Магістерські роботи кафедри Інтелектуальні системи електропостачання (КІСЕ)

Permanent URI for this collection

UKR: Магістерські роботи кафедри "Інтелектуальні системи електропостачання"
ENG: Master Thesis "Power supply of railways"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  Розробка технічних засобів, які застосовують при діагностуванні тягового агрегату
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Синявський, Євгеній Станіславович
  UKR: Дипломна робота виконана на 60 сторінках, містить 11 ілюстрацій, 3 таблиць та 10 використаних джерел. В даній дипломній роботі проведено роботу з аналізу ушкоджень і несправностей тягових трансформаторів. Представлені основні методи випробування ізоляції а також дослідження методів визначення місця короткого замикання в обмотках тягових трансформаторів. Вказані необхідні випробування тягових трансформаторів високої напруги, дозволяючі вимірювати електричну міцність, тангенса кута діелектричних втрат та опір ізоляції. Були представлені схеми установки для проведення випробувань даними методами. Були представлені методи діагностування стану тягових агрегатів, а саме алгоритм діагностування стану тягового трансформатора, випробовування індукованою напругою та методи випробовування напівпровідникових приладів. Особлива увага була загострена на методику визначення майбутнього місця короткого замикання тягового трансформатора без зняття робочої напруги. Використовується методика неруйнівного випробування стану ізоляції шляхом вимірювання частоти резонансу конура – індуктивність обмотки та ємністю, через яку подається напруга з генератора.
 • Item
  Дослідження заходів із оптимізації зносу та зменшення пошкоджень контактної мережі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Віцьков, Валентин Романович
  UKR: Магістерська робота: 50 сторінок, 3 частини, 31 рисунок, 4 таблиці, 11 використаних джерел. Об’єкт дослідження – технічні рішення та заходи направленні на зменшення зносу контактних проводів та зменшення пошкоджень контактної мережі. Мета роботи – аналіз існуючих технічних засобів та заходів для застосування їх на залізницях України. Методи дослідження – аналітичні методи оцінки роботи електрифікованої залізниці. Одержані результати – рекомендації із застосування комплексу новітніх контактних підвісок, деталей контактної мережі виготовлених за сучасними більш досконалими технологіями та застосування систем моніторингу стану контактної мережі.
 • Item
  Дослідження параметрів короткого замикання при впровадженні джерел фотоелектричної генерації електроенергії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Хорбенко, Руслан Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 64 сторінках, містить 24 рисунки, 12 таблиць та 10 використаних джерел. використаних джерел. Метою роботи є аналіз використання відновлюваних джерел електроенергії та дослідження основних причини переходу до їх застосування. В першому розділі аналізуються перспективи впровадження відновлюваних джерел та їх вплив на роботу електричних мереж. В другому розділі описується метод розрахунку коротких замикань в електричних мережах. В третьому розділі проводяться розрахунки к. з. до підключення та після підключення альтернативного джерела. У висновках аналізуються результати дослідження.
 • Item
  Удосконалення алгоритму роботи мікропроцесорного захисту тягової мережі постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Модліцький, Віталій Олегович
  UKR: Магістерська робота: 57 сторінок, 3 частини, 43 рисунки, 20 таблиць, 12 використаних джерел. Метою роботи є дослідження зміни сталої часу в різній геометрії контактної мережі та різних схемах живлення при аварійних режимах. Розглянуто питання швидкості змінення сталої часу, характер її поведінки в системах з різними параметрами, розглянута можливість використання даного параметру для виконання функції телеблокування. Для цього створені імітаційні моделі постійного струму з різними схемами живлення та формою контактної мережі. Проведено розрахунки сталої часу для різних схем живлення, досліджено вплив струму ділянки та відстані до місця короткого замикання на сталу часу.
