної інфраструктури; оновленням основних засобів; впровадженням новітніх технологій; наданням нових видів послуг і освоєнням нових секторів транспортного ринку; збільшенням прибутковості перевезень вантажів і пасажирів та інтегруванням до європейської транспортної системи.
 • Item
  Сучасні тренди розвитку та нові напрями туристичної індустрії
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, ТОВ "ДКС Центр", 2022) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Зайцева, Валентина М.; Пікуліна, Олена Вікторівна; Реукова, Анастасія О.
  UKR: У статті розглянуто діяльність туристичного бізнесу, яка в умовах пандемії втратила велику кількість своїх підприємств та знаходиться у кризовому стані. Автори наголошують, що за останній час дуже змінились світові тренди туризму, з урахуванням постійних карантинних обмежень та періодичної зупинки транспорту, відбувається пристосування надання послуг до нових вимог: безпечності, комфортності, інформованості про послугу. Автори констатують, що розвиток світових трендів дасть можливість туристичному бізнесу України розробити додаткові заходи та швидше адаптуватися до змін, до яких призвела пандемія та отримати дохід від розширення асортименту послуг, зробити їх більш інклюзивними, з урахуванням особистих потреб клієнтів. Автори пропонують впроваджувати ці тренди та напрями для виводу з кризового стану туристичної діяльності, а особливо напрям Workations - поєднання роботи, навчання та відпочинку, що надзвичайно важливо в сучасних умовах кризи та матеріальної й психологічної нестабільності населення.
 • Item
  Феномен эмоций негативной направленности в социальном бытии человека
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Павлова, Т. С.; Бобыль, Владимир Владимирович
  RU: Цель. Исследование направлено на определение влияния негативных этических эмоций на социальную жизнь и деятельность личности, что предусматривает решение определенных задач: а) выяснить подходы к типологизации этических эмоций, б) выделить отдельные негативные этические эмоции и определить их способность влиять на человеческое поведение. Теоретический базис. Теоретико-методологической базой исследования является признание весомого влияния этических эмоций негативной направленности на деятельность человека в обществе. В связи с этим предлагается их рассмотреть как сложный мультидисциплинарный феномен, который обусловлен как социальными, так и личностными факторами возникновения и имеет определенную специфику объективации. Научная новизна. Авторами было установлено, что, кроме деструктивного воздействия на человека этических эмоций негативного характера, они могут также и конструктивно влиять на его поведение; а связано это прежде всего с тем, что человек не желает переживать эти эмоции и поэтому старается избегать ситуаций, которые их вызывают. Выводы. Этические эмоции вины, смущения, гнева, отвращения, презрения могут влиять через когнитивный аспект эмоционального процесса на процесс принятия решений людьми, когда они прогнозируют ситуации, в которых рискуют испытать такие эмоции. Так, эмоция вины создает конструктивную установку, которая направлена на исправление несоответствующего общественным нормам поведения человека. Эмоция смущения мотивирует человека вести себя более дружелюбно в обществе с целью интеграции в него и одобрения с его стороны, таким образом, поощряя его придерживаться социальных и моральных соглашений и норм. Эмоция гнева мотивирует человека к действию по устранению несправедливости, причем не только в отношении его самого, но и по отношению к другим. Отвергая тех людей, которые вызывают моральное и социальное отвращение, общество создает систему наказаний и поощрений, действующих как сильный сдерживающий фактор для надлежащего в социально-культурном отношении поведения. Эмоция презрения выполняет функцию предупреждения наказания по отношению к индивиду, которого презирают.
 • Item
  Сучасні методи аналізу та управління виробничими запасами
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2021) Бобиль, Володимир Володимирович; Пікуліна, Олена Вікторівна; Мовчан, Марина Іванівна
  UKR: Стан та ефективність управління виробничими запасами, як найбільш великою частиною оборотного капіталу, є однією з основних умов успішної діяльності підприємства. Ринкова економіка визначає нові вимоги управління виробничими запасами. Інфляційні процеси й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно виробничих запасів, шукати нові джерела фінансування оборотних активів, застосовувати найбільш ефективні методи управління запасами. В сучасних кризових умовах для підприємств доцільно застосовувати всі можливі способи раціонального управління виробничими запасами. У статті проаналізовано сучасні методи аналізу та управління запасами, наведена порівняльна характеристика їх переваг і недоліків. Реалізація цих методів дозволяє вирішити проблеми контролю виробничих запасів на різних стадіях операційного і фінансового циклів, приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо оптимізації їх величини і структури.
