Удосконалення алгоритму роботи мікропроцесорного захисту тягової мережі постійного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота: 57 сторінок, 3 частини, 43 рисунки, 20 таблиць, 12 використаних джерел. Метою роботи є дослідження зміни сталої часу в різній геометрії контактної мережі та різних схемах живлення при аварійних режимах. Розглянуто питання швидкості змінення сталої часу, характер її поведінки в системах з різними параметрами, розглянута можливість використання даного параметру для виконання функції телеблокування. Для цього створені імітаційні моделі постійного струму з різними схемами живлення та формою контактної мережі. Проведено розрахунки сталої часу для різних схем живлення, досліджено вплив струму ділянки та відстані до місця короткого замикання на сталу часу.
ENG: Master’s thesis: 57 pages, 3 part, 43 figures, 20 tables, 12 used sources The purpose of the work is to study the change of the constant time in different geometries of the catenary network and different power schemes in emergency modes. The question of the rate of change of the time constant, the nature of its behavior in systems with different parameters, and the possibility of using this parameter to perform the teleblocking function are considered. For this, simulation models of direct current with different power schemes and the form of contact network were created. Calculations of the time constant for various power schemes were carried out, the influence of the section current and the distance to the short-circuit location on the time constant were investigated.
Description
Keywords
перехідні процеси, коротке замикання, стала часу, телеблокування, моделювання, мікропроцесорний захист, релейних захист, фільтр-пристрій, transient processes, short circuit, time table, teleblocking, modeling, microprocessor protection, relay protection, filter device, ВКР, КІСЕ
Citation
Модліцький В. О. Удосконалення алгоритму роботи мікропроцесорного захисту тягової мережі постійного струму : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. М. Ляшук ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 57 с.