 • Item
  Дослідження освітленості об'єкта А та розробка рекомендацій по її покращенню
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мітяєв, Дмитро Михайлович
  UKR: Магістерська робота виконана на 48 сторінках, містить 15 ілюстрацій, 9 таблиць та 14 використаних джерел. В магістерській роботі було проаналізовані існуючі технічнічні рішення щoдo підвищення енергетичнoї ефективнoсті системи внутрішньoгo oсвітлення та oбґрунтування пoказників їх енергoефективнoсті. Дoсліджені пoтoчні системи oсвітлення oбранoгo oбєкту А, та проведений аналіз її недoліків. Рoзрoблені рекoмендацій пo пoкращенню системи внутрішньoгo oсвітлення oб’єкту А. Мета роботи – підвищення енергoефективнoсті електрoтехнічних системи внутрішньoгo oсвітлення за рахунoк впрoвадження системи автoматизoванoгo управління oсвітленням та алгoритмів енергoефективнoгo управління. Об’єкт розробки – систем внутрішньoгo oсвітлення. Методи дослідження – метoд пoрівняльнoгo аналізу існуючих систем внутрішньoгo oсвітлення за пoказниками енергетичнoї ефективнoсті; метoди аналізу результатів енергoаудиту будівель і спoруд.
 • Item
  Дослідження енергетичних процесів при рекуперації електроенергії в системі тягового електропостачання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Краснощокова, Ганна Віталіївна
  UKR: Магістерська робота: 84 сторінки, 3 частини, 61 рисунок, 4 таблиці, 17 використаних джерел. Аналіз стану електричних процесів в процесах передачі, перетворення та споживання енергії різними видами транспорту через основи інтелектуалізації електроенергетичних систем та системи енергозабезпечення транспорту; Вивчення рекуперації електричної енергії через застосування накопичувачів енергії та процесу рекуперації інверторами на тягових підстанціях постійного струму; Дослідження ефективності використання накопичувачів електроенергії для метрополітену та міського наземного транспорту. Мета роботи - дослідити процес рекуперації електроенергії в системі тягового електропостачання постійного струму. Об’єкт дослідження - процес рекуперації електроенергії в системі тягового електропостачання постійного струму. Методи дослідження – вивчення розподілу та споживання енергії рекуперації в системах електрифікованого транспорту, імітація моделювання схеми електропостачання метрополітену та міського транспорту.
 • Item
  Дослідження ефективності сепарації краплин в жалюзійних водоуловлювачах охолоджуючих апаратів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Корніяшик, Вадим Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 50 сторінках, містить 23 ілюстрації, 2 таблиці та 3 використаних джерела. Розроблена математична модель процесу руху та інерційного осадження краплин у жалюзійному водоуловлювачі для охолоджуючих систем. За допомогою математичної моделі визначено ефективність уловлювання краплин води у жалюзійному водоуловлювачі в залежності від дисперсного складу краплинного потоку та геометричних параметрів чарунки водоуловлювача. Результати роботи можливо використовувати при проектуванні нових та дослідженні існуючих водоуловлюючих систем жалюзійного типу в охолоджуючих системах, а також у навчальному процесі УДУНТ.
 • Item
  Дослідження теплових втрат через повітряні прошарки огороджуючих конструкцій будівель
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Довбишов, Олександр Іванович
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, містить 13 ілюстрацій та 9 використаних джерел. Розроблена математична модель процесу руху та теплообміну у склопакеті вікна будівель. За допомогою математичної моделі визначено поле швидкості, температур та коефіцієнт тепловіддачі в залежності від відносної ширини склопакету. Результати роботи можливо використовувати при проектуванні нових вікон та дослідженні існуючих прошарків в огороджуючих конструкціях будівель.
 • Item
  Оцінка наслідків кондуктивного впливу тягової мережі 27.5 кВ на якість електроенергії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Борейко, Назар Олександрович
  UKR: Дипломна робота виконана на 65 сторінках, містить 38 ілюстрацій, 7 таблиць та 11 використаних джерел. В дипломній роботі виконано аналіз видів спотворень погіршення якості електроенергії. Проведені види електромагнітних перешкод. Також згадана історія розвитку системи електропостачання змінного струму: походження і в яких країнах застосовується. Окрім цього вказані номінальні значення напруг, яких потрібно дотримуватися. Застосуванням фазоповоротного пристрою для спосібу живлення нетягових споживачів дозволяє підвищити якість електропостачання, зменшуючи несиметрію та несинусоїдність напруги. За допомогою програмного комплексу «iSET» можна виконати розрахунок режимних показників системи тягового електропостачання для залізниць постійного та змінного струму. Було проведено дослідження живлення залізничного транспорту і районних споживачів. Дослідженням обґрунтовано, що роздільне живлення тягового і районного навантаження за допомогою двох трансформаторів забезпечує відповідність показників несиметрії та спотворення синусоїдності напруги встановленим вимогам. Мета роботи – дослідження процесів, які протікають в тяговій мережі змінного струму та впливають на якість електроенергії. Об’єкт розробки – кондуктивні перешкоди в системі тягового електропостачання змінного струму. Метод дослідження – використання активних та обмінних характеристик; розрахунок методом фазних координат.
 • Item
  Варіантні розрахунки для оптимізації проектування електричних підстанцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Більцан, Костянтин Миколайович
  UKR: Магістерська робота виконана на 56 сторінках, містить 15 рисунків, 2 таблиці, 14 використаних джерел. В магістерській роботі вивчені особливості схемних рішень тягових підстанцій на відпайках; проаналізовані нові схемні рішення РП живлячої напруги для ТП на відпайках; проведений огляд методик визначення показників надійності; проведено оцінку надійності схемних рішень розподільчих пристроїв живлячої напруги та вибрана оптимальна схема для тягових підстанцій на відпайках. Мета роботи – підвищення надійності розподільчих пристроїв живлячої напруги тягових підстанцій на відпайках шляхом зміни типових схем на більш надійні. Об’єкт дослідження – розподільчі пристрої підстанцій. Методи дослідження. Основні теоретичні положення магістерської роботи отримані за допомогою математичного апарату теорії надійності та теорії графів.
 • Item
  Удосконалення методологічних основ блискавкозахисту об’єктів енергетики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бідноголовка, Владислав Димитрійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 49 сторінках, містить 32 ілюстрацій, 9 таблиць та 25 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз існуючого стану системи блискавкозахисту в енергетиці. Оцінено негативні впливи блискавки та заходи їх мінімізації. Досліджено методику розрахунку та методологію експериментальних досліджень систем блискавкозахисту. Проаналізовано можливості генератора імпульсних напруг для створення розряду блискавки. Побудовано імітаційну модель для дослідження системи блискавкозахисту. Створено алгоритм, який показує послідовність дій для розрахунку експериментального дослідження блискавкозахисту. Верифіковано результати імітаційного моделювання. Удосконалено методологію розрахунку системи блискавкозахисту, яка відрізняється врахуванням параметрів кожного окремого захищуваного об’єкту з забезпеченням координації систем захисту від блискавки. Мета роботи – удосконалення методологічних основ блискавкозахисту об’єктів енергетики. Об’єкт дослідження – система блискавкозахисту. Метод дослідження – в основу роботи покладені теоретичні та емпіричні методи.
 • Item
  Проект модернізації системи теплопостачання студмістечка університету з використанням сонячної енергії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Могилевець, Владислав Андрійович
  UKR: Реалізація комплексного підходу до створення геліоустановок, енергетичний потенціал яких використовується в сукупності з відомими способами теплопостачання (включаючи теплові насоси та акумулятори теплоти), показала, що існує технічна можливість нагріву води в СВНУ для ГВП споживачів незалежно від нестабільності генерації сонячної енергії. Розроблено узагальнюючий показник (комплексна енергетична характеристика сонячного колектора), який визначається як відношення кількості теплової енергії, фактично виробленої колектором за день до кількості всієї надходить сонячної радіації в площину колектора. Комплексна енергетична характеристика сонячного колектора дозволяє проводити оцінку ефективності застосування сонячних колекторів різних типів. Мета роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні комплексного використання геліоустановок, теплових насосів і акумуляторів теплоти для вдосконалення і підвищення енергоефективності існуючих систем теплопостачання на об’єктах студмістечка УДУНТ. Об’єкт розробки – сонячні водонагрівальні установки.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи термомасляного котла на твердому паливі шляхом вдосконалення його конструкції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Крокосенко, Денис Сергійович
  UKR: В магістерській роботі було розглянуто способи підвищення ККД котельної установки, зменшення витрат палива, та економічність конструкції, також було розглянуто принцип роботи термомасляного котла, його переваги над паровими котлами та його недоліки. Були запропоновані деякі інженерні рішення для більшої економічності та покращення роботи конструкції. Виділені основні параметри та характеристики котельної установки. Було розглянуто методику вибору теплоносія для котельного агрегату. Мета дослідження підвищення ефективності котла шляхом вдосконалення конструкції. Об’єкт дослідження – термомасляний котел на твердому паливі.
 • Item
  Дослідження теплообміну та плазмодинаміки струмини плазми при течії в каналі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Дерій, Олександр Володимирович
  UKR: В роботі обґрунтовано передумови використання плазмового термоінструмента в процесі термічного розширення свердловин, а саме значення та вплив операції нагрівання внутрішньої поверхні свердловини на процес її розширення та експлуатаційні характеристики плазмового термоінструмента для термічного розширення свердловин. Виконано фізичне та математичне моделювання процесу термічного розширення свердловини плазмовим інструментом, а саме аналіз існуючих розв’язків інженерного моделювання процесу термічного розширення свердловин, фізичне імітаційне моделювання газодинамічних аспектів процесу взаємодії потоку плазми з поверхнею свердловини, послідовність проведення експериментальних досліджень та аналіз результатів експериментальних досліджень, інженерне моделювання газодинамічних аспектів взаємодії потоку плазми з поверхнею свердловини. Виконано математичне моделювання газодинамічних аспектів процесу взаємодії потоку плазми з поверхнею свердловини, а саме моделювання процесу нагрівання внутрішньої бічної поверхні фланцевого патрубка. Мета дослідження – фізичне та математичне моделювання процесу термічного розширення свердловин плазмовим інструментом. Об’єкт дослідження – плазмовий термоінструмент, внутрішня поверхня свердловини. Предмет дослідження – процес термічного розширення свердловини плазмовим інструментом для руйнування гірських порід.
 • Item
  Дослідження системи утилізації теплоти продуктів згоряння палива в процесі виробництва залізничних коліс
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Білостоцька, Катерина Владиславівна
  UKR: В роботі виконано тепловий розрахунок кільцевої методичної печі, а саме розрахунок повного горіння газоподібного палива, розрахунок теплообміну у робочому просторі печі, визначено теплові втрати та складено тепловий баланс печі, обчислені втрати теплоти теплопровідністю через кладку, виконано розрахунок теплових втрат в томильній зоні через свод, теплових втрат в зварювальний зоні, визначено теплові втрати в методичній зоні, витрату теплоти на підігрів металу, теплові потужності та витрата палива. Виконано проєктний розрахунок водопідігрівача, для визначення поверхні нагрівання водопідігрівача, розроблено технічні рішення і рекомендації по установці водопідігрівача в боров печі. Виконано розрахунок інвестицій на установку нового обладнання, розрахунок економічної ефективності капіталовкладень. Одержані результати можуть бути використані при проектуванні систем утилізації методичних печей інших типів. Мета дослідження – розробка та дослідження способу утилізації теплоти продуктів згоряння палива кільцевої печі. Об’єкт дослідження - кільцева методична піч, боров кільцевої методичної печі для відведення продуктів згоряння палива. Предмет дослідження – процес згоряння палива, теплообміну та утилізації теплоти продуктів виробництва залізничних коліс.
 • Item
  Оптимізація роботи сонячних електростанцій для компенсації реактивної потужності в системах тягового електропостачання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Цимбрила, Микола Богданович
  UKR: В магістерській роботі було виконувалось дослідження тягової підстанції постійного струму, до якої приєднана сонячна станція, з аналізом перетікання реактивної електроенергії та оптимізацією параметрів інверторів сонячної станції для зниження цих перетікань. При вирішенні поставлених завдань було взято через систему АСКОЕ показники сонячної станції ТП-5, 2СШ 10 кВ, ком№8, яка приєднана до тягової підстанції ЕЧЕ-22 Самбір. Для вирішення завдання було обрано середовище Excel, а саме для побудови графіка прийому та генерації реактивної потужності та віддача активної потужності. Показано, що результатом дослідження було визначено мінімальне значення для досягнення зміни корегування інвертора.
 • Item
  Дослідження перехідних процесів в тяговій мережі постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Сіксяєв, Віталій Олександрович
  UKR: У роботі досліджуються перехідні процеси, які виникають в тяговій мережі постійного струму як в нормальному режимі так і в аварійному режимі. При нормальних режимах вплив фільтр-пристрою на перехідні процеси незначний. Розглядалося питання впливу параметрів фільтр-пристрою на характер зміни струму і напруги при коротких замиканнях. Для цього виконано моделювання тягової мережі постійного струму з пасивними елементами тягової підстанції. Проводились розрахунки для різних схем фільтр-пристроїв, які в даний час використовуються на електрифікованих залізницях України. Мета дослідження – провести аналіз перехідних процесів в тяговій мережі постійного струму, які виникають в процесі експлуатації. Дослідити вплив зміни параметрів фільтр-пристрою на швидкість зміни параметрів струму та напруги. Об’єкт дослідження – тягова мережа постійного струму. Предмет дослідження – перехідні процеси в тяговій мережі при коротких замиканнях при різних схемах фільтр-пристроїв на тяговій підстанції.
 • Item
  Діагностування стану ізоляції обмоток трансформаторів методом виміру зворотньої напруги
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Палюга, Роман Вікторович
  UKR: Магістерська робота виконана на 53 сторінках, містить 14 рисунків, 9 таблиць та 19 використані джерела. В магістерській роботі було розглянуто питання вдосконалення методів оцінки стану ізоляції силових трансформаторів. Проаналізовано чинники які впливають на стан ізоляції трансформатора. Визначено можливості оцінювання стану ізоляції трансформатору за допомогою аналізу трансформаторного масла та розглянуто можливості випробування електричної міцності ізоляції обмоток трансформаторів підвищеною напругою. Запропоновано та проаналізовано новий спосіб діагностування стану ізоляції обмоток трансформаторів методом виміру зворотної напруги, розкрито сутність даного методу та визначено процес контролю ізоляції. Приведено обґрунтування ефективності використання даних діагностичних методів та визначена ймовірна похибка результатів випробування. Вказано можливість підвищення ефективності методів оцінки стану ізоляції силових трансформаторів, за рахунок визначення зворотної напруги при при заданій зарядній напрузі, та розрахунку величини коефіцієнту нелінійності, який може вказувати на те, що тверда ізоляція трансформатору має дефектні ділянки. При виконанні роботи вперше розроблено спосіб визначення стану твердої ізоляції трансформатору за допомогою виміру зворотної напруги при при заданій зарядній напрузі, що дозволяє підвищити точність діагностування. Мета дослідження полягає в вирішенні підвищенні точності діагностування стану ізоляції обмоток трансформаторів. Об’єкт дослідження – ізоляція обмоток силових трансформаторів.
 • Item
  Оптимізація підходів прогнозування генерації фотовольтаїчних електростанцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Оберемок, Олександра Сергіївна
  UKR: Оберемок О. С. Оптимізація підходів прогнозування генерації фотовольтаїчних електростанцій : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А.В. Антонов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 41 с.
 • Item
  Розробка алгоритмів прогнозування генерації фотовольтаїчних електростанцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Нікішин, Юрій Олександрович
  UKR: Мета роботи – розробка алгоритмів прогнозування генерації енергії на сонячних електростанціях. Сучасні умови ринку електроенергії, де до виробників «зеленої» енергії щороку впроваджуються все нові і нові обмеження, спрямовані в першу чергу на урегулювання і більш плановий розвиток цієї галузі, а також максимально органічне включення цієї галузі до основної енергосистеми країни, вимагають від самих станцій першочергово давати якомога чіткіші прогнози, щодо кількості генерованої енергії на коротко часові інтервали, такі як погодинні, добові. Для якісного прогнозу необхідні в першу чергу чіткий алгоритм щодо вибору погодних параметрів, котрі напряму впливають на генерацію, а також розробка комплексного методу щодо прогнозування на короткостроковий період часу. Зазначені обставини вимагають аналізу вже наявних методів прогнозування, та запропонування суттєво нового методу, який буде базуватися на застосуванні можливостей нейронних мереж.