 • Item
  Актуалізація облікової політики підприємства
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Охременко, Катерина Михайлівна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: Роль облікової політики для суб‘єкта господарювання є дуже важливою, оскільки, по-перше – це обов‘язковий елемент організації бухгалтерського обліку, по-друге – це свого роду «страховка» для бухгалтера під час перевірок з боку контролюючих органів. Затверджується облікова політика відповідним розпорядчим документом, перевидавати який щороку не потрібно. Але, за умов регуляторних змін та під дією певних факторів облікову політику необхідно переглядати, що пояснює актуальність обраної теми.
 • Item
  Вплив технології й організації виробництва на ціну металопродукції
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Іванова, Маргарита Євгеніївна; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UKR: В даній роботі розглянуто вплив технології ц організації виробництва на ціну металопродукції. Особливості технологічних процесів металургійного виробництва передбачають застосування попередільного методу калькулювання собівартості продукції. Готовий виріб, який включає в себе результати попередніх переділів (включаючи собівартість напівфабрикатів, виготовлених у попередньому цеху), отримують наприкінці останнього переділу. Тобто, собівартість продукції складається з понесених витрат і собівартості напівфабрикатів, виготовлених на попередньому етапі (переділі) виробництва.
 • Item
  Гнучке планування у внутрішньому аудиті як спосіб реагування на непередбачувані ризики
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Бобиль, Володимир Володимирович; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UK: Мета. Робота присвячена огляду підходів до визначення простору аудиторської перевірки із застосуванням ризик-орієнтованого та ковзного планування. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, узагальнення та порівняння. Результати. У роботі наведено аналіз діючої нормативної бази щодо організації внутрішнього аудиту. Узагальнено досвід вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо можливості гнучкого корегування аудиторського завдання та реагування на непередбачувані ризики. Визначено роль внутрішнього аудиту для системи управління суб’єктом господарювання, системи внутрішнього контролю та політики управління ризиками. Встановлено, що наявність постійної комунікації з менеджментом суб’єкта господарювання є запорукою швидкого реагування на виклики. Оцінка ризиків за участю менеджменту дозволить зосередитися на тих бізнес-сегментах (процесах), які потребують нагальних аудиторських перевірок. Наукова новизна. Інтерпретовано цикл управління ризиками, який застосовується в практиці управління проектами, для потреб планування у внутрішньому аудиті. Визначено порядок формування аудиторського периметру на підставі результатів ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту. Практична значимість. Впровадження циклу управління ризиками в практику внутрішнього аудиту дозволить забезпечити якісне планування аудиторського завдання та включення до аудиторського периметру саме тих об’єктів (напрямів), за якими ідентифіковано найбільші загрози та ризики.
 • Item
  Methodical Approaches for Assessing the Financial Stability of Insurance Companies
  (Університет банківської справи Національного банку України, Харків, 2021) Abernikhina, Iryna; Toporkova, Olena A.; Sokyrynska, Iryna; Shylo, Liliya A.
  EN: The article summarizes arguments and counterarguments within the framework of a scientific discussion concerning the methodological ensuring for assessing the financial stability of insurance companies. The main purpose of the conducted study is indexes arrangement by which it is possible to assess the financial stability of an insurance company in accordance with the criteria (factors, sources) of its ensuring. Systematization of literary sources and approaches for solving the problem in managing the financial stability of an insurance company to ensure its stable development has shown that this issue remains unresolved to the full extent and requires detailing and indexes arrangement that can be used to assess the financial stability and determine its level. Actuality in solution of this scientific problem lies in the fact that financial stability of insurance companies is an important precondition for their survival in modern conditions, a factor of providing the insurance protection and maintaining the achieved standard of living of the population, full and timely performance of insurance obligations, effective and competitive functioning of the insurer in the future. In the article studies on the management of the financial stability of an insurance company on the basis of indexes arrangement of its assessment are performed in the following logical sequence: characteristic of the main tendencies in the development of the insurance market of Ukraine in recent years is outlined; the necessity of management of the financial stability of insurance companies is grounded in order to ensure their sustainable economic development; approaches to the definition in the essence of the financial stability of an insurance company are considered and the definition by Ukrainian researcher N. V. Tkachenko is adopted as the basis. On the basis of the analysis of recent scientific publications, theoretical and methodological developments by modern researchers, the authors of the article selected six groups of criteria for ensuring the financial stability, according to which the ratios for assessing the financial stability of insurance companies of these participants in financial markets are systematized and methodologically substantiated.