Інноваційна модель видавничої діяльності наукових бібліотек України в електронному комунікаційному просторі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Інноваційний розвиток видавничої діяльності наукових бібліотек України пов’язаний з її цифровою та когнітивно-знаннєвою конвергенцією. Особливого значення набуває системне формування електронної документної продукції наукових бібліотек. Інноваційна модель видавничої діяльності наукових бібліотек України складається з процесуальної та атрибутивної складових.
EN: The innovative development of the publishing activity of scientific libraries of Ukraine is connected with its digital and cognitive-knowledge convergence. Of particular importance is the systematic formation of electronic documentary products of scientific libraries. The innovative model of publishing activity of scientific libraries of Ukraine consists of procedural and attributive components.
Description
Ю. Заклінська: ORCID 0000-0002-2727-105X
Keywords
видавнича діяльність, наукова бібліотека, інноваційна модель, електронний комунікаційний простір, publishing activity, scientific library, innovative model, electronic communication space
Citation
Заклінська Ю. М. Інноваційна модель видавничої діяльності наукових бібліотек України в електронному комунікаційному просторі. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 7–8 жовт. 2021 р.). Дніпро, 2021. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24795/13725.