Напрямки удосконалення методів діагностування ізоляторів контактної мережі електрифікованих залізниць.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна
Abstract
UKR: Безпека системи електропостачання безпосередньо залежить від надійної роботи електричної мережі, одним із прикладів якої є контактна мережа електрифікованих залізниць. При наявності запасу по електричної міцності повне пошкодження одного з ізоляторів в гірлянді може не викликати відразу порушення нормальної роботи електричної мережі. Однак поступове накопичення дефектних ізоляторів веде до перекриття, особливо в грозовий період і виникненню аварійних ситуацій. Так як існуючі пристрої діагностування стану ізоляції контактної мережі не відповідає умовам дистанційного діагностування ізоляції, у зв'язку з цим, вдосконалення методів діагностування ізоляції електричної мережі є актуальною проблемою на сьогоднішній день.
ENG: The master's thesis is made on 52 pages, consists of 3 sections and contains 27 illustrations, 1 table, 1 appendix, 69 bibliographic sources. Purpose - Improvement of methods for diagnosing catenary insulators. The security of the power supply system directly depends on the reliable operation of the electricity network, one example of which is the catenary network of electrified railways. In the presence of a stock on electric durability full damage of one of insulators in a garland cannot cause at once disturbance of normal work of an electric network. However, the gradual accumulation of defective insulators leads to overlap, especially during storms and emergencies. Since the existing devices for diagnosing the state of insulation of the catenary does not meet the conditions of remote diagnostics of insulation, in this regard, the improvement of methods for diagnosing the insulation of the electrical network is an urgent problem today
Description
Keywords
діагностування, ізоляція, контактна мережа, моделювання, contact netvork, simulation, insulation, diagnosis, ВКР
Citation
Заремба А. А. Напрямки удосконалення методів діагностування ізоляторів контактної мережі електрифікованих залізниць : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. В. Антонов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 52 с.