Analytic Hierarchy Process Sustainability at the Significant Number of Alternatives Ranking

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
CEUR-WS Team, Aachen, Germany
Abstract
ENG: This paper focuses on the need to evaluate the sustainability of Analytic hierarchy process at the Ranking of more than 10 alternatives. The proposed method is based on simulation modeling of the process of improving expert pair-wise comparison judgments. The represented method provides a stepwise improvement of the pair-wise comparison matrix transitivity. The average discrepancy and coincidence of ranks in multiple modeling are proposed as estimates of the rating stability. The application of the developed method was studied on a statistical sample formed according to the final tables of the England, Germany and Spain football championships. The method for determining probability of some alternatives ranks is developed. It is possible to modify the method for predicting the results of sports competitions and for the case of ranking with partially missing expert ratings.
UKR: У даній статті основна увага приділяється необхідності оцінки стійкості процесу аналітичної ієрархії при ранжируванні більше 10 альтернатив. Пропонований метод заснований на імітаційному моделюванні процесу вдосконалення експертних висновків парних порівнянь. Представлений метод забезпечує покрокове поліпшення транзитивності матриці парних порівнянь. Як оцінок стійкості рейтингу пропонується середнє розбіжність і збіг рангів при множині моделюванні. Застосування розробленої методики досліджено на статистичній вибірці, сформованої за результатами фінальних таблиць чемпіонатів Англії, Німеччини та Іспанії з футболу. Розроблено методику визначення ймовірності рангів деяких альтернатив. Є можливість модифікувати метод прогнозування результатів спортивних змагань і в разі ранжирування з частково відсутніми експертними оцінками.
RUS: В данной статье основное внимание уделяется необходимости оценки устойчивости процесса аналитической иерархии при ранжировании более 10 альтернатив. Предлагаемый метод основан на имитационном моделировании процесса совершенствования экспертных заключений парных сравнений. Представленный метод обеспечивает пошаговое улучшение транзитивности матрицы парных сравнений. В качестве оценок устойчивости рейтинга предлагается среднее расхождение и совпадение рангов при множественном моделировании. Применение разработанной методики исследовано на статистической выборке, сформированной по результатам финальных таблиц чемпионатов Англии, Германии и Испании по футболу. Разработана методика определения вероятности рангов некоторых альтернатив. Есть возможность модифицировать метод прогнозирования результатов спортивных соревнований и в случае ранжирования с частично отсутствующими экспертными оценками.
Description
V. Shynkarenko: ORCID 0000-0001-8738-7225; T. Vasetska: ORCID 0000-0001-7008-2839; I. Vyshnyakova: ORCID 0000-0002-6981-7727
Keywords
analytic hierarchy process, ranking, sustainability, consistency, simulation modeling, процес аналітичної ієрархії, рейтинг, стійкість, узгодженість, імітаційне моделювання, процесс аналитической иерархии, рейтинг, устойчивость, согласованность, имитационное моделирование, КІТ
Citation
Shynkarenko V., Vasetska T., Vyshnyakova I. Analytic hierarchy process sustainability at the significant number of alternatives ranking. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2740 : 16th Intern. Conf. on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Vol. I: Main Conference (ICTERI 2020), Kharkiv, Ukraine, 6–10 Oct. 2020. Kharkiv, 2020. P. 25–